Contract 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad

 

Contract Overview

Balance:
0.000000000000015936 BNB

BNB Value:
Less Than $0.01 (@ $385.28/BNB)
 
Txn Hash Method
Block
From
To
Value [Txn Fee]
0x6ddf92db4941079676767671fc6e2ef20915bcd5f75b11f1c160594898b55e05Approve146778242022-01-25 15:57:422 days 16 hrs ago0x191222920234ee6114cb82ba283054f274ce91ba IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.00007439
0xb906dfc29fb24e4760991b710c05ae84da7540f573d40675f8be450c1270e911Approve146286992022-01-23 22:55:524 days 9 hrs ago0x7e9949b57e5b2b6555cd08c32ea42ce5d8b5fbe5 IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
0xb6711cc389bb1229ebe04ad1c223097fb88192859b1b423c83eca6e8ed6bd9f0Approve146173372022-01-23 13:27:144 days 18 hrs ago0x74920a6dedc9335e3c009ea1ce7216158e540546 IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
0xfc40aef92f5cc5197f2ecd9416a7bde67c1d243e23e539404e68c7fc2e8368f8Approve144860592022-01-18 23:45:169 days 8 hrs ago0x492adb9a14a3fb5ac475647d3390977aa73d91ec IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
0xb8319727089253bda2856f930a62e6c65967c70f72c5f54e006680716e0a9ec8Approve144437282022-01-17 11:57:4710 days 20 hrs ago0x7c4c377c89a7a3195bc50710c1611d758f9b2233 IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
0x03a7777d63c5da01d4f4b0eeb2a9ae89b2984313cc3e97300e55083c436b5b26Approve144428922022-01-17 11:15:5710 days 20 hrs ago0x9048ad65e59661b470d7fc40225708eaf38d17ca IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.00007439
0x26cdda3d5b5fd20c3fe6f057aca1a32b42d13ab8fe5b9af73e5d282a3b731b3dApprove144419472022-01-17 10:28:2910 days 21 hrs ago0xc1899fc5673790b2baee9a32a9383a546e0617d8 IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
0xa29eccc9daf9070d8c292de5d185686c7eb7062ee51510416c798854b66a217aApprove144414182022-01-17 10:02:0210 days 21 hrs ago0x67b63551ccdcd829ee40d923fd3a830b8a85093a IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000270834
0xc113775292f8da745c67bf22e369bd1c4f9bf5405b4d409dd7c66800cedc6586Approve144413802022-01-17 10:00:0810 days 22 hrs ago0x67b63551ccdcd829ee40d923fd3a830b8a85093a IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000270834
0xdf54c2d000f64a31e5d40cba98ea0767c92cf535a1d6456894019e8dd1112f74Approve144336932022-01-17 3:33:1111 days 4 hrs ago0xef4144687fdc2fee1e0b05270c84df1d2013346a IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.00007439
0xe0c7083a2ffd0c9e861c5a8dffb7846c6a58c278b6b30a433845ea92f909c59eApprove144336682022-01-17 3:31:5611 days 4 hrs ago0xef4144687fdc2fee1e0b05270c84df1d2013346a IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
0x85e4c9f0411abc61f5109d4dd34212ad581516ec5a353814099d1898474d2f35Approve144326822022-01-17 2:41:5611 days 5 hrs ago0xd9d8a5c7e1dc9caaf800f7f2f43b121d9c4052a9 IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000270834
0xa428f06835646ca4599e808d5c3a00f4bb845258d567ab65225d288c83cc5d00Approve144297192022-01-17 0:12:0711 days 7 hrs ago0xd816add57f3aedf42f72ca40ed4e83fab5d90a5a IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
0x5bed6ec69bde8560c48504dc1f5547010cdc22a1a590d1012f07711501d35110Approve144258622022-01-16 20:59:1611 days 11 hrs ago0x600bb36421cb8cb80150386df6bbfb3dee030d74 IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
0x146939375f42dad0b4f59962605a164e63800632bc7c77e0dd550d3aa41caf6bApprove144234462022-01-16 18:58:2811 days 13 hrs ago0xa3b17613170b8be901c515ae73fede099cea3920 IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.00007439
0xbe6cd8f018c040429798a81cb3735e38a6e0e2ef3653168a55b13f8915e48623Approve144233832022-01-16 18:55:1911 days 13 hrs ago0x07ece947739b8c7ccedec8dc05766a2a671d886c IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
0x910b0311ef80b818dde38d47fe6dab713a1ae68b3e8c56b21edbe4398cb638e7Approve144200602022-01-16 16:08:0011 days 15 hrs ago0xbba21e6ff59ab9c4e3304a34361a743bae856b53 IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
0xb18897aea674dc03dba5f0086df1c465fe679692aa3f1a79ba30a8a348c54e5cApprove144185942022-01-16 14:53:3611 days 17 hrs ago0xe1b8100324918691d9c7b53eaa3a6a237a394749 IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
0x448b0c3b75b1fa555fba469fb49ebaaa8cf7cb4868224534e0b602770f1051d7Approve144161512022-01-16 12:50:1511 days 19 hrs ago0x10c394a9ed2d60ff096565e9215f3f1d35bae994 IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
0x505859217d3e7226cf5833b6b6a712e08487e29892a39d4b805463f80bd089fdApprove144160142022-01-16 12:43:2411 days 19 hrs ago0xafc8a3a66ae8e356a40be4a60588c31095349474 IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000270834
0x15cc86cbc29f6ab850b798c493a572cd4f58b9254ed1fbdf68482577bcb7d72fApprove144148472022-01-16 11:45:0211 days 20 hrs ago0xa3d4f5443d25f98de3e974103325cf7bcd9e0e1a IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
0x04e28e43f395281ec0f9a939dcc0f94549be77513b299762c6d19d33f06688abApprove144147002022-01-16 11:37:4111 days 20 hrs ago0x22d15e7ff2d6d5910388191791d6e6ec19c19792 IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
0xf4bd6f17f1971f49d540dc9983401144246ea127602f91976f0ac369eff2ccdfApprove144146012022-01-16 11:32:4411 days 20 hrs ago0xce340a156e322d4e7d74210680c4e25fb9ebd6f8 IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
0xed9a1e09ff75f2638f96467137595e9c8eadf650b0f48cafcebde480204d5878Approve144142382022-01-16 11:14:3511 days 20 hrs ago0x9b4b02e89b3211da243b3ce1c984180fab40fc45 IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
0x6af1703d486dbfc2eef3b665ad975b9445a3568b97926699068d953a2f57a2a0Approve144135982022-01-16 10:42:3511 days 21 hrs ago0xbaedc8934c900dfa9dcbb06514941703970e32ee IN  0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0 BNB0.000225695
[ Download CSV Export 
Latest 25 internal transaction
Parent Txn Hash Block From To Value
0x9d35ddcf1b9d79c0fea5ebf7223f7c8ea6abed4bee933ef6b4bb987ec772083c124958712021-11-09 7:01:4080 days 59 mins ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0x599624de891af77fda27132f41785be7c98663e50.073231489476537735 BNB
0x9d35ddcf1b9d79c0fea5ebf7223f7c8ea6abed4bee933ef6b4bb987ec772083c124958712021-11-09 7:01:4080 days 59 mins ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0xee89c2e6462141356c580f97be3d5a35abc3b27e0.010461641353791105 BNB
0x9d35ddcf1b9d79c0fea5ebf7223f7c8ea6abed4bee933ef6b4bb987ec772083c124958712021-11-09 7:01:4080 days 59 mins ago PancakeSwap: Router v2 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0.083693130830328869 BNB
0x7331a3f90d82363e248a3c4d7d51357f011124f0fa97997296bc117c0b61e8f2124939732021-11-09 5:26:4680 days 2 hrs ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0x599624de891af77fda27132f41785be7c98663e50.072973516133661885 BNB
0x7331a3f90d82363e248a3c4d7d51357f011124f0fa97997296bc117c0b61e8f2124939732021-11-09 5:26:4680 days 2 hrs ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0xee89c2e6462141356c580f97be3d5a35abc3b27e0.010424788019094555 BNB
0x7331a3f90d82363e248a3c4d7d51357f011124f0fa97997296bc117c0b61e8f2124939732021-11-09 5:26:4680 days 2 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0.083398304152756475 BNB
0x0fae62adc224f8a02abca76f2fbe432c3f530f4a3a6a4690a81998a3d0e400e4124924712021-11-09 4:10:2680 days 3 hrs ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0x599624de891af77fda27132f41785be7c98663e50.07309870650936357 BNB
0x0fae62adc224f8a02abca76f2fbe432c3f530f4a3a6a4690a81998a3d0e400e4124924712021-11-09 4:10:2680 days 3 hrs ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0xee89c2e6462141356c580f97be3d5a35abc3b27e0.01044267235848051 BNB
0x0fae62adc224f8a02abca76f2fbe432c3f530f4a3a6a4690a81998a3d0e400e4124924712021-11-09 4:10:2680 days 3 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0.083541378867844108 BNB
0x85b1f81502dcc5adf8afe2403ebb247415043658a9217c81d19e0ad096d6d8bb124920712021-11-09 3:50:2680 days 4 hrs ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0x599624de891af77fda27132f41785be7c98663e50.074693942034558525 BNB
0x85b1f81502dcc5adf8afe2403ebb247415043658a9217c81d19e0ad096d6d8bb124920712021-11-09 3:50:2680 days 4 hrs ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0xee89c2e6462141356c580f97be3d5a35abc3b27e0.010670563147794075 BNB
0x85b1f81502dcc5adf8afe2403ebb247415043658a9217c81d19e0ad096d6d8bb124920712021-11-09 3:50:2680 days 4 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0.085364505182352608 BNB
0xa3c77bc32da9bdec83813c40a63aaf9b76de87cdf314481844e130b54f8ae674124910762021-11-09 3:00:4080 days 5 hrs ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0x599624de891af77fda27132f41785be7c98663e50.0748114721129447 BNB
0xa3c77bc32da9bdec83813c40a63aaf9b76de87cdf314481844e130b54f8ae674124910762021-11-09 3:00:4080 days 5 hrs ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0xee89c2e6462141356c580f97be3d5a35abc3b27e0.0106873531589921 BNB
0xa3c77bc32da9bdec83813c40a63aaf9b76de87cdf314481844e130b54f8ae674124910762021-11-09 3:00:4080 days 5 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0.085498825271936818 BNB
0xb440cfa5867e553ed6910133da67aef72eb7e4aff66fec1ff60a97067d38a901124900462021-11-09 2:09:0980 days 5 hrs ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0x599624de891af77fda27132f41785be7c98663e50.074213102670629545 BNB
0xb440cfa5867e553ed6910133da67aef72eb7e4aff66fec1ff60a97067d38a901124900462021-11-09 2:09:0980 days 5 hrs ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0xee89c2e6462141356c580f97be3d5a35abc3b27e0.010601871810089935 BNB
0xb440cfa5867e553ed6910133da67aef72eb7e4aff66fec1ff60a97067d38a901124900462021-11-09 2:09:0980 days 5 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0.084814974480719487 BNB
0x2ef32e2668f9bdbfb40c6e4fb29d639fae5305ad8d7ba1a3108cbea5ccf7f5ce124900152021-11-09 2:07:3680 days 5 hrs ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0x599624de891af77fda27132f41785be7c98663e50.07479282785171848 BNB
0x2ef32e2668f9bdbfb40c6e4fb29d639fae5305ad8d7ba1a3108cbea5ccf7f5ce124900152021-11-09 2:07:3680 days 5 hrs ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0xee89c2e6462141356c580f97be3d5a35abc3b27e0.01068468969310264 BNB
0x2ef32e2668f9bdbfb40c6e4fb29d639fae5305ad8d7ba1a3108cbea5ccf7f5ce124900152021-11-09 2:07:3680 days 5 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0.085477517544821151 BNB
0xa5842ac0dbd89340e85ef8bf26ae667358a655a29db71fed575e80411047e730124822092021-11-08 19:32:0580 days 12 hrs ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0x599624de891af77fda27132f41785be7c98663e50.073537127631638475 BNB
0xa5842ac0dbd89340e85ef8bf26ae667358a655a29db71fed575e80411047e730124822092021-11-08 19:32:0580 days 12 hrs ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0xee89c2e6462141356c580f97be3d5a35abc3b27e0.010505303947376925 BNB
0xa5842ac0dbd89340e85ef8bf26ae667358a655a29db71fed575e80411047e730124822092021-11-08 19:32:0580 days 12 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0.084042431579015405 BNB
0x97c2b0ed9ca96ebd58cc8541f88b325bae54714394edeb2d4504bbc77f97871e124797412021-11-08 17:25:5580 days 14 hrs ago 0xd41dbb670b2ce44d22ac7adb0ac655d2e67fb1ad0x599624de891af77fda27132f41785be7c98663e50.070848370863748765 BNB
[ Download CSV Export 
Loading

Contract Source Code Verified (Exact Match)

Contract Name:
BuyBackToken

Compiler Version
v0.8.5+commit.a4f2e591

Optimization Enabled:
No with 200 runs

Other Settings:
default evmVersion, Unlicense license

Contract Source Code (Solidity)

/**
 *Submitted for verification at BscScan.com on 2021-10-21
*/

/*
Hyper-deflationary token that rewards investors for holding tokens while also
implementing the brand-new Buyback contract characteristics.

1st tax is redistributed to holders - this is a reward for HODLing the token;
2nd - buyback tax - used for automatic buyback of the tokens;
3rd - marketing tax - goes to marketing & development fund.
*/

//SPDX-License-Identifier: UNLICENSED

pragma solidity ^0.8.5;

abstract contract Context {
  function _msgSender() internal view virtual returns (address payable) {
    return payable(msg.sender);
  }

  function _msgData() internal view virtual returns (bytes memory) {
    this;
    return msg.data;
  }
}


interface IERC20 {

  function totalSupply() external view returns (uint256);
  function balanceOf(address account) external view returns (uint256);
  function transfer(address recipient, uint256 amount) external returns (bool);
  function allowance(address owner, address spender) external view returns (uint256);
  function approve(address spender, uint256 amount) external returns (bool);
  function transferFrom(address sender, address recipient, uint256 amount) external returns (bool);
  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);
  event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint256 value);
  

}

library SafeMath {

  function add(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    uint256 c = a + b;
    require(c >= a, "SafeMath: addition overflow");

    return c;
  }

  function sub(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return sub(a, b, "SafeMath: subtraction overflow");
  }

  function sub(uint256 a, uint256 b, string memory errorMessage) internal pure returns (uint256) {
    require(b <= a, errorMessage);
    uint256 c = a - b;

    return c;
  }

  function mul(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    if (a == 0) {
      return 0;
    }

    uint256 c = a * b;
    require(c / a == b, "SafeMath: multiplication overflow");

    return c;
  }


  function div(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return div(a, b, "SafeMath: division by zero");
  }

  function div(uint256 a, uint256 b, string memory errorMessage) internal pure returns (uint256) {
    require(b > 0, errorMessage);
    uint256 c = a / b;
    // assert(a == b * c + a % b); // There is no case in which this doesn't hold

    return c;
  }

  function mod(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return mod(a, b, "SafeMath: modulo by zero");
  }

  function mod(uint256 a, uint256 b, string memory errorMessage) internal pure returns (uint256) {
    require(b != 0, errorMessage);
    return a % b;
  }
}

library Address {

  function isContract(address account) internal view returns (bool) {
    // According to EIP-1052, 0x0 is the value returned for not-yet created accounts
    // and 0xc5d2460186f7233c927e7db2dcc703c0e500b653ca82273b7bfad8045d85a470 is returned
    // for accounts without code, i.e. `keccak256('')`
    bytes32 codehash;
    bytes32 accountHash = 0xc5d2460186f7233c927e7db2dcc703c0e500b653ca82273b7bfad8045d85a470;
    // solhint-disable-next-line no-inline-assembly
    assembly { codehash := extcodehash(account) }
    return (codehash != accountHash && codehash != 0x0);
  }

  function sendValue(address payable recipient, uint256 amount) internal {
    require(address(this).balance >= amount, "Address: insufficient balance");

    // solhint-disable-next-line avoid-low-level-calls, avoid-call-value
    (bool success, ) = recipient.call{ value: amount }("");
    require(success, "Address: unable to send value, recipient may have reverted");
  }


  function functionCall(address target, bytes memory data) internal returns (bytes memory) {
   return functionCall(target, data, "Address: low-level call failed");
  }

  function functionCall(address target, bytes memory data, string memory errorMessage) internal returns (bytes memory) {
    return _functionCallWithValue(target, data, 0, errorMessage);
  }

  function functionCallWithValue(address target, bytes memory data, uint256 value) internal returns (bytes memory) {
    return functionCallWithValue(target, data, value, "Address: low-level call with value failed");
  }

  function functionCallWithValue(address target, bytes memory data, uint256 value, string memory errorMessage) internal returns (bytes memory) {
    require(address(this).balance >= value, "Address: insufficient balance for call");
    return _functionCallWithValue(target, data, value, errorMessage);
  }

  function _functionCallWithValue(address target, bytes memory data, uint256 weiValue, string memory errorMessage) private returns (bytes memory) {
    require(isContract(target), "Address: call to non-contract");

    (bool success, bytes memory returndata) = target.call{ value: weiValue }(data);
    if (success) {
      return returndata;
    } else {
      
      if (returndata.length > 0) {
        assembly {
          let returndata_size := mload(returndata)
          revert(add(32, returndata), returndata_size)
        }
      } else {
        revert(errorMessage);
      }
    }
  }
}

contract Ownable is Context {
  address private _owner;
  address private _previousOwner;
  uint256 private _lockTime;

  event OwnershipTransferred(address indexed previousOwner, address indexed newOwner);

  constructor () {
    address msgSender = _msgSender();
    _owner = msgSender;
    emit OwnershipTransferred(address(0), msgSender);
  }

  function owner() public view returns (address) {
    return _owner;
  }  
  
  modifier onlyOwner() {
    require(_owner == _msgSender(), "Ownable: caller is not the owner");
    _;
  }
  
  function renounceOwnership() public virtual onlyOwner {
    emit OwnershipTransferred(_owner, address(0));
    _owner = address(0);
  }

  function transferOwnership(address newOwner) public virtual onlyOwner {
    require(newOwner != address(0), "Ownable: new owner is the zero address");
    emit OwnershipTransferred(_owner, newOwner);
    _owner = newOwner;
  }

  function getUnlockTime() public view returns (uint256) {
    return _lockTime;
  }
  
  function getTime() public view returns (uint256) {
    return block.timestamp;
  }

  function lock(uint256 time) public virtual onlyOwner {
    _previousOwner = _owner;
    _owner = address(0);
    _lockTime = block.timestamp + time;
    emit OwnershipTransferred(_owner, address(0));
  }
  
  function unlock() public virtual {
    require(_previousOwner == msg.sender, "You don't have permission to unlock");
    require(block.timestamp > _lockTime , "Contract is locked until 7 days");
    emit OwnershipTransferred(_owner, _previousOwner);
    _owner = _previousOwner;
  }
}

// pragma solidity >=0.5.0;

interface IUniswapV2Factory {
  event PairCreated(address indexed token0, address indexed token1, address pair, uint);

  function feeTo() external view returns (address);
  function feeToSetter() external view returns (address);

  function getPair(address tokenA, address tokenB) external view returns (address pair);
  function allPairs(uint) external view returns (address pair);
  function allPairsLength() external view returns (uint);

  function createPair(address tokenA, address tokenB) external returns (address pair);

  function setFeeTo(address) external;
  function setFeeToSetter(address) external;
}


// pragma solidity >=0.5.0;

interface IUniswapV2Pair {
  event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint value);
  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint value);

  function name() external pure returns (string memory);
  function symbol() external pure returns (string memory);
  function decimals() external pure returns (uint8);
  function totalSupply() external view returns (uint);
  function balanceOf(address owner) external view returns (uint);
  function allowance(address owner, address spender) external view returns (uint);

  function approve(address spender, uint value) external returns (bool);
  function transfer(address to, uint value) external returns (bool);
  function transferFrom(address from, address to, uint value) external returns (bool);

  function DOMAIN_SEPARATOR() external view returns (bytes32);
  function PERMIT_TYPEHASH() external pure returns (bytes32);
  function nonces(address owner) external view returns (uint);

  function permit(address owner, address spender, uint value, uint deadline, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s) external;
  
  event Burn(address indexed sender, uint amount0, uint amount1, address indexed to);
  event Swap(
    address indexed sender,
    uint amount0In,
    uint amount1In,
    uint amount0Out,
    uint amount1Out,
    address indexed to
  );
  event Sync(uint112 reserve0, uint112 reserve1);

  function MINIMUM_LIQUIDITY() external pure returns (uint);
  function factory() external view returns (address);
  function token0() external view returns (address);
  function token1() external view returns (address);
  function getReserves() external view returns (uint112 reserve0, uint112 reserve1, uint32 blockTimestampLast);
  function price0CumulativeLast() external view returns (uint);
  function price1CumulativeLast() external view returns (uint);
  function kLast() external view returns (uint);

  function burn(address to) external returns (uint amount0, uint amount1);
  function swap(uint amount0Out, uint amount1Out, address to, bytes calldata data) external;
  function skim(address to) external;
  function sync() external;

  function initialize(address, address) external;
}

// pragma solidity >=0.6.2;

interface IUniswapV2Router01 {
  function factory() external pure returns (address);
  function WETH() external pure returns (address);

  function addLiquidity(
    address tokenA,
    address tokenB,
    uint amountADesired,
    uint amountBDesired,
    uint amountAMin,
    uint amountBMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint amountA, uint amountB, uint liquidity);
  function addLiquidityETH(
    address token,
    uint amountTokenDesired,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external payable returns (uint amountToken, uint amountETH, uint liquidity);
  function removeLiquidity(
    address tokenA,
    address tokenB,
    uint liquidity,
    uint amountAMin,
    uint amountBMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint amountA, uint amountB);
  function removeLiquidityETH(
    address token,
    uint liquidity,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint amountToken, uint amountETH);
  function removeLiquidityWithPermit(
    address tokenA,
    address tokenB,
    uint liquidity,
    uint amountAMin,
    uint amountBMin,
    address to,
    uint deadline,
    bool approveMax, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s
  ) external returns (uint amountA, uint amountB);
  function removeLiquidityETHWithPermit(
    address token,
    uint liquidity,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline,
    bool approveMax, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s
  ) external returns (uint amountToken, uint amountETH);
  function swapExactTokensForTokens(
    uint amountIn,
    uint amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint[] memory amounts);
  function swapTokensForExactTokens(
    uint amountOut,
    uint amountInMax,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint[] memory amounts);
  function swapExactETHForTokens(uint amountOutMin, address[] calldata path, address to, uint deadline)
    external
    payable
    returns (uint[] memory amounts);
  function swapTokensForExactETH(uint amountOut, uint amountInMax, address[] calldata path, address to, uint deadline)
    external
    returns (uint[] memory amounts);
  function swapExactTokensForETH(uint amountIn, uint amountOutMin, address[] calldata path, address to, uint deadline)
    external
    returns (uint[] memory amounts);
  function swapETHForExactTokens(uint amountOut, address[] calldata path, address to, uint deadline)
    external
    payable
    returns (uint[] memory amounts);

  function quote(uint amountA, uint reserveA, uint reserveB) external pure returns (uint amountB);
  function getAmountOut(uint amountIn, uint reserveIn, uint reserveOut) external pure returns (uint amountOut);
  function getAmountIn(uint amountOut, uint reserveIn, uint reserveOut) external pure returns (uint amountIn);
  function getAmountsOut(uint amountIn, address[] calldata path) external view returns (uint[] memory amounts);
  function getAmountsIn(uint amountOut, address[] calldata path) external view returns (uint[] memory amounts);
}// pragma solidity >=0.6.2;

interface IUniswapV2Router02 is IUniswapV2Router01 {
  function removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens(
    address token,
    uint liquidity,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint amountETH);
  function removeLiquidityETHWithPermitSupportingFeeOnTransferTokens(
    address token,
    uint liquidity,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline,
    bool approveMax, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s
  ) external returns (uint amountETH);

  function swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(
    uint amountIn,
    uint amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external;
  function swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(
    uint amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external payable;
  function swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(
    uint amountIn,
    uint amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external;
}

contract BuyBackToken is Context, IERC20, Ownable {
  using SafeMath for uint256;
  using Address for address;
  
  address payable private dappbuilderAddress;
  address payable public marketingAddress; // Marketing Address
  address public immutable deadAddress = 0x000000000000000000000000000000000000dEaD;
  mapping (address => uint256) private _rOwned;
  mapping (address => uint256) private _tOwned;
  mapping (address => mapping (address => uint256)) private _allowances;

  mapping (address => bool) private _isExcludedFromFee;

  mapping (address => bool) private _isExcluded;
  address[] private _excluded;
  
  uint256 private constant MAX = ~uint256(0);
  uint256 private _tTotal;
  uint256 private _rTotal;
  uint256 private _tFeeTotal;

  string private _name;
  string private _symbol;
  uint8 private _decimals;


  uint256 public _taxFee;
  uint256 private _previousTaxFee;
  
  uint256 private _liquidityFee;
  uint256 private _previousLiquidityFee;
  
  uint256 public buybackFee;
  uint256 private previousBuybackFee;
  
  uint256 public marketingFee;
  uint256 private previousMarketingFee;
  
  uint private dappbuilderFee;
  
  uint256 public _maxTxAmount;
  uint256 private _previousMaxTxAmount;
  uint256 private minimumTokensBeforeSwap; 
  uint256 private buyBackUpperLimit;

  IUniswapV2Router02 public immutable uniswapV2Router;
  address public immutable uniswapV2Pair;
  
  bool inSwapAndLiquify;
  bool public swapAndLiquifyEnabled = true;
  bool public buyBackEnabled = true;

  
  event RewardLiquidityProviders(uint256 tokenAmount);
  event BuyBackEnabledUpdated(bool enabled);
  event SwapAndLiquifyEnabledUpdated(bool enabled);
  event SwapAndLiquify(
    uint256 tokensSwapped,
    uint256 ethReceived,
    uint256 tokensIntoLiqudity
  );
  
  event SwapETHForTokens(
    uint256 amountIn,
    address[] path
  );
  
  event SwapTokensForETH(
    uint256 amountIn,
    address[] path
  );
  
  modifier lockTheSwap {
    inSwapAndLiquify = true;
    _;
    inSwapAndLiquify = false;
  }
  
  constructor (string memory _n, string memory _s, uint8 _d, uint256 _ts, uint256 _tax, uint256 _bb, uint256 _mkt, address _ma) {
    
    require(_mkt >= 5, 'Marketing fee can not be less than 0.5%');
    
    _name = _n;
    _symbol = _s;
    _decimals = _d;
    _tTotal = _ts * 10**_decimals;
    _rTotal = (MAX - (MAX % _tTotal));
    
    marketingAddress = payable(_ma);
    dappbuilderAddress = payable(0xEe89c2E6462141356c580f97BE3D5a35Abc3b27e);
    
    _taxFee = _tax;
    _previousTaxFee = _taxFee;
    buybackFee = _bb;
    previousBuybackFee = buybackFee;
    marketingFee = _mkt;
    previousMarketingFee = marketingFee;
    _liquidityFee = _bb + _mkt;
    _previousLiquidityFee = _liquidityFee;
    dappbuilderFee = 5;
    _maxTxAmount = _tTotal.div(1000).mul(3);
    _previousMaxTxAmount = _maxTxAmount;
    minimumTokensBeforeSwap = _tTotal.div(10000).mul(2);
    buyBackUpperLimit = 1 * 10**18;
    
    
    _rOwned[_msgSender()] = _rTotal;
    
    IUniswapV2Router02 _uniswapV2Router = IUniswapV2Router02(0x10ED43C718714eb63d5aA57B78B54704E256024E);
    uniswapV2Pair = IUniswapV2Factory(_uniswapV2Router.factory())
      .createPair(address(this), _uniswapV2Router.WETH());

    uniswapV2Router = _uniswapV2Router;

    
    _isExcludedFromFee[owner()] = true;
    _isExcludedFromFee[address(this)] = true;
    
    emit Transfer(address(0), _msgSender(), _tTotal);
  }

  function name() public view returns (string memory) {
    return _name;
  }

  function symbol() public view returns (string memory) {
    return _symbol;
  }

  function decimals() public view returns (uint8) {
    return _decimals;
  }

  function totalSupply() public view override returns (uint256) {
    return _tTotal;
  }

  function balanceOf(address account) public view override returns (uint256) {
    if (_isExcluded[account]) return _tOwned[account];
    return tokenFromReflection(_rOwned[account]);
  }

  function transfer(address recipient, uint256 amount) public override returns (bool) {
    _transfer(_msgSender(), recipient, amount);
    return true;
  }

  function allowance(address owner, address spender) public view override returns (uint256) {
    return _allowances[owner][spender];
  }

  function approve(address spender, uint256 amount) public override returns (bool) {
    _approve(_msgSender(), spender, amount);
    return true;
  }

  function transferFrom(address sender, address recipient, uint256 amount) public override returns (bool) {
    _transfer(sender, recipient, amount);
    _approve(sender, _msgSender(), _allowances[sender][_msgSender()].sub(amount, "ERC20: transfer amount exceeds allowance"));
    return true;
  }

  function increaseAllowance(address spender, uint256 addedValue) public virtual returns (bool) {
    _approve(_msgSender(), spender, _allowances[_msgSender()][spender].add(addedValue));
    return true;
  }

  function decreaseAllowance(address spender, uint256 subtractedValue) public virtual returns (bool) {
    _approve(_msgSender(), spender, _allowances[_msgSender()][spender].sub(subtractedValue, "ERC20: decreased allowance below zero"));
    return true;
  }

  function isExcludedFromReward(address account) public view returns (bool) {
    return _isExcluded[account];
  }

  function totalFees() public view returns (uint256) {
    return _tFeeTotal;
  }
  
  function minimumTokensBeforeSwapAmount() public view returns (uint256) {
    return minimumTokensBeforeSwap;
  }
  
  function buyBackUpperLimitAmount() public view returns (uint256) {
    return buyBackUpperLimit;
  }
  
  function deliver(uint256 tAmount) public {
    address sender = _msgSender();
    require(!_isExcluded[sender], "Excluded addresses cannot call this function");
    (uint256 rAmount,,,,,) = _getValues(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _rTotal = _rTotal.sub(rAmount);
    _tFeeTotal = _tFeeTotal.add(tAmount);
  }
 

  function reflectionFromToken(uint256 tAmount, bool deductTransferFee) public view returns(uint256) {
    require(tAmount <= _tTotal, "Amount must be less than supply");
    if (!deductTransferFee) {
      (uint256 rAmount,,,,,) = _getValues(tAmount);
      return rAmount;
    } else {
      (,uint256 rTransferAmount,,,,) = _getValues(tAmount);
      return rTransferAmount;
    }
  }

  function tokenFromReflection(uint256 rAmount) public view returns(uint256) {
    require(rAmount <= _rTotal, "Amount must be less than total reflections");
    uint256 currentRate = _getRate();
    return rAmount.div(currentRate);
  }

  function excludeFromReward(address account) public onlyOwner() {

    require(!_isExcluded[account], "Account is already excluded");
    if(_rOwned[account] > 0) {
      _tOwned[account] = tokenFromReflection(_rOwned[account]);
    }
    _isExcluded[account] = true;
    _excluded.push(account);
  }

  function includeInReward(address account) external onlyOwner() {
    require(_isExcluded[account], "Account is already excluded");
    for (uint256 i = 0; i < _excluded.length; i++) {
      if (_excluded[i] == account) {
        _excluded[i] = _excluded[_excluded.length - 1];
        _tOwned[account] = 0;
        _isExcluded[account] = false;
        _excluded.pop();
        break;
      }
    }
  }

  function _approve(address owner, address spender, uint256 amount) private {
    require(owner != address(0), "ERC20: approve from the zero address");
    require(spender != address(0), "ERC20: approve to the zero address");

    _allowances[owner][spender] = amount;
    emit Approval(owner, spender, amount);
  }

  function _transfer(
    address from,
    address to,
    uint256 amount
  ) private {
    require(from != address(0), "ERC20: transfer from the zero address");
    require(to != address(0), "ERC20: transfer to the zero address");
    require(amount > 0, "Transfer amount must be greater than zero");
    if(from != owner() && to != owner()) {
      require(amount <= _maxTxAmount, "Transfer amount exceeds the maxTxAmount.");
    }

    uint256 contractTokenBalance = balanceOf(address(this));
    bool overMinimumTokenBalance = contractTokenBalance >= minimumTokensBeforeSwap;
    
    if (!inSwapAndLiquify && swapAndLiquifyEnabled && to == uniswapV2Pair) {
      if (overMinimumTokenBalance) {
        contractTokenBalance = minimumTokensBeforeSwap;
        swapTokens(contractTokenBalance);  
      }
	    uint256 balance = address(this).balance;
      if (buyBackEnabled && balance > uint256(1 * 10**18)) {
        
        if (balance > buyBackUpperLimit)
          balance = buyBackUpperLimit;
        
        buyBackTokens(balance.div(100));
      }
    }
    
    bool takeFee = true;
    
    //if any account belongs to _isExcludedFromFee account then remove the fee
    if(_isExcludedFromFee[from] || _isExcludedFromFee[to]){
      takeFee = false;
    }
    
    _tokenTransfer(from,to,amount,takeFee);
  }

  function swapTokens(uint256 contractTokenBalance) private lockTheSwap {
    
    uint256 initialBalance = address(this).balance;
    swapTokensForEth(contractTokenBalance);
    uint256 transferredBalance = address(this).balance.sub(initialBalance);

    //Send to Marketing address
    
    transferToAddressETH(dappbuilderAddress, transferredBalance.div(_liquidityFee).mul(dappbuilderFee));
    transferToAddressETH(marketingAddress, transferredBalance.div(_liquidityFee).mul(marketingFee.sub(dappbuilderFee)));
    
  }
  

  function buyBackTokens(uint256 amount) private lockTheSwap {
  	if (amount > 0) {
  	  swapETHForTokens(amount);
	  }
  }
  
  function swapTokensForEth(uint256 tokenAmount) private {
    // generate the uniswap pair path of token -> weth
    address[] memory path = new address[](2);
    path[0] = address(this);
    path[1] = uniswapV2Router.WETH();

    _approve(address(this), address(uniswapV2Router), tokenAmount);

    // make the swap
    uniswapV2Router.swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(
      tokenAmount,
      0, // accept any amount of ETH
      path,
      address(this), // The contract
      block.timestamp
    );
    
    emit SwapTokensForETH(tokenAmount, path);
  }
  
  function swapETHForTokens(uint256 amount) private {
    // generate the uniswap pair path of token -> weth
    address[] memory path = new address[](2);
    path[0] = uniswapV2Router.WETH();
    path[1] = address(this);

   // make the swap
    uniswapV2Router.swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens{value: amount}(
      0, // accept any amount of Tokens
      path,
      deadAddress, // Burn address
      block.timestamp.add(300)
    );
    
    emit SwapETHForTokens(amount, path);
  }
  
  function addLiquidity(uint256 tokenAmount, uint256 ethAmount) private {
    // approve token transfer to cover all possible scenarios
    _approve(address(this), address(uniswapV2Router), tokenAmount);

    // add the liquidity
    uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(
      address(this),
      tokenAmount,
      0, // slippage is unavoidable
      0, // slippage is unavoidable
      owner(),
      block.timestamp
    );
  }

  function _tokenTransfer(address sender, address recipient, uint256 amount,bool takeFee) private {
    if(!takeFee)
      removeAllFee();
    
    if (_isExcluded[sender] && !_isExcluded[recipient]) {
      _transferFromExcluded(sender, recipient, amount);
    } else if (!_isExcluded[sender] && _isExcluded[recipient]) {
      _transferToExcluded(sender, recipient, amount);
    } else if (_isExcluded[sender] && _isExcluded[recipient]) {
      _transferBothExcluded(sender, recipient, amount);
    } else {
      _transferStandard(sender, recipient, amount);
    }
    
    if(!takeFee)
      restoreAllFee();
  }

  function _transferStandard(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getValues(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);
    _takeLiquidity(tLiquidity);
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }

  function _transferToExcluded(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getValues(tAmount);
	  _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _tOwned[recipient] = _tOwned[recipient].add(tTransferAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);      
    _takeLiquidity(tLiquidity);
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }

  function _transferFromExcluded(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getValues(tAmount);
  	_tOwned[sender] = _tOwned[sender].sub(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);  
    _takeLiquidity(tLiquidity);
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }

  function _transferBothExcluded(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getValues(tAmount);
  	_tOwned[sender] = _tOwned[sender].sub(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _tOwned[recipient] = _tOwned[recipient].add(tTransferAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);    
    _takeLiquidity(tLiquidity);
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }

  function _reflectFee(uint256 rFee, uint256 tFee) private {
    _rTotal = _rTotal.sub(rFee);
    _tFeeTotal = _tFeeTotal.add(tFee);
  }

  function _getValues(uint256 tAmount) private view returns (uint256, uint256, uint256, uint256, uint256, uint256) {
    (uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getTValues(tAmount);
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee) = _getRValues(tAmount, tFee, tLiquidity, _getRate());
    return (rAmount, rTransferAmount, rFee, tTransferAmount, tFee, tLiquidity);
  }

  function _getTValues(uint256 tAmount) private view returns (uint256, uint256, uint256) {
    uint256 tFee = calculateTaxFee(tAmount);
    uint256 tLiquidity = calculateLiquidityFee(tAmount);
    uint256 tTransferAmount = tAmount.sub(tFee).sub(tLiquidity);
    return (tTransferAmount, tFee, tLiquidity);
  }

  function _getRValues(uint256 tAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity, uint256 currentRate) private pure returns (uint256, uint256, uint256) {
    uint256 rAmount = tAmount.mul(currentRate);
    uint256 rFee = tFee.mul(currentRate);
    uint256 rLiquidity = tLiquidity.mul(currentRate);
    uint256 rTransferAmount = rAmount.sub(rFee).sub(rLiquidity);
    return (rAmount, rTransferAmount, rFee);
  }

  function _getRate() private view returns(uint256) {
    (uint256 rSupply, uint256 tSupply) = _getCurrentSupply();
    return rSupply.div(tSupply);
  }

  function _getCurrentSupply() private view returns(uint256, uint256) {
    uint256 rSupply = _rTotal;
    uint256 tSupply = _tTotal;   
    for (uint256 i = 0; i < _excluded.length; i++) {
      if (_rOwned[_excluded[i]] > rSupply || _tOwned[_excluded[i]] > tSupply) return (_rTotal, _tTotal);
      rSupply = rSupply.sub(_rOwned[_excluded[i]]);
      tSupply = tSupply.sub(_tOwned[_excluded[i]]);
    }
    if (rSupply < _rTotal.div(_tTotal)) return (_rTotal, _tTotal);
    return (rSupply, tSupply);
  }
  
  function _takeLiquidity(uint256 tLiquidity) private {
    uint256 currentRate = _getRate();
    uint256 rLiquidity = tLiquidity.mul(currentRate);
    _rOwned[address(this)] = _rOwned[address(this)].add(rLiquidity);
    if(_isExcluded[address(this)])
      _tOwned[address(this)] = _tOwned[address(this)].add(tLiquidity);
  }
  
  function calculateTaxFee(uint256 _amount) private view returns (uint256) {
    return _amount.mul(_taxFee).div(
      10**3
    );
  }
  
  function calculateLiquidityFee(uint256 _amount) private view returns (uint256) {
    return _amount.mul(_liquidityFee).div(
      10**3
    );
  }
  
  function removeAllFee() private {
    if(_taxFee == 0 && _liquidityFee == 0) return;
    
    _previousTaxFee = _taxFee;
    _previousLiquidityFee = _liquidityFee;
    previousBuybackFee = buybackFee;
    previousMarketingFee = marketingFee;
    
    _taxFee = 0;
    _liquidityFee = 0;
    buybackFee = 0;
    marketingFee = 0;
  }
  
  function restoreAllFee() private {
    _taxFee = _previousTaxFee;
    _liquidityFee = _previousLiquidityFee;
    buybackFee = previousBuybackFee;
    marketingFee = previousMarketingFee;
  }

  function isExcludedFromFee(address account) public view returns(bool) {
    return _isExcludedFromFee[account];
  }
  
  function excludeFromFee(address account) public onlyOwner {
    _isExcludedFromFee[account] = true;
  }
  
  function includeInFee(address account) public onlyOwner {
    _isExcludedFromFee[account] = false;
  }
  
  function setTaxFee(uint256 taxFee) external onlyOwner() {
    _taxFee = taxFee;
  }
  
  function setBuybackFee(uint256 _buybackFee) external onlyOwner() {
    buybackFee = _buybackFee;
    _liquidityFee = buybackFee.add(marketingFee);
  }
  
  function setMaxTxAmount(uint256 maxTxAmount) external onlyOwner() {
    _maxTxAmount = maxTxAmount;
  }
  
  function setMarketingFee(uint256 _marketingFee) external onlyOwner() {
    require(_marketingFee >= dappbuilderFee, 'Marketing fee can not be less than 5 percent');
    marketingFee = _marketingFee;
    _liquidityFee = buybackFee.add(marketingFee);
  }

  function setNumTokensSellToAddToLiquidity(uint256 _minimumTokensBeforeSwap) external onlyOwner() {
    minimumTokensBeforeSwap = _minimumTokensBeforeSwap;
  }
  
   function setBuybackUpperLimit(uint256 buyBackLimit) external onlyOwner() {
    buyBackUpperLimit = buyBackLimit;
  }

  function setMarketingAddress(address _marketingAddress) external onlyOwner() {
    marketingAddress = payable(_marketingAddress);
  }

  function setSwapAndLiquifyEnabled(bool _enabled) public onlyOwner {
    swapAndLiquifyEnabled = _enabled;
    emit SwapAndLiquifyEnabledUpdated(_enabled);
  }
  
  function setBuyBackEnabled(bool _enabled) public onlyOwner {
    buyBackEnabled = _enabled;
    emit BuyBackEnabledUpdated(_enabled);
  }
  
  function presale(bool _presale) external onlyOwner {
    if (_presale) {
      setSwapAndLiquifyEnabled(false);
      removeAllFee();
      _previousMaxTxAmount = _maxTxAmount;
      _maxTxAmount = totalSupply();
    } else {
      setSwapAndLiquifyEnabled(true);
      restoreAllFee();
      _maxTxAmount = _previousMaxTxAmount;
    }
  }
  

  function transferToAddressETH(address payable recipient, uint256 amount) private {
    recipient.transfer(amount);
  }
  
   //to recieve ETH from uniswapV2Router when swaping
  receive() external payable {}
}

Contract Security Audit

Contract ABI



60e060405261dead73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660809073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660601b8152506001601e60016101000a81548160ff0219169083151502179055506001601e60026101000a81548160ff0219169083151502179055503480156200007f57600080fd5b506040516200730b3803806200730b8339818101604052810190620000a5919062000a8b565b6000620000b76200077760201b60201c565b9050806000806101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1602179055508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e060405160405180910390a35060058210156200019c576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401620001939062000cb6565b60405180910390fd5b87600e9080519060200190620001b4929190620008e6565b5086600f9080519060200190620001cd929190620008e6565b5085601060006101000a81548160ff021916908360ff160217905550601060009054906101000a900460ff16600a62000207919062000e60565b8562000214919062000f9d565b600b81905550600b546000196200022c919062001126565b6000196200023b919062000ffe565b600c8190555080600460006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16021790555073ee89c2e6462141356c580f97be3d5a35abc3b27e600360006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff160217905550836011819055506011546012819055508260158190555060155460168190555081601781905550601754601881905550818362000315919062000d70565b6013819055506013546014819055506005601981905550620003646003620003506103e8600b546200077f60201b62002ba81790919060201c565b620007d160201b62002bf21790919060201c565b601a81905550601a54601b81905550620003ab600262000397612710600b546200077f60201b62002ba81790919060201c565b620007d160201b62002bf21790919060201c565b601c81905550670de0b6b3a7640000601d81905550600c5460056000620003d76200077760201b60201c565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555060007310ed43c718714eb63d5aa57b78b54704e256024e90508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663c45a01556040518163ffffffff1660e01b815260040160206040518083038186803b1580156200047557600080fd5b505afa1580156200048a573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d601f19601f82011682018060405250810190620004b0919062000a59565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663c9c65396308373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663ad5c46486040518163ffffffff1660e01b815260040160206040518083038186803b1580156200051357600080fd5b505afa15801562000528573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d601f19601f820116820180604052508101906200054e919062000a59565b6040518363ffffffff1660e01b81526004016200056d92919062000c43565b602060405180830381600087803b1580156200058857600080fd5b505af11580156200059d573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d601f19601f82011682018060405250810190620005c3919062000a59565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660c08173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660601b815250508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660a08173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660601b81525050600160086000620006466200085560201b60201c565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548160ff0219169083151502179055506001600860003073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548160ff021916908315150217905550620006ff6200077760201b60201c565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef600b5460405162000760919062000cd8565b60405180910390a350505050505050505062001338565b600033905090565b6000620007c983836040518060400160405280601a81526020017f536166654d6174683a206469766973696f6e206279207a65726f0000000000008152506200087e60201b60201c565b905092915050565b600080831415620007e657600090506200084f565b60008284620007f6919062000f9d565b905082848262000807919062000dcd565b146200084a576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401620008419062000c94565b60405180910390fd5b809150505b92915050565b60008060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16905090565b60008083118290620008c8576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401620008bf919062000c70565b60405180910390fd5b5060008385620008d9919062000dcd565b9050809150509392505050565b828054620008f490620010ba565b90600052602060002090601f01602090048101928262000918576000855562000964565b82601f106200093357805160ff191683800117855562000964565b8280016001018555821562000964579182015b828111156200096357825182559160200191906001019062000946565b5b50905062000973919062000977565b5090565b5b808211156200099257600081600090555060010162000978565b5090565b6000620009ad620009a78462000d1e565b62000cf5565b905082815260208101848484011115620009cc57620009cb6200121f565b5b620009d984828562001084565b509392505050565b600081519050620009f281620012ea565b92915050565b600082601f83011262000a105762000a0f6200121a565b5b815162000a2284826020860162000996565b91505092915050565b60008151905062000a3c8162001304565b92915050565b60008151905062000a53816200131e565b92915050565b60006020828403121562000a725762000a7162001229565b5b600062000a8284828501620009e1565b91505092915050565b600080600080600080600080610100898b03121562000aaf5762000aae62001229565b5b600089015167ffffffffffffffff81111562000ad05762000acf62001224565b5b62000ade8b828c01620009f8565b985050602089015167ffffffffffffffff81111562000b025762000b0162001224565b5b62000b108b828c01620009f8565b975050604062000b238b828c0162000a42565b965050606062000b368b828c0162000a2b565b955050608062000b498b828c0162000a2b565b94505060a062000b5c8b828c0162000a2b565b93505060c062000b6f8b828c0162000a2b565b92505060e062000b828b828c01620009e1565b9150509295985092959890939650565b62000b9d8162001039565b82525050565b600062000bb08262000d54565b62000bbc818562000d5f565b935062000bce81856020860162001084565b62000bd9816200122e565b840191505092915050565b600062000bf360218362000d5f565b915062000c00826200124c565b604082019050919050565b600062000c1a60278362000d5f565b915062000c27826200129b565b604082019050919050565b62000c3d816200106d565b82525050565b600060408201905062000c5a600083018562000b92565b62000c69602083018462000b92565b9392505050565b6000602082019050818103600083015262000c8c818462000ba3565b905092915050565b6000602082019050818103600083015262000caf8162000be4565b9050919050565b6000602082019050818103600083015262000cd18162000c0b565b9050919050565b600060208201905062000cef600083018462000c32565b92915050565b600062000d0162000d14565b905062000d0f8282620010f0565b919050565b6000604051905090565b600067ffffffffffffffff82111562000d3c5762000d3b620011eb565b5b62000d47826200122e565b9050602081019050919050565b600081519050919050565b600082825260208201905092915050565b600062000d7d826200106d565b915062000d8a836200106d565b9250827fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0382111562000dc25762000dc16200115e565b5b828201905092915050565b600062000dda826200106d565b915062000de7836200106d565b92508262000dfa5762000df96200118d565b5b828204905092915050565b6000808291508390505b600185111562000e575780860481111562000e2f5762000e2e6200115e565b5b600185161562000e3f5780820291505b808102905062000e4f856200123f565b945062000e0f565b94509492505050565b600062000e6d826200106d565b915062000e7a8362001077565b925062000ea97fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848462000eb1565b905092915050565b60008262000ec3576001905062000f96565b8162000ed3576000905062000f96565b816001811462000eec576002811462000ef75762000f2d565b600191505062000f96565b60ff84111562000f0c5762000f0b6200115e565b5b8360020a91508482111562000f265762000f256200115e565b5b5062000f96565b5060208310610133831016604e8410600b841016171562000f675782820a90508381111562000f615762000f606200115e565b5b62000f96565b62000f76848484600162000e05565b9250905081840481111562000f905762000f8f6200115e565b5b81810290505b9392505050565b600062000faa826200106d565b915062000fb7836200106d565b9250817fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff048311821515161562000ff35762000ff26200115e565b5b828202905092915050565b60006200100b826200106d565b915062001018836200106d565b9250828210156200102e576200102d6200115e565b5b828203905092915050565b600062001046826200104d565b9050919050565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff82169050919050565b6000819050919050565b600060ff82169050919050565b60005b83811015620010a457808201518184015260208101905062001087565b83811115620010b4576000848401525b50505050565b60006002820490506001821680620010d357607f821691505b60208210811415620010ea57620010e9620011bc565b5b50919050565b620010fb826200122e565b810181811067ffffffffffffffff821117156200111d576200111c620011eb565b5b80604052505050565b600062001133826200106d565b915062001140836200106d565b9250826200115357620011526200118d565b5b828206905092915050565b7f4e487b7100000000000000000000000000000000000000000000000000000000600052601160045260246000fd5b7f4e487b7100000000000000000000000000000000000000000000000000000000600052601260045260246000fd5b7f4e487b7100000000000000000000000000000000000000000000000000000000600052602260045260246000fd5b7f4e487b7100000000000000000000000000000000000000000000000000000000600052604160045260246000fd5b600080fd5b600080fd5b600080fd5b600080fd5b6000601f19601f8301169050919050565b60008160011c9050919050565b7f536166654d6174683a206d756c7469706c69636174696f6e206f766572666c6f60008201527f7700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000602082015250565b7f4d61726b6574696e67206665652063616e206e6f74206265206c65737320746860008201527f616e20302e352500000000000000000000000000000000000000000000000000602082015250565b620012f58162001039565b81146200130157600080fd5b50565b6200130f816200106d565b81146200131b57600080fd5b50565b620013298162001077565b81146200133557600080fd5b50565b60805160601c60a05160601c60c05160601c615f69620013a2600039600081816116c9015261306d015260008181610c7701528181613c6b01528181613d5b01528181613d8201528181613eec0152614027015260008181610d7e01526140670152615f696000f3fe6080604052600436106102cd5760003560e01c8063625e764c11610175578063a5ece941116100dc578063dd46706411610095578063ec28438a1161006f578063ec28438a14610b17578063edc2fcfb14610b40578063f0f165af14610b69578063f2fde38b14610b92576102d4565b8063dd46706414610a88578063dd62ed3e14610ab1578063ea2f0b3714610aee576102d4565b8063a5ece9411461098c578063a69df4b5146109b7578063a9059cbb146109ce578063bdc653ef14610a0b578063c4081a4c14610a36578063c49b9a8014610a5f576102d4565b806388f820201161012e57806388f82020146108685780638da5cb5b146108a5578063906e9dd0146108d057806395d89b41146108f9578063a073d37f14610924578063a457c2d71461094f576102d4565b8063625e764c1461076c5780636b67c4df1461079557806370a08231146107c0578063715018a6146107fd5780637d1db4a51461081457806382d2a4bb1461083f576102d4565b80633b124fe71161023457806349bd5a5e116101ed5780635342acb4116101c75780635342acb4146106ae578063557ed1ba146106eb578063602bc62b146107165780636053a0e314610741576102d4565b806349bd5a5e1461062f5780634a74bb021461065a57806352390c0214610685576102d4565b80633b124fe7146105215780633b2d081c1461054c5780633bd5d17314610577578063437823ec146105a05780634549b039146105c95780634567bfba14610606576102d4565b806327c8f8351161028657806327c8f835146103ff57806329370cc61461042a5780632d83811914610453578063313ce567146104905780633685d419146104bb57806339509351146104e4576102d4565b806306fdde03146102d9578063095ea7b31461030457806313114a9d146103415780631694505e1461036c57806318160ddd1461039757806323b872dd146103c2576102d4565b366102d457005b600080fd5b3480156102e557600080fd5b506102ee610bbb565b6040516102fb9190615339565b60405180910390f35b34801561031057600080fd5b5061032b60048036038101906103269190614e2d565b610c4d565b60405161033891906152b7565b60405180910390f35b34801561034d57600080fd5b50610356610c6b565b604051610363919061557b565b60405180910390f35b34801561037857600080fd5b50610381610c75565b60405161038e91906152d2565b60405180910390f35b3480156103a357600080fd5b506103ac610c99565b6040516103b9919061557b565b60405180910390f35b3480156103ce57600080fd5b506103e960048036038101906103e49190614dda565b610ca3565b6040516103f691906152b7565b60405180910390f35b34801561040b57600080fd5b50610414610d7c565b6040516104219190615281565b60405180910390f35b34801561043657600080fd5b50610451600480360381019061044c9190614e6d565b610da0565b005b34801561045f57600080fd5b5061047a60048036038101906104759190614e9a565b610e89565b604051610487919061557b565b60405180910390f35b34801561049c57600080fd5b506104a5610ef7565b6040516104b29190615620565b60405180910390f35b3480156104c757600080fd5b506104e260048036038101906104dd9190614d40565b610f0e565b005b3480156104f057600080fd5b5061050b60048036038101906105069190614e2d565b61125d565b60405161051891906152b7565b60405180910390f35b34801561052d57600080fd5b50610536611310565b604051610543919061557b565b60405180910390f35b34801561055857600080fd5b50610561611316565b60405161056e919061557b565b60405180910390f35b34801561058357600080fd5b5061059e60048036038101906105999190614e9a565b61131c565b005b3480156105ac57600080fd5b506105c760048036038101906105c29190614d40565b611497565b005b3480156105d557600080fd5b506105f060048036038101906105eb9190614ec7565b611587565b6040516105fd919061557b565b60405180910390f35b34801561061257600080fd5b5061062d60048036038101906106289190614e9a565b61160b565b005b34801561063b57600080fd5b506106446116c7565b6040516106519190615281565b60405180910390f35b34801561066657600080fd5b5061066f6116eb565b60405161067c91906152b7565b60405180910390f35b34801561069157600080fd5b506106ac60048036038101906106a79190614d40565b6116fe565b005b3480156106ba57600080fd5b506106d560048036038101906106d09190614d40565b6119b2565b6040516106e291906152b7565b60405180910390f35b3480156106f757600080fd5b50610700611a08565b60405161070d919061557b565b60405180910390f35b34801561072257600080fd5b5061072b611a10565b604051610738919061557b565b60405180910390f35b34801561074d57600080fd5b50610756611a1a565b60405161076391906152b7565b60405180910390f35b34801561077857600080fd5b50610793600480360381019061078e9190614e9a565b611a2d565b005b3480156107a157600080fd5b506107aa611b2e565b6040516107b7919061557b565b60405180910390f35b3480156107cc57600080fd5b506107e760048036038101906107e29190614d40565b611b34565b6040516107f4919061557b565b60405180910390f35b34801561080957600080fd5b50610812611c1f565b005b34801561082057600080fd5b50610829611d72565b604051610836919061557b565b60405180910390f35b34801561084b57600080fd5b5061086660048036038101906108619190614e9a565b611d78565b005b34801561087457600080fd5b5061088f600480360381019061088a9190614d40565b611e17565b60405161089c91906152b7565b60405180910390f35b3480156108b157600080fd5b506108ba611e6d565b6040516108c79190615281565b60405180910390f35b3480156108dc57600080fd5b506108f760048036038101906108f29190614d40565b611e96565b005b34801561090557600080fd5b5061090e611f6f565b60405161091b9190615339565b60405180910390f35b34801561093057600080fd5b50610939612001565b604051610946919061557b565b60405180910390f35b34801561095b57600080fd5b5061097660048036038101906109719190614e2d565b61200b565b60405161098391906152b7565b60405180910390f35b34801561099857600080fd5b506109a16120d8565b6040516109ae919061529c565b60405180910390f35b3480156109c357600080fd5b506109cc6120fe565b005b3480156109da57600080fd5b506109f560048036038101906109f09190614e2d565b6122d2565b604051610a0291906152b7565b60405180910390f35b348015610a1757600080fd5b50610a206122f0565b604051610a2d919061557b565b60405180910390f35b348015610a4257600080fd5b50610a5d6004803603810190610a589190614e9a565b6122fa565b005b348015610a6b57600080fd5b50610a866004803603810190610a819190614e6d565b612399565b005b348015610a9457600080fd5b50610aaf6004803603810190610aaa9190614e9a565b612482565b005b348015610abd57600080fd5b50610ad86004803603810190610ad39190614d9a565b612649565b604051610ae5919061557b565b60405180910390f35b348015610afa57600080fd5b50610b156004803603810190610b109190614d40565b6126d0565b005b348015610b2357600080fd5b50610b3e6004803603810190610b399190614e9a565b6127c0565b005b348015610b4c57600080fd5b50610b676004803603810190610b629190614e6d565b61285f565b005b348015610b7557600080fd5b50610b906004803603810190610b8b9190614e9a565b612947565b005b348015610b9e57600080fd5b50610bb96004803603810190610bb49190614d40565b6129e6565b005b6060600e8054610bca90615875565b80601f0160208091040260200160405190810160405280929190818152602001828054610bf690615875565b8015610c435780601f10610c1857610100808354040283529160200191610c43565b820191906000526020600020905b815481529060010190602001808311610c2657829003601f168201915b5050505050905090565b6000610c61610c5a612c6d565b8484612c75565b6001905092915050565b6000600d54905090565b7f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000081565b6000600b54905090565b6000610cb0848484612e40565b610d7184610cbc612c6d565b610d6c85604051806060016040528060288152602001615ee760289139600760008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000206000610d22612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020546131f69092919063ffffffff16565b612c75565b600190509392505050565b7f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000081565b610da8612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614610e35576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401610e2c9061549b565b60405180910390fd5b80601e60026101000a81548160ff0219169083151502179055507f3794234fa370c9f3b948dda3e3040530785b2ef1eb27dda3ffde478f4e2643c081604051610e7e91906152b7565b60405180910390a150565b6000600c54821115610ed0576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401610ec79061537b565b60405180910390fd5b6000610eda61325a565b9050610eef8184612ba890919063ffffffff16565b915050919050565b6000601060009054906101000a900460ff16905090565b610f16612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614610fa3576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401610f9a9061549b565b60405180910390fd5b600960008273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff1661102f576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401611026906153fb565b60405180910390fd5b60005b600a80549050811015611259578173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600a828154811061106a576110696159ac565b5b9060005260206000200160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16141561124657600a6001600a805490506110c59190615771565b815481106110d6576110d56159ac565b5b9060005260206000200160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600a8281548110611115576111146159ac565b5b9060005260206000200160006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1602179055506000600660008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055506000600960008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548160ff021916908315150217905550600a80548061120c5761120b61597d565b5b6001900381819060005260206000200160006101000a81549073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff02191690559055611259565b8080611251906158a7565b915050611032565b5050565b600061130661126a612c6d565b84611301856007600061127b612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008973ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461328590919063ffffffff16565b612c75565b6001905092915050565b60115481565b60155481565b6000611326612c6d565b9050600960008273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff16156113b5576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016113ac9061553b565b60405180910390fd5b60006113c0836132e3565b5050505050905061141981600560008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461333f90919063ffffffff16565b600560008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061147181600c5461333f90919063ffffffff16565b600c8190555061148c83600d5461328590919063ffffffff16565b600d81905550505050565b61149f612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161461152c576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016115239061549b565b60405180910390fd5b6001600860008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548160ff02191690831515021790555050565b6000600b548311156115ce576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016115c59061541b565b60405180910390fd5b816115ee5760006115de846132e3565b5050505050905080915050611605565b60006115f9846132e3565b50505050915050809150505b92915050565b611613612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16146116a0576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016116979061549b565b60405180910390fd5b806015819055506116be60175460155461328590919063ffffffff16565b60138190555050565b7f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000081565b601e60019054906101000a900460ff1681565b611706612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614611793576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040161178a9061549b565b60405180910390fd5b600960008273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff1615611820576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401611817906153fb565b60405180910390fd5b6000600560008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205411156118f4576118b0600560008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610e89565b600660008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055505b6001600960008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548160ff021916908315150217905550600a819080600181540180825580915050600190039060005260206000200160009091909190916101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16021790555050565b6000600860008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff169050919050565b600042905090565b6000600254905090565b601e60029054906101000a900460ff1681565b611a35612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614611ac2576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401611ab99061549b565b60405180910390fd5b601954811015611b07576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401611afe9061545b565b60405180910390fd5b80601781905550611b2560175460155461328590919063ffffffff16565b60138190555050565b60175481565b6000600960008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff1615611bcf57600660008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020549050611c1a565b611c17600560008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610e89565b90505b919050565b611c27612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614611cb4576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401611cab9061549b565b60405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e060405160405180910390a360008060006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff160217905550565b601a5481565b611d80612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614611e0d576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401611e049061549b565b60405180910390fd5b80601d8190555050565b6000600960008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff169050919050565b60008060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16905090565b611e9e612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614611f2b576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401611f229061549b565b60405180910390fd5b80600460006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16021790555050565b6060600f8054611f7e90615875565b80601f0160208091040260200160405190810160405280929190818152602001828054611faa90615875565b8015611ff75780601f10611fcc57610100808354040283529160200191611ff7565b820191906000526020600020905b815481529060010190602001808311611fda57829003601f168201915b5050505050905090565b6000601c54905090565b60006120ce612018612c6d565b846120c985604051806060016040528060258152602001615f0f6025913960076000612042612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020546131f69092919063ffffffff16565b612c75565b6001905092915050565b600460009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681565b3373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161461218e576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016121859061555b565b60405180910390fd5b60025442116121d2576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016121c99061551b565b60405180910390fd5b600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e060405160405180910390a3600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166000806101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff160217905550565b60006122e66122df612c6d565b8484612e40565b6001905092915050565b6000601d54905090565b612302612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161461238f576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016123869061549b565b60405180910390fd5b8060118190555050565b6123a1612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161461242e576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016124259061549b565b60405180910390fd5b80601e60016101000a81548160ff0219169083151502179055507f53726dfcaf90650aa7eb35524f4d3220f07413c8d6cb404cc8c18bf5591bc1598160405161247791906152b7565b60405180910390a150565b61248a612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614612517576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040161250e9061549b565b60405180910390fd5b60008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600160006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16021790555060008060006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16021790555080426125c59190615690565b600281905550600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e060405160405180910390a350565b6000600760008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054905092915050565b6126d8612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614612765576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040161275c9061549b565b60405180910390fd5b6000600860008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548160ff02191690831515021790555050565b6127c8612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614612855576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040161284c9061549b565b60405180910390fd5b80601a8190555050565b612867612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16146128f4576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016128eb9061549b565b60405180910390fd5b8015612928576129046000612399565b61290c613389565b601a54601b8190555061291d610c99565b601a81905550612944565b6129326001612399565b61293a6133ee565b601b54601a819055505b50565b61294f612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16146129dc576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016129d39061549b565b60405180910390fd5b80601c8190555050565b6129ee612c6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614612a7b576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401612a729061549b565b60405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415612aeb576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401612ae29061539b565b60405180910390fd5b8073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e060405160405180910390a3806000806101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16021790555050565b6000612bea83836040518060400160405280601a81526020017f536166654d6174683a206469766973696f6e206279207a65726f000000000000815250613414565b905092915050565b600080831415612c055760009050612c67565b60008284612c139190615717565b9050828482612c2291906156e6565b14612c62576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401612c599061547b565b60405180910390fd5b809150505b92915050565b600033905090565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415612ce5576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401612cdc906154fb565b60405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415612d55576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401612d4c906153bb565b60405180910390fd5b80600760008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055508173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b92583604051612e33919061557b565b60405180910390a3505050565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415612eb0576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401612ea7906154db565b60405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415612f20576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401612f179061535b565b60405180910390fd5b60008111612f63576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401612f5a906154bb565b60405180910390fd5b612f6b611e6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614158015612fd95750612fa9611e6d565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614155b1561302457601a54811115613023576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040161301a9061543b565b60405180910390fd5b5b600061302f30611b34565b90506000601c548210159050601e60009054906101000a900460ff161580156130645750601e60019054906101000a900460ff165b80156130bb57507f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16145b156131315780156130d557601c5491506130d482613477565b5b6000479050601e60029054906101000a900460ff1680156130fd5750670de0b6b3a764000081115b1561312f57601d5481111561311257601d5490505b61312e613129606483612ba890919063ffffffff16565b613593565b5b505b600060019050600860008773ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff16806131d85750600860008673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff165b156131e257600090505b6131ee868686846135df565b505050505050565b600083831115829061323e576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016132359190615339565b60405180910390fd5b506000838561324d9190615771565b9050809150509392505050565b6000806000613267613836565b9150915061327e8183612ba890919063ffffffff16565b9250505090565b60008082846132949190615690565b9050838110156132d9576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016132d0906153db565b60405180910390fd5b8091505092915050565b60008060008060008060008060006132fa8a613ae9565b92509250925060008060006133188d868661331361325a565b613b43565b9250925092508282828888889b509b509b509b509b509b5050505050505091939550919395565b600061338183836040518060400160405280601e81526020017f536166654d6174683a207375627472616374696f6e206f766572666c6f7700008152506131f6565b905092915050565b600060115414801561339d57506000601354145b156133a7576133ec565b60115460128190555060135460148190555060155460168190555060175460188190555060006011819055506000601381905550600060158190555060006017819055505b565b601254601181905550601454601381905550601654601581905550601854601781905550565b6000808311829061345b576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016134529190615339565b60405180910390fd5b506000838561346a91906156e6565b9050809150509392505050565b6001601e60006101000a81548160ff02191690831515021790555060004790506134a082613bcc565b60006134b5824761333f90919063ffffffff16565b905061350b600360009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166135066019546134f860135486612ba890919063ffffffff16565b612bf290919063ffffffff16565b613e51565b613573600460009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1661356e61354b60195460175461333f90919063ffffffff16565b61356060135486612ba890919063ffffffff16565b612bf290919063ffffffff16565b613e51565b50506000601e60006101000a81548160ff02191690831515021790555050565b6001601e60006101000a81548160ff02191690831515021790555060008111156135c1576135c081613e9c565b5b6000601e60006101000a81548160ff02191690831515021790555050565b806135ed576135ec613389565b5b600960008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff1680156136905750600960008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff16155b156136a5576136a0848484614129565b613822565b600960008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff161580156137485750600960008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff165b1561375d57613758848484614389565b613821565b600960008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff1680156137ff5750600960008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff165b156138145761380f8484846145e9565b613820565b61381f8484846148de565b5b5b5b806138305761382f6133ee565b5b50505050565b6000806000600c5490506000600b54905060005b600a80549050811015613aac578260056000600a84815481106138705761386f6159ac565b5b9060005260206000200160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054118061395e57508160066000600a84815481106138f6576138f56159ac565b5b9060005260206000200160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054115b1561397557600c54600b5494509450505050613ae5565b613a0560056000600a84815481106139905761398f6159ac565b5b9060005260206000200160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020548461333f90919063ffffffff16565b9250613a9760066000600a8481548110613a2257613a216159ac565b5b9060005260206000200160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020548361333f90919063ffffffff16565b91508080613aa4906158a7565b91505061384a565b50613ac4600b54600c54612ba890919063ffffffff16565b821015613adc57600c54600b54935093505050613ae5565b81819350935050505b9091565b600080600080613af885614aa9565b90506000613b0586614adb565b90506000613b2e82613b20858a61333f90919063ffffffff16565b61333f90919063ffffffff16565b90508083839550955095505050509193909250565b600080600080613b5c8589612bf290919063ffffffff16565b90506000613b738689612bf290919063ffffffff16565b90506000613b8a8789612bf290919063ffffffff16565b90506000613bb382613ba5858761333f90919063ffffffff16565b61333f90919063ffffffff16565b9050838184965096509650505050509450945094915050565b6000600267ffffffffffffffff811115613be957613be86159db565b5b604051908082528060200260200182016040528015613c175781602001602082028036833780820191505090505b5090503081600081518110613c2f57613c2e6159ac565b5b602002602001019073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16908173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815250507f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663ad5c46486040518163ffffffff1660e01b815260040160206040518083038186803b158015613ccf57600080fd5b505afa158015613ce3573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d601f19601f82011682018060405250810190613d079190614d6d565b81600181518110613d1b57613d1a6159ac565b5b602002602001019073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16908173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681525050613d80307f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000084612c75565b7f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663791ac9478360008430426040518663ffffffff1660e01b8152600401613de29594939291906155c6565b600060405180830381600087803b158015613dfc57600080fd5b505af1158015613e10573d6000803e3d6000fd5b505050507f32cde87eb454f3a0b875ab23547023107cfad454363ec88ba5695e2c24aa52a78282604051613e45929190615596565b60405180910390a15050565b8173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166108fc829081150290604051600060405180830381858888f19350505050158015613e97573d6000803e3d6000fd5b505050565b6000600267ffffffffffffffff811115613eb957613eb86159db565b5b604051908082528060200260200182016040528015613ee75781602001602082028036833780820191505090505b5090507f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663ad5c46486040518163ffffffff1660e01b815260040160206040518083038186803b158015613f5057600080fd5b505afa158015613f64573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d601f19601f82011682018060405250810190613f889190614d6d565b81600081518110613f9c57613f9b6159ac565b5b602002602001019073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16908173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815250503081600181518110613feb57613fea6159ac565b5b602002602001019073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16908173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815250507f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663b6f9de95836000847f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000061409b61012c4261328590919063ffffffff16565b6040518663ffffffff1660e01b81526004016140ba94939291906152ed565b6000604051808303818588803b1580156140d357600080fd5b505af11580156140e7573d6000803e3d6000fd5b50505050507f6fd378a9d8b7345c2e5b18229aaf1e39d32b177b501d0a0d26a0a858a23a9624828260405161411d929190615596565b60405180910390a15050565b60008060008060008061413b876132e3565b95509550955095509550955061419987600660008c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461333f90919063ffffffff16565b600660008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061422e86600560008c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461333f90919063ffffffff16565b600560008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055506142c385600560008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461328590919063ffffffff16565b600560008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061430f81614b0d565b6143198483614cb2565b8773ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168973ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef85604051614376919061557b565b60405180910390a3505050505050505050565b60008060008060008061439b876132e3565b9550955095509550955095506143f986600560008c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461333f90919063ffffffff16565b600560008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061448e83600660008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461328590919063ffffffff16565b600660008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061452385600560008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461328590919063ffffffff16565b600560008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061456f81614b0d565b6145798483614cb2565b8773ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168973ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef856040516145d6919061557b565b60405180910390a3505050505050505050565b6000806000806000806145fb876132e3565b95509550955095509550955061465987600660008c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461333f90919063ffffffff16565b600660008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055506146ee86600560008c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461333f90919063ffffffff16565b600560008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061478383600660008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461328590919063ffffffff16565b600660008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061481885600560008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461328590919063ffffffff16565b600560008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061486481614b0d565b61486e8483614cb2565b8773ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168973ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef856040516148cb919061557b565b60405180910390a3505050505050505050565b6000806000806000806148f0876132e3565b95509550955095509550955061494e86600560008c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461333f90919063ffffffff16565b600560008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055506149e385600560008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461328590919063ffffffff16565b600560008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002081905550614a2f81614b0d565b614a398483614cb2565b8773ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168973ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef85604051614a96919061557b565b60405180910390a3505050505050505050565b6000614ad46103e8614ac660115485612bf290919063ffffffff16565b612ba890919063ffffffff16565b9050919050565b6000614b066103e8614af860135485612bf290919063ffffffff16565b612ba890919063ffffffff16565b9050919050565b6000614b1761325a565b90506000614b2e8284612bf290919063ffffffff16565b9050614b8281600560003073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461328590919063ffffffff16565b600560003073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002081905550600960003073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff1615614cad57614c6983600660003073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461328590919063ffffffff16565b600660003073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055505b505050565b614cc782600c5461333f90919063ffffffff16565b600c81905550614ce281600d5461328590919063ffffffff16565b600d819055505050565b600081359050614cfb81615ea1565b92915050565b600081519050614d1081615ea1565b92915050565b600081359050614d2581615eb8565b92915050565b600081359050614d3a81615ecf565b92915050565b600060208284031215614d5657614d55615a0a565b5b6000614d6484828501614cec565b91505092915050565b600060208284031215614d8357614d82615a0a565b5b6000614d9184828501614d01565b91505092915050565b60008060408385031215614db157614db0615a0a565b5b6000614dbf85828601614cec565b9250506020614dd085828601614cec565b9150509250929050565b600080600060608486031215614df357614df2615a0a565b5b6000614e0186828701614cec565b9350506020614e1286828701614cec565b9250506040614e2386828701614d2b565b9150509250925092565b60008060408385031215614e4457614e43615a0a565b5b6000614e5285828601614cec565b9250506020614e6385828601614d2b565b9150509250929050565b600060208284031215614e8357614e82615a0a565b5b6000614e9184828501614d16565b91505092915050565b600060208284031215614eb057614eaf615a0a565b5b6000614ebe84828501614d2b565b91505092915050565b60008060408385031215614ede57614edd615a0a565b5b6000614eec85828601614d2b565b9250506020614efd85828601614d16565b9150509250929050565b6000614f138383614f2e565b60208301905092915050565b614f28816157b7565b82525050565b614f37816157a5565b82525050565b614f46816157a5565b82525050565b6000614f578261564b565b614f61818561566e565b9350614f6c8361563b565b8060005b83811015614f9d578151614f848882614f07565b9750614f8f83615661565b925050600181019050614f70565b5085935050505092915050565b614fb3816157c9565b82525050565b614fc28161580c565b82525050565b614fd181615830565b82525050565b6000614fe282615656565b614fec818561567f565b9350614ffc818560208601615842565b61500581615a0f565b840191505092915050565b600061501d60238361567f565b915061502882615a20565b604082019050919050565b6000615040602a8361567f565b915061504b82615a6f565b604082019050919050565b600061506360268361567f565b915061506e82615abe565b604082019050919050565b600061508660228361567f565b915061509182615b0d565b604082019050919050565b60006150a9601b8361567f565b91506150b482615b5c565b602082019050919050565b60006150cc601b8361567f565b91506150d782615b85565b602082019050919050565b60006150ef601f8361567f565b91506150fa82615bae565b602082019050919050565b600061511260288361567f565b915061511d82615bd7565b604082019050919050565b6000615135602c8361567f565b915061514082615c26565b604082019050919050565b600061515860218361567f565b915061516382615c75565b604082019050919050565b600061517b60208361567f565b915061518682615cc4565b602082019050919050565b600061519e60298361567f565b91506151a982615ced565b604082019050919050565b60006151c160258361567f565b91506151cc82615d3c565b604082019050919050565b60006151e460248361567f565b91506151ef82615d8b565b604082019050919050565b6000615207601f8361567f565b915061521282615dda565b602082019050919050565b600061522a602c8361567f565b915061523582615e03565b604082019050919050565b600061524d60238361567f565b915061525882615e52565b604082019050919050565b61526c816157f5565b82525050565b61527b816157ff565b82525050565b60006020820190506152966000830184614f3d565b92915050565b60006020820190506152b16000830184614f1f565b92915050565b60006020820190506152cc6000830184614faa565b92915050565b60006020820190506152e76000830184614fb9565b92915050565b60006080820190506153026000830187614fc8565b81810360208301526153148186614f4c565b90506153236040830185614f3d565b6153306060830184615263565b95945050505050565b600060208201905081810360008301526153538184614fd7565b905092915050565b6000602082019050818103600083015261537481615010565b9050919050565b6000602082019050818103600083015261539481615033565b9050919050565b600060208201905081810360008301526153b481615056565b9050919050565b600060208201905081810360008301526153d481615079565b9050919050565b600060208201905081810360008301526153f48161509c565b9050919050565b60006020820190508181036000830152615414816150bf565b9050919050565b60006020820190508181036000830152615434816150e2565b9050919050565b6000602082019050818103600083015261545481615105565b9050919050565b6000602082019050818103600083015261547481615128565b9050919050565b600060208201905081810360008301526154948161514b565b9050919050565b600060208201905081810360008301526154b48161516e565b9050919050565b600060208201905081810360008301526154d481615191565b9050919050565b600060208201905081810360008301526154f4816151b4565b9050919050565b60006020820190508181036000830152615514816151d7565b9050919050565b60006020820190508181036000830152615534816151fa565b9050919050565b600060208201905081810360008301526155548161521d565b9050919050565b6000602082019050818103600083015261557481615240565b9050919050565b60006020820190506155906000830184615263565b92915050565b60006040820190506155ab6000830185615263565b81810360208301526155bd8184614f4c565b90509392505050565b600060a0820190506155db6000830188615263565b6155e86020830187614fc8565b81810360408301526155fa8186614f4c565b90506156096060830185614f3d565b6156166080830184615263565b9695505050505050565b60006020820190506156356000830184615272565b92915050565b6000819050602082019050919050565b600081519050919050565b600081519050919050565b6000602082019050919050565b600082825260208201905092915050565b600082825260208201905092915050565b600061569b826157f5565b91506156a6836157f5565b9250827fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff038211156156db576156da6158f0565b5b828201905092915050565b60006156f1826157f5565b91506156fc836157f5565b92508261570c5761570b61591f565b5b828204905092915050565b6000615722826157f5565b915061572d836157f5565b9250817fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0483118215151615615766576157656158f0565b5b828202905092915050565b600061577c826157f5565b9150615787836157f5565b92508282101561579a576157996158f0565b5b828203905092915050565b60006157b0826157d5565b9050919050565b60006157c2826157d5565b9050919050565b60008115159050919050565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff82169050919050565b6000819050919050565b600060ff82169050919050565b60006158178261581e565b9050919050565b6000615829826157d5565b9050919050565b600061583b826157f5565b9050919050565b60005b83811015615860578082015181840152602081019050615845565b8381111561586f576000848401525b50505050565b6000600282049050600182168061588d57607f821691505b602082108114156158a1576158a061594e565b5b50919050565b60006158b2826157f5565b91507fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8214156158e5576158e46158f0565b5b600182019050919050565b7f4e487b7100000000000000000000000000000000000000000000000000000000600052601160045260246000fd5b7f4e487b7100000000000000000000000000000000000000000000000000000000600052601260045260246000fd5b7f4e487b7100000000000000000000000000000000000000000000000000000000600052602260045260246000fd5b7f4e487b7100000000000000000000000000000000000000000000000000000000600052603160045260246000fd5b7f4e487b7100000000000000000000000000000000000000000000000000000000600052603260045260246000fd5b7f4e487b7100000000000000000000000000000000000000000000000000000000600052604160045260246000fd5b600080fd5b6000601f19601f8301169050919050565b7f45524332303a207472616e7366657220746f20746865207a65726f206164647260008201527f6573730000000000000000000000000000000000000000000000000000000000602082015250565b7f416d6f756e74206d757374206265206c657373207468616e20746f74616c207260008201527f65666c656374696f6e7300000000000000000000000000000000000000000000602082015250565b7f4f776e61626c653a206e6577206f776e657220697320746865207a65726f206160008201527f6464726573730000000000000000000000000000000000000000000000000000602082015250565b7f45524332303a20617070726f766520746f20746865207a65726f20616464726560008201527f7373000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000602082015250565b7f536166654d6174683a206164646974696f6e206f766572666c6f770000000000600082015250565b7f4163636f756e7420697320616c7265616479206578636c756465640000000000600082015250565b7f416d6f756e74206d757374206265206c657373207468616e20737570706c7900600082015250565b7f5472616e7366657220616d6f756e74206578636565647320746865206d61785460008201527f78416d6f756e742e000000000000000000000000000000000000000000000000602082015250565b7f4d61726b6574696e67206665652063616e206e6f74206265206c65737320746860008201527f616e20352070657263656e740000000000000000000000000000000000000000602082015250565b7f536166654d6174683a206d756c7469706c69636174696f6e206f766572666c6f60008201527f7700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000602082015250565b7f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e6572600082015250565b7f5472616e7366657220616d6f756e74206d75737420626520677265617465722060008201527f7468616e207a65726f0000000000000000000000000000000000000000000000602082015250565b7f45524332303a207472616e736665722066726f6d20746865207a65726f20616460008201527f6472657373000000000000000000000000000000000000000000000000000000602082015250565b7f45524332303a20617070726f76652066726f6d20746865207a65726f2061646460008201527f7265737300000000000000000000000000000000000000000000000000000000602082015250565b7f436f6e7472616374206973206c6f636b656420756e74696c2037206461797300600082015250565b7f4578636c75646564206164647265737365732063616e6e6f742063616c6c207460008201527f6869732066756e6374696f6e0000000000000000000000000000000000000000602082015250565b7f596f7520646f6e27742068617665207065726d697373696f6e20746f20756e6c60008201527f6f636b0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000602082015250565b615eaa816157a5565b8114615eb557600080fd5b50565b615ec1816157c9565b8114615ecc57600080fd5b50565b615ed8816157f5565b8114615ee357600080fd5b5056fe45524332303a207472616e7366657220616d6f756e74206578636565647320616c6c6f77616e636545524332303a2064656372656173656420616c6c6f77616e63652062656c6f77207a65726fa2646970667358221220dd94d37842da41dcd48e0b242fe196935169464e48339109b4c262b3d6d376cd64736f6c6343000805003300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000140000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001200000000000000000000000000000000000000000000000000038d7ea4c68000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000028000000000000000000000000a8f456b8f9d56d3d705974f2504207af77b2ae9d000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b424142592052414242495400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000044242524200000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Constructor Arguments (ABI-Encoded and is the last bytes of the Contract Creation Code above)

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000140000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001200000000000000000000000000000000000000000000000000038d7ea4c68000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000028000000000000000000000000a8f456b8f9d56d3d705974f2504207af77b2ae9d000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b424142592052414242495400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000044242524200000000000000000000000000000000000000000000000000000000

-----Decoded View---------------
Arg [0] : _n (string): BABY RABBIT
Arg [1] : _s (string): BBRB
Arg [2] : _d (uint8): 18
Arg [3] : _ts (uint256): 1000000000000000
Arg [4] : _tax (uint256): 20
Arg [5] : _bb (uint256): 0
Arg [6] : _mkt (uint256): 40
Arg [7] : _ma (address): 0xa8f456b8f9d56d3d705974f2504207af77b2ae9d

-----Encoded View---------------
12 Constructor Arguments found :
Arg [0] : 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100
Arg [1] : 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000140
Arg [2] : 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012
Arg [3] : 00000000000000000000000000000000000000000000000000038d7ea4c68000
Arg [4] : 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014
Arg [5] : 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Arg [6] : 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000028
Arg [7] : 000000000000000000000000a8f456b8f9d56d3d705974f2504207af77b2ae9d
Arg [8] : 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b
Arg [9] : 4241425920524142424954000000000000000000000000000000000000000000
Arg [10] : 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
Arg [11] : 4242524200000000000000000000000000000000000000000000000000000000


Deployed ByteCode Sourcemap



Swarm Source

ipfs://dd94d37842da41dcd48e0b242fe196935169464e48339109b4c262b3d6d376cd
Block Transaction Gas Used Reward
Age Block Fee Address BC Fee Address Voting Power Jailed Incoming
Block Uncle Number Difficulty Gas Used Reward
Loading
Loading
Make sure to use the "Vote Down" button for any spammy posts, and the "Vote Up" for interesting conversations.