Contract 0xC30F12CD65f61ded24db6C415C84F999C9704eBC 4

 

Contract Overview

Balance:
18.699957235970147602 BNB

BNB Value:
$8,818.71 (@ $471.59/BNB)

Token:
 
Txn Hash Method
Block
From
To
Value [Txn Fee]
0x6a04572ed993806742d8429e0b2cfa4223cfa601869696080cc67cdd990be1cdApprove118699752021-10-18 4:21:061 hr 39 mins ago0xa2c6f685d045033d87784830d76d5590b074e60e IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00022274
0xe1a2d4ea7417ee0def2120cf42a5615b46f89bcb4cf1e3cc0ea2d0b9aece22f8Approve118686712021-10-18 3:15:542 hrs 44 mins ago0x1a96c84f21e399ce735b3aa54f0403462dd41c65 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00022274
0x28efe0f5beb7a6fa6fc66813f80596d6f337e2a35646b8e7b6f8505267ab4d27Approve118654112021-10-18 0:32:005 hrs 28 mins ago0xb10615db78b1e1cda56d86b4c4fbe11ff7ffe0f3 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00012674
0x76a38fc6077032437c2c25a9f269032c39e64a01fc782f4eecbec1c49ab9f391Approve118654032021-10-18 0:31:365 hrs 28 mins ago0xb10615db78b1e1cda56d86b4c4fbe11ff7ffe0f3 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00022274
0x8c6a598b5e0db415460240a82ca34b75ffd1df3252ffbb7495cdc0b721fee034Approve118650402021-10-18 0:13:255 hrs 47 mins ago0x25a5cf74cc2d9fe467798e277dd0733eceed7c6e IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.000267288
0x6c89afa6e93c4832bdb270e43ae6c797a51df12281615354087fa7f83d296f0fApprove118648242021-10-18 0:02:165 hrs 58 mins ago0xf90de35b548e7594068e94a183ce7c3886fedfad IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.000267288
0xda23a51416f3dc75e8160a07378d6d2c81c845ca136282f747e1ddf1702f7038Approve118618222021-10-17 21:31:188 hrs 29 mins ago0x9b9cb2750f87003b0c90be3399aa38d9283c50bb IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00022274
0xf7937ef3f94224d68a966f1757f7783ea329ec52382a88f0b3d6cb33c64a2fa0Approve118569432021-10-17 17:26:2012 hrs 34 mins ago0x01342864f91d00e396caccf8f31dbac0cb151797 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00022274
0xb32df9c75eb5d31865a8bd3a73f5feabec9846fef29eb53cd8e8799179f35f61Approve118551632021-10-17 15:55:5914 hrs 4 mins ago0xec9996ef8d1f8736a43e5d06ea349bde9aa8e850 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.000267288
0x1fd423e1995172d55c7022679f8002352a3d226362655b8925e9bde82599f731Transfer118542552021-10-17 15:09:3914 hrs 50 mins ago0xd34757be418e65e9d13996c6673d089bc1d25873 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00051608
0x9632cabab527427f28e949a9b96f2b06b58a5cc37889c1602b601f4c422c1d8bApprove118471042021-10-17 9:08:3020 hrs 52 mins ago0x4d97002d65d0547be0ec76ac3f63e0eb94da44a4 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00022274
0x469cf88c5a8a6f299c75b61643c35bc8fe54b5e94124591ee1102235544a0702Approve118461132021-10-17 8:18:5721 hrs 41 mins ago0x59de235a50b0a9468c0accc0afeecfdadb4f4a01 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00022268
0xe03e0b9d535b71740a308cf63be24f350687894ac09a873fd760c7e3e26ad62bApprove118460902021-10-17 8:17:4821 hrs 42 mins ago0xcbe666b4a2fde2108159e08a0636af30d262ee9e IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.000267288
0xcf6577351c19869bac9db7b9ce7283e6968333d06233ab463b6b86dc6128e19dApprove118450172021-10-17 7:24:0922 hrs 36 mins ago0x446777458f00eae5edb2a2d99db1b6875545ab91 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00022274
0xb7027fa767ff8d41912db5fcc84ad3441ffc8739a1076c4b8b1b576ba931994dApprove118423122021-10-17 5:08:541 day 51 mins ago0xd93408ffe8027430bcf7b4151d0c036fd614de33 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.000311836
0xbd8c6af88aeb3106b359473f35bd8f4f9a3650c0e916376fd3030edfcbb41cf1Approve118419982021-10-17 4:53:081 day 1 hr ago0xfbdcf399ecb8a082668696a19b7f914c5232a64d IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00007291
0x818425e69efe727deec79687203b5b78d06a57890fbf9b41bf2626620ba86997Transfer118401352021-10-17 3:19:591 day 2 hrs ago0x0f305fd08a2a66e69fcb9268587e984775c6a4b0 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00051608
0xc39f364ecc899419f638a1424ef611f7d35f4b21edd60a313b378dceeace8e5aApprove118391502021-10-17 2:30:441 day 3 hrs ago0x62cf61c56a70b32e7fbcaefb0d948193ce50a3f1 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.000102074
0x1f00fc847c2e847e3a66ab3d819d6d87c6a4d32e97b9c422978f7ddd021f02e5Transfer118344032021-10-16 22:33:111 day 7 hrs ago0x2a4a095379a5444555633ee3beb3b3968cd52ebd IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00051596
0xbba1ee94d8170e3d49e04dfbb44ed3c04052b56875c2e40e8c74256a9fee98d9Approve118337862021-10-16 22:02:201 day 7 hrs ago0x175b6d5843d7310e856649ac90cac54e300937e5 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00022274
0xef8cd36efd2e0da86dbf840db7f0d35403e7450bf1d758da1a334397b37d15deApprove118291902021-10-16 18:10:561 day 11 hrs ago0x5c9e8ebdeb508bfd0e7019cbb8a47992b9f45297 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00022274
0x542cbd692b050120657a9a0d6a32fcc644b243ca6aa2705121fee39ea6202887Approve118270782021-10-16 16:22:491 day 13 hrs ago0xf359ed25a9ab5d7688a4d1d8f46a14ca0181fd46 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.000311836
0x5fac9e0dda2f0d4c53756e06113b002ba78df52047e45595018f97879d74dbd5Transfer118249412021-10-16 14:34:511 day 15 hrs ago0x3045fcd083e187ac90b72d64407e28a6cc0d796f IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00051608
0xe64e41956f370f3a47ceb778d9f49e580db904f63a49518183069b51d1fdbde8Approve118246932021-10-16 14:22:271 day 15 hrs ago0x7fdf52750fcf739630578d0c0a681c25a9731d60 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00022274
0xc2143c5615d0b28ba57733f40079a2d296135d4b22664c330d2c46975f628523Approve118210152021-10-16 11:18:021 day 18 hrs ago0x160a392bafa029fd078d7187aa05c1fdb4eface7 IN  0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0 BNB0.00022274
[ Download CSV Export 
Latest 25 internal transaction
Parent Txn Hash Block From To Value
0x450df407830d7a749e1777de6321f2c7e984548856026bc64105f0bbebd515df117598262021-10-14 8:08:113 days 21 hrs ago 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc PancakeSwap: Router v20.671625111223060557 BNB
0x450df407830d7a749e1777de6321f2c7e984548856026bc64105f0bbebd515df117598262021-10-14 8:08:113 days 21 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0.671625111223060557 BNB
0x5f6e53acde47555f709003755bd24f5eb02270a9263c86f66ae21bb639505822115194202021-10-05 22:10:4212 days 7 hrs ago 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc PancakeSwap: Router v20.682363164890840066 BNB
0x5f6e53acde47555f709003755bd24f5eb02270a9263c86f66ae21bb639505822115194202021-10-05 22:10:4212 days 7 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0.682363164890840066 BNB
0xa62f909edb460b8f07276dcb657b316eb1833e3ebc9bc535cfed641787917873111994812021-09-24 17:27:1923 days 12 hrs ago 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc PancakeSwap: Router v20.699077271536704063 BNB
0xa62f909edb460b8f07276dcb657b316eb1833e3ebc9bc535cfed641787917873111994812021-09-24 17:27:1923 days 12 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0.699077271536704063 BNB
0xe6b1ee3174a6680c7195e2318b4974f3e7d4e5cf95d4ef51f71b4207912fdc39110814162021-09-20 14:31:2627 days 15 hrs ago 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc PancakeSwap: Router v20.718740032232356443 BNB
0xe6b1ee3174a6680c7195e2318b4974f3e7d4e5cf95d4ef51f71b4207912fdc39110814162021-09-20 14:31:2627 days 15 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0.718740032232356443 BNB
0x56a7908132d64f833cb4d63490439d66d5604e543a69ba75277a115c58b3c7a2108438092021-09-12 7:50:5735 days 22 hrs ago 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc PancakeSwap: Router v20.743440456960941653 BNB
0x56a7908132d64f833cb4d63490439d66d5604e543a69ba75277a115c58b3c7a2108438092021-09-12 7:50:5735 days 22 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0.743440456960941653 BNB
0xc1db29673d6a594d134e359b8b2c07711487c8cb287be4f487d1457c9aa8efbb107574842021-09-09 7:09:5738 days 22 hrs ago 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc PancakeSwap: Router v20.765909329448291541 BNB
0xc1db29673d6a594d134e359b8b2c07711487c8cb287be4f487d1457c9aa8efbb107574842021-09-09 7:09:5738 days 22 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0.765909329448291541 BNB
0xcbabb9b8ab30dbd981372f6a2f1ce50812cd3a03d1366e490837a44559eccc96106592492021-09-05 20:19:4642 days 9 hrs ago 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc PancakeSwap: Router v20.787218412635188863 BNB
0xcbabb9b8ab30dbd981372f6a2f1ce50812cd3a03d1366e490837a44559eccc96106592492021-09-05 20:19:4642 days 9 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0.787218412635188863 BNB
0xa28ffa170a37e69a58c45dab91a6c44003bc1c6e2fcbb0715424484a9f07ba33105404882021-09-01 16:33:4646 days 13 hrs ago 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc PancakeSwap: Router v20.813297772998625376 BNB
0xa28ffa170a37e69a58c45dab91a6c44003bc1c6e2fcbb0715424484a9f07ba33105404882021-09-01 16:33:4646 days 13 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0.813297772998625376 BNB
0xf0fefc0d927ec2537031aa25895d820a98249ac9930dc85bfffbff5498c9e06b103990602021-08-27 17:15:0551 days 12 hrs ago 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc PancakeSwap: Router v20.822483835483344555 BNB
0xf0fefc0d927ec2537031aa25895d820a98249ac9930dc85bfffbff5498c9e06b103990602021-08-27 17:15:0551 days 12 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0.822483835483344555 BNB
0x2ae0ab5775695c1d00906c3ff5e6a4f400935165e2ecaefe582c94140bf8e29c103259072021-08-25 3:14:1254 days 2 hrs ago 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc PancakeSwap: Router v20.813867517618465488 BNB
0x2ae0ab5775695c1d00906c3ff5e6a4f400935165e2ecaefe582c94140bf8e29c103259072021-08-25 3:14:1254 days 2 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0.813867517618465488 BNB
0x5986b200d4595b35cb11be6258682a4a147d726c1a72e86a31741692a40cd7b5102426562021-08-22 5:31:2657 days 29 mins ago 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc PancakeSwap: Router v20.837596818108207015 BNB
0x5986b200d4595b35cb11be6258682a4a147d726c1a72e86a31741692a40cd7b5102426562021-08-22 5:31:2657 days 29 mins ago PancakeSwap: Router v2 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0.837596818108207015 BNB
0xbed344350068d83b78751b80e4ac9be1b17be498b215531416b44fc4c1e816f8101454772021-08-18 19:53:4460 days 10 hrs ago 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc PancakeSwap: Router v20.85512631084077847 BNB
0xbed344350068d83b78751b80e4ac9be1b17be498b215531416b44fc4c1e816f8101454772021-08-18 19:53:4460 days 10 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc0.85512631084077847 BNB
0x8c14b39025e3e5b068a8483647fc8ce05ea1fde10e254752c2200e65b1f8c85c100560462021-08-15 17:10:5863 days 12 hrs ago 0xc30f12cd65f61ded24db6c415c84f999c9704ebc PancakeSwap: Router v20.878750128740120198 BNB
[ Download CSV Export 
Loading

Contract Source Code Verified (Exact Match)

Contract Name:
Sabaka

Compiler Version
v0.6.12+commit.27d51765

Optimization Enabled:
No with 200 runs

Other Settings:
default evmVersion, None license

Contract Source Code (Solidity)

/**
 *Submitted for verification at BscScan.com on 2021-05-16
*/

pragma solidity ^0.6.12;
// SPDX-License-Identifier: Unlicensed
interface IERC20 {

  function totalSupply() external view returns (uint256);

  /**
   * @dev Returns the amount of tokens owned by `account`.
   */
  function balanceOf(address account) external view returns (uint256);

  /**
   * @dev Moves `amount` tokens from the caller's account to `recipient`.
   *
   * Returns a boolean value indicating whether the operation succeeded.
   *
   * Emits a {Transfer} event.
   */
  function transfer(address recipient, uint256 amount) external returns (bool);

  /**
   * @dev Returns the remaining number of tokens that `spender` will be
   * allowed to spend on behalf of `owner` through {transferFrom}. This is
   * zero by default.
   *
   * This value changes when {approve} or {transferFrom} are called.
   */
  function allowance(address owner, address spender) external view returns (uint256);

  /**
   * @dev Sets `amount` as the allowance of `spender` over the caller's tokens.
   *
   * Returns a boolean value indicating whether the operation succeeded.
   *
   * IMPORTANT: Beware that changing an allowance with this method brings the risk
   * that someone may use both the old and the new allowance by unfortunate
   * transaction ordering. One possible solution to mitigate this race
   * condition is to first reduce the spender's allowance to 0 and set the
   * desired value afterwards:
   * https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20#issuecomment-263524729
   *
   * Emits an {Approval} event.
   */
  function approve(address spender, uint256 amount) external returns (bool);

  /**
   * @dev Moves `amount` tokens from `sender` to `recipient` using the
   * allowance mechanism. `amount` is then deducted from the caller's
   * allowance.
   *
   * Returns a boolean value indicating whether the operation succeeded.
   *
   * Emits a {Transfer} event.
   */
  function transferFrom(address sender, address recipient, uint256 amount) external returns (bool);

  /**
   * @dev Emitted when `value` tokens are moved from one account (`from`) to
   * another (`to`).
   *
   * Note that `value` may be zero.
   */
  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);

  /**
   * @dev Emitted when the allowance of a `spender` for an `owner` is set by
   * a call to {approve}. `value` is the new allowance.
   */
  event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint256 value);
}/**
 * @dev Wrappers over Solidity's arithmetic operations with added overflow
 * checks.
 *
 * Arithmetic operations in Solidity wrap on overflow. This can easily result
 * in bugs, because programmers usually assume that an overflow raises an
 * error, which is the standard behavior in high level programming languages.
 * `SafeMath` restores this intuition by reverting the transaction when an
 * operation overflows.
 *
 * Using this library instead of the unchecked operations eliminates an entire
 * class of bugs, so it's recommended to use it always.
 */
 
library SafeMath {
  /**
   * @dev Returns the addition of two unsigned integers, reverting on
   * overflow.
   *
   * Counterpart to Solidity's `+` operator.
   *
   * Requirements:
   *
   * - Addition cannot overflow.
   */
  function add(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    uint256 c = a + b;
    require(c >= a, "SafeMath: addition overflow");

    return c;
  }

  /**
   * @dev Returns the subtraction of two unsigned integers, reverting on
   * overflow (when the result is negative).
   *
   * Counterpart to Solidity's `-` operator.
   *
   * Requirements:
   *
   * - Subtraction cannot overflow.
   */
  function sub(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return sub(a, b, "SafeMath: subtraction overflow");
  }

  /**
   * @dev Returns the subtraction of two unsigned integers, reverting with custom message on
   * overflow (when the result is negative).
   *
   * Counterpart to Solidity's `-` operator.
   *
   * Requirements:
   *
   * - Subtraction cannot overflow.
   */
  function sub(uint256 a, uint256 b, string memory errorMessage) internal pure returns (uint256) {
    require(b <= a, errorMessage);
    uint256 c = a - b;

    return c;
  }

  /**
   * @dev Returns the multiplication of two unsigned integers, reverting on
   * overflow.
   *
   * Counterpart to Solidity's `*` operator.
   *
   * Requirements:
   *
   * - Multiplication cannot overflow.
   */
  function mul(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    // Gas optimization: this is cheaper than requiring 'a' not being zero, but the
    // benefit is lost if 'b' is also tested.
    // See: https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/pull/522
    if (a == 0) {
      return 0;
    }

    uint256 c = a * b;
    require(c / a == b, "SafeMath: multiplication overflow");

    return c;
  }

  /**
   * @dev Returns the integer division of two unsigned integers. Reverts on
   * division by zero. The result is rounded towards zero.
   *
   * Counterpart to Solidity's `/` operator. Note: this function uses a
   * `revert` opcode (which leaves remaining gas untouched) while Solidity
   * uses an invalid opcode to revert (consuming all remaining gas).
   *
   * Requirements:
   *
   * - The divisor cannot be zero.
   */
  function div(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return div(a, b, "SafeMath: division by zero");
  }

  /**
   * @dev Returns the integer division of two unsigned integers. Reverts with custom message on
   * division by zero. The result is rounded towards zero.
   *
   * Counterpart to Solidity's `/` operator. Note: this function uses a
   * `revert` opcode (which leaves remaining gas untouched) while Solidity
   * uses an invalid opcode to revert (consuming all remaining gas).
   *
   * Requirements:
   *
   * - The divisor cannot be zero.
   */
  function div(uint256 a, uint256 b, string memory errorMessage) internal pure returns (uint256) {
    require(b > 0, errorMessage);
    uint256 c = a / b;
    // assert(a == b * c + a % b); // There is no case in which this doesn't hold

    return c;
  }

  /**
   * @dev Returns the remainder of dividing two unsigned integers. (unsigned integer modulo),
   * Reverts when dividing by zero.
   *
   * Counterpart to Solidity's `%` operator. This function uses a `revert`
   * opcode (which leaves remaining gas untouched) while Solidity uses an
   * invalid opcode to revert (consuming all remaining gas).
   *
   * Requirements:
   *
   * - The divisor cannot be zero.
   */
  function mod(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return mod(a, b, "SafeMath: modulo by zero");
  }

  /**
   * @dev Returns the remainder of dividing two unsigned integers. (unsigned integer modulo),
   * Reverts with custom message when dividing by zero.
   *
   * Counterpart to Solidity's `%` operator. This function uses a `revert`
   * opcode (which leaves remaining gas untouched) while Solidity uses an
   * invalid opcode to revert (consuming all remaining gas).
   *
   * Requirements:
   *
   * - The divisor cannot be zero.
   */
  function mod(uint256 a, uint256 b, string memory errorMessage) internal pure returns (uint256) {
    require(b != 0, errorMessage);
    return a % b;
  }
}

abstract contract Context {
  function _msgSender() internal view virtual returns (address payable) {
    return msg.sender;
  }

  function _msgData() internal view virtual returns (bytes memory) {
    this; // silence state mutability warning without generating bytecode - see https://github.com/ethereum/solidity/issues/2691
    return msg.data;
  }
}


/**
 * @dev Collection of functions related to the address type
 */
library Address {
  /**
   * @dev Returns true if `account` is a contract.
   *
   * [IMPORTANT]
   * ====
   * It is unsafe to assume that an address for which this function returns
   * false is an externally-owned account (EOA) and not a contract.
   *
   * Among others, `isContract` will return false for the following
   * types of addresses:
   *
   * - an externally-owned account
   * - a contract in construction
   * - an address where a contract will be created
   * - an address where a contract lived, but was destroyed
   * ====
   */
  function isContract(address account) internal view returns (bool) {
    // According to EIP-1052, 0x0 is the value returned for not-yet created accounts
    // and 0xc5d2460186f7233c927e7db2dcc703c0e500b653ca82273b7bfad8045d85a470 is returned
    // for accounts without code, i.e. `keccak256('')`
    bytes32 codehash;
    bytes32 accountHash = 0xc5d2460186f7233c927e7db2dcc703c0e500b653ca82273b7bfad8045d85a470;
    // solhint-disable-next-line no-inline-assembly
    assembly { codehash := extcodehash(account) }
    return (codehash != accountHash && codehash != 0x0);
  }

  /**
   * @dev Replacement for Solidity's `transfer`: sends `amount` wei to
   * `recipient`, forwarding all available gas and reverting on errors.
   *
   * https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1884[EIP1884] increases the gas cost
   * of certain opcodes, possibly making contracts go over the 2300 gas limit
   * imposed by `transfer`, making them unable to receive funds via
   * `transfer`. {sendValue} removes this limitation.
   *
   * https://diligence.consensys.net/posts/2019/09/stop-using-soliditys-transfer-now/[Learn more].
   *
   * IMPORTANT: because control is transferred to `recipient`, care must be
   * taken to not create reentrancy vulnerabilities. Consider using
   * {ReentrancyGuard} or the
   * https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.11/security-considerations.html#use-the-checks-effects-interactions-pattern[checks-effects-interactions pattern].
   */
  function sendValue(address payable recipient, uint256 amount) internal {
    require(address(this).balance >= amount, "Address: insufficient balance");

    // solhint-disable-next-line avoid-low-level-calls, avoid-call-value
    (bool success, ) = recipient.call{ value: amount }("");
    require(success, "Address: unable to send value, recipient may have reverted");
  }

  /**
   * @dev Performs a Solidity function call using a low level `call`. A
   * plain`call` is an unsafe replacement for a function call: use this
   * function instead.
   *
   * If `target` reverts with a revert reason, it is bubbled up by this
   * function (like regular Solidity function calls).
   *
   * Returns the raw returned data. To convert to the expected return value,
   * use https://solidity.readthedocs.io/en/latest/units-and-global-variables.html?highlight=abi.decode#abi-encoding-and-decoding-functions[`abi.decode`].
   *
   * Requirements:
   *
   * - `target` must be a contract.
   * - calling `target` with `data` must not revert.
   *
   * _Available since v3.1._
   */
  function functionCall(address target, bytes memory data) internal returns (bytes memory) {
   return functionCall(target, data, "Address: low-level call failed");
  }

  /**
   * @dev Same as {xref-Address-functionCall-address-bytes-}[`functionCall`], but with
   * `errorMessage` as a fallback revert reason when `target` reverts.
   *
   * _Available since v3.1._
   */
  function functionCall(address target, bytes memory data, string memory errorMessage) internal returns (bytes memory) {
    return _functionCallWithValue(target, data, 0, errorMessage);
  }

  /**
   * @dev Same as {xref-Address-functionCall-address-bytes-}[`functionCall`],
   * but also transferring `value` wei to `target`.
   *
   * Requirements:
   *
   * - the calling contract must have an ETH balance of at least `value`.
   * - the called Solidity function must be `payable`.
   *
   * _Available since v3.1._
   */
  function functionCallWithValue(address target, bytes memory data, uint256 value) internal returns (bytes memory) {
    return functionCallWithValue(target, data, value, "Address: low-level call with value failed");
  }

  /**
   * @dev Same as {xref-Address-functionCallWithValue-address-bytes-uint256-}[`functionCallWithValue`], but
   * with `errorMessage` as a fallback revert reason when `target` reverts.
   *
   * _Available since v3.1._
   */
  function functionCallWithValue(address target, bytes memory data, uint256 value, string memory errorMessage) internal returns (bytes memory) {
    require(address(this).balance >= value, "Address: insufficient balance for call");
    return _functionCallWithValue(target, data, value, errorMessage);
  }

  function _functionCallWithValue(address target, bytes memory data, uint256 weiValue, string memory errorMessage) private returns (bytes memory) {
    require(isContract(target), "Address: call to non-contract");

    // solhint-disable-next-line avoid-low-level-calls
    (bool success, bytes memory returndata) = target.call{ value: weiValue }(data);
    if (success) {
      return returndata;
    } else {
      // Look for revert reason and bubble it up if present
      if (returndata.length > 0) {
        // The easiest way to bubble the revert reason is using memory via assembly

        // solhint-disable-next-line no-inline-assembly
        assembly {
          let returndata_size := mload(returndata)
          revert(add(32, returndata), returndata_size)
        }
      } else {
        revert(errorMessage);
      }
    }
  }
}

/**
 * @dev Contract module which provides a basic access control mechanism, where
 * there is an account (an owner) that can be granted exclusive access to
 * specific functions.
 *
 * By default, the owner account will be the one that deploys the contract. This
 * can later be changed with {transferOwnership}.
 *
 * This module is used through inheritance. It will make available the modifier
 * `onlyOwner`, which can be applied to your functions to restrict their use to
 * the owner.
 */
contract Ownable is Context {
  address private _owner;
  address private _previousOwner;
  uint256 private _lockTime;

  event OwnershipTransferred(address indexed previousOwner, address indexed newOwner);

  /**
   * @dev Initializes the contract setting the deployer as the initial owner.
   */
  constructor () internal {
    address msgSender = _msgSender();
    _owner = msgSender;
    emit OwnershipTransferred(address(0), msgSender);
  }

  /**
   * @dev Returns the address of the current owner.
   */
  function owner() public view returns (address) {
    return _owner;
  }

  /**
   * @dev Throws if called by any account other than the owner.
   */
  modifier onlyOwner() {
    require(_owner == _msgSender(), "Ownable: caller is not the owner");
    _;
  }

   /**
   * @dev Leaves the contract without owner. It will not be possible to call
   * `onlyOwner` functions anymore. Can only be called by the current owner.
   *
   * NOTE: Renouncing ownership will leave the contract without an owner,
   * thereby removing any functionality that is only available to the owner.
   */
  function renounceOwnership() public virtual onlyOwner {
    emit OwnershipTransferred(_owner, address(0));
    _owner = address(0);
  }

  /**
   * @dev Transfers ownership of the contract to a new account (`newOwner`).
   * Can only be called by the current owner.
   */
  function transferOwnership(address newOwner) public virtual onlyOwner {
    require(newOwner != address(0), "Ownable: new owner is the zero address");
    emit OwnershipTransferred(_owner, newOwner);
    _owner = newOwner;
  }

  function geUnlockTime() public view returns (uint256) {
    return _lockTime;
  }

  //Locks the contract for owner for the amount of time provided
  function lock(uint256 time) public virtual onlyOwner {
    _previousOwner = _owner;
    _owner = address(0);
    _lockTime = now + time;
    emit OwnershipTransferred(_owner, address(0));
  }
  
  //Unlocks the contract for owner when _lockTime is exceeds
  function unlock() public virtual {
    require(_previousOwner == msg.sender, "You don't have permission to unlock");
    require(now > _lockTime , "Contract is locked until 7 days");
    emit OwnershipTransferred(_owner, _previousOwner);
    _owner = _previousOwner;
  }
}

// pragma solidity >=0.5.0;

interface IUniswapV2Factory {
  event PairCreated(address indexed token0, address indexed token1, address pair, uint);

  function feeTo() external view returns (address);
  function feeToSetter() external view returns (address);

  function getPair(address tokenA, address tokenB) external view returns (address pair);
  function allPairs(uint) external view returns (address pair);
  function allPairsLength() external view returns (uint);

  function createPair(address tokenA, address tokenB) external returns (address pair);

  function setFeeTo(address) external;
  function setFeeToSetter(address) external;
}


// pragma solidity >=0.5.0;

interface IUniswapV2Pair {
  event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint value);
  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint value);

  function name() external pure returns (string memory);
  function symbol() external pure returns (string memory);
  function decimals() external pure returns (uint8);
  function totalSupply() external view returns (uint);
  function balanceOf(address owner) external view returns (uint);
  function allowance(address owner, address spender) external view returns (uint);

  function approve(address spender, uint value) external returns (bool);
  function transfer(address to, uint value) external returns (bool);
  function transferFrom(address from, address to, uint value) external returns (bool);

  function DOMAIN_SEPARATOR() external view returns (bytes32);
  function PERMIT_TYPEHASH() external pure returns (bytes32);
  function nonces(address owner) external view returns (uint);

  function permit(address owner, address spender, uint value, uint deadline, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s) external;

  event Mint(address indexed sender, uint amount0, uint amount1);
  event Burn(address indexed sender, uint amount0, uint amount1, address indexed to);
  event Swap(
    address indexed sender,
    uint amount0In,
    uint amount1In,
    uint amount0Out,
    uint amount1Out,
    address indexed to
  );
  event Sync(uint112 reserve0, uint112 reserve1);

  function MINIMUM_LIQUIDITY() external pure returns (uint);
  function factory() external view returns (address);
  function token0() external view returns (address);
  function token1() external view returns (address);
  function getReserves() external view returns (uint112 reserve0, uint112 reserve1, uint32 blockTimestampLast);
  function price0CumulativeLast() external view returns (uint);
  function price1CumulativeLast() external view returns (uint);
  function kLast() external view returns (uint);

  function mint(address to) external returns (uint liquidity);
  function burn(address to) external returns (uint amount0, uint amount1);
  function swap(uint amount0Out, uint amount1Out, address to, bytes calldata data) external;
  function skim(address to) external;
  function sync() external;

  function initialize(address, address) external;
}

// pragma solidity >=0.6.2;

interface IUniswapV2Router01 {
  function factory() external pure returns (address);
  function WETH() external pure returns (address);

  function addLiquidity(
    address tokenA,
    address tokenB,
    uint amountADesired,
    uint amountBDesired,
    uint amountAMin,
    uint amountBMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint amountA, uint amountB, uint liquidity);
  function addLiquidityETH(
    address token,
    uint amountTokenDesired,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external payable returns (uint amountToken, uint amountETH, uint liquidity);
  function removeLiquidity(
    address tokenA,
    address tokenB,
    uint liquidity,
    uint amountAMin,
    uint amountBMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint amountA, uint amountB);
  function removeLiquidityETH(
    address token,
    uint liquidity,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint amountToken, uint amountETH);
  function removeLiquidityWithPermit(
    address tokenA,
    address tokenB,
    uint liquidity,
    uint amountAMin,
    uint amountBMin,
    address to,
    uint deadline,
    bool approveMax, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s
  ) external returns (uint amountA, uint amountB);
  function removeLiquidityETHWithPermit(
    address token,
    uint liquidity,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline,
    bool approveMax, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s
  ) external returns (uint amountToken, uint amountETH);
  function swapExactTokensForTokens(
    uint amountIn,
    uint amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint[] memory amounts);
  function swapTokensForExactTokens(
    uint amountOut,
    uint amountInMax,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint[] memory amounts);
  function swapExactETHForTokens(uint amountOutMin, address[] calldata path, address to, uint deadline)
    external
    payable
    returns (uint[] memory amounts);
  function swapTokensForExactETH(uint amountOut, uint amountInMax, address[] calldata path, address to, uint deadline)
    external
    returns (uint[] memory amounts);
  function swapExactTokensForETH(uint amountIn, uint amountOutMin, address[] calldata path, address to, uint deadline)
    external
    returns (uint[] memory amounts);
  function swapETHForExactTokens(uint amountOut, address[] calldata path, address to, uint deadline)
    external
    payable
    returns (uint[] memory amounts);

  function quote(uint amountA, uint reserveA, uint reserveB) external pure returns (uint amountB);
  function getAmountOut(uint amountIn, uint reserveIn, uint reserveOut) external pure returns (uint amountOut);
  function getAmountIn(uint amountOut, uint reserveIn, uint reserveOut) external pure returns (uint amountIn);
  function getAmountsOut(uint amountIn, address[] calldata path) external view returns (uint[] memory amounts);
  function getAmountsIn(uint amountOut, address[] calldata path) external view returns (uint[] memory amounts);
}// pragma solidity >=0.6.2;

interface IUniswapV2Router02 is IUniswapV2Router01 {
  function removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens(
    address token,
    uint liquidity,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint amountETH);
  function removeLiquidityETHWithPermitSupportingFeeOnTransferTokens(
    address token,
    uint liquidity,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline,
    bool approveMax, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s
  ) external returns (uint amountETH);

  function swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(
    uint amountIn,
    uint amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external;
  function swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(
    uint amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external payable;
  function swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(
    uint amountIn,
    uint amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external;
}


contract Sabaka is Context, IERC20, Ownable {
  using SafeMath for uint256;
  using Address for address;

  mapping (address => uint256) private _rOwned;
  mapping (address => uint256) private _tOwned;
  mapping (address => mapping (address => uint256)) private _allowances;

  mapping (address => bool) private _isExcludedFromFee;

  mapping (address => bool) private _isExcluded;
  address[] private _excluded;
  
  uint256 private constant MAX = ~uint256(0);
  uint256 private _tTotal = 1000000000 * 10**6 * 10**9;
  uint256 private _rTotal = (MAX - (MAX % _tTotal));
  uint256 private _tFeeTotal;

  string private _name = "Sabaka Inu";
  string private _symbol = "SABAKA INU";
  uint8 private _decimals = 9;
  
  uint256 public _taxFee = 5;
  uint256 private _previousTaxFee = _taxFee;
  
  uint256 public _liquidityFee = 5;
  uint256 private _previousLiquidityFee = _liquidityFee;

  IUniswapV2Router02 public immutable uniswapV2Router;
  address public immutable uniswapV2Pair;
  
  bool inSwapAndLiquify;
  bool public swapAndLiquifyEnabled = true;
  
  uint256 public _maxTxAmount = 5000000 * 10**6 * 10**9;
  uint256 private numTokensSellToAddToLiquidity = 500000 * 10**6 * 10**9;
  
  event MinTokensBeforeSwapUpdated(uint256 minTokensBeforeSwap);
  event SwapAndLiquifyEnabledUpdated(bool enabled);
  event SwapAndLiquify(
    uint256 tokensSwapped,
    uint256 ethReceived,
    uint256 tokensIntoLiqudity
  );
  
  modifier lockTheSwap {
    inSwapAndLiquify = true;
    _;
    inSwapAndLiquify = false;
  }
  
  constructor () public {
    _rOwned[_msgSender()] = _rTotal;
    
    IUniswapV2Router02 _uniswapV2Router = IUniswapV2Router02(0x10ED43C718714eb63d5aA57B78B54704E256024E);
     // Create a uniswap pair for this new token
    uniswapV2Pair = IUniswapV2Factory(_uniswapV2Router.factory())
      .createPair(address(this), _uniswapV2Router.WETH());

    // set the rest of the contract variables
    uniswapV2Router = _uniswapV2Router;
    
    //exclude owner and this contract from fee
    _isExcludedFromFee[owner()] = true;
    _isExcludedFromFee[address(this)] = true;
    
    emit Transfer(address(0), _msgSender(), _tTotal);
  }

  function name() public view returns (string memory) {
    return _name;
  }

  function symbol() public view returns (string memory) {
    return _symbol;
  }

  function decimals() public view returns (uint8) {
    return _decimals;
  }

  function totalSupply() public view override returns (uint256) {
    return _tTotal;
  }

  function balanceOf(address account) public view override returns (uint256) {
    if (_isExcluded[account]) return _tOwned[account];
    return tokenFromReflection(_rOwned[account]);
  }

  function transfer(address recipient, uint256 amount) public override returns (bool) {
    _transfer(_msgSender(), recipient, amount);
    return true;
  }

  function allowance(address owner, address spender) public view override returns (uint256) {
    return _allowances[owner][spender];
  }

  function approve(address spender, uint256 amount) public override returns (bool) {
    _approve(_msgSender(), spender, amount);
    return true;
  }

  function transferFrom(address sender, address recipient, uint256 amount) public override returns (bool) {
    _transfer(sender, recipient, amount);
    _approve(sender, _msgSender(), _allowances[sender][_msgSender()].sub(amount, "ERC20: transfer amount exceeds allowance"));
    return true;
  }

  function increaseAllowance(address spender, uint256 addedValue) public virtual returns (bool) {
    _approve(_msgSender(), spender, _allowances[_msgSender()][spender].add(addedValue));
    return true;
  }

  function decreaseAllowance(address spender, uint256 subtractedValue) public virtual returns (bool) {
    _approve(_msgSender(), spender, _allowances[_msgSender()][spender].sub(subtractedValue, "ERC20: decreased allowance below zero"));
    return true;
  }

  function isExcludedFromReward(address account) public view returns (bool) {
    return _isExcluded[account];
  }

  function totalFees() public view returns (uint256) {
    return _tFeeTotal;
  }

  function deliver(uint256 tAmount) public {
    address sender = _msgSender();
    require(!_isExcluded[sender], "Excluded addresses cannot call this function");
    (uint256 rAmount,,,,,) = _getValues(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _rTotal = _rTotal.sub(rAmount);
    _tFeeTotal = _tFeeTotal.add(tAmount);
  }

  function reflectionFromToken(uint256 tAmount, bool deductTransferFee) public view returns(uint256) {
    require(tAmount <= _tTotal, "Amount must be less than supply");
    if (!deductTransferFee) {
      (uint256 rAmount,,,,,) = _getValues(tAmount);
      return rAmount;
    } else {
      (,uint256 rTransferAmount,,,,) = _getValues(tAmount);
      return rTransferAmount;
    }
  }

  function tokenFromReflection(uint256 rAmount) public view returns(uint256) {
    require(rAmount <= _rTotal, "Amount must be less than total reflections");
    uint256 currentRate = _getRate();
    return rAmount.div(currentRate);
  }

  function excludeFromReward(address account) public onlyOwner() {
    // require(account != 0x7a250d5630B4cF539739dF2C5dAcb4c659F2488D, 'We can not exclude Uniswap router.');
    require(!_isExcluded[account], "Account is already excluded");
    if(_rOwned[account] > 0) {
      _tOwned[account] = tokenFromReflection(_rOwned[account]);
    }
    _isExcluded[account] = true;
    _excluded.push(account);
  }

  function includeInReward(address account) external onlyOwner() {
    require(_isExcluded[account], "Account is already excluded");
    for (uint256 i = 0; i < _excluded.length; i++) {
      if (_excluded[i] == account) {
        _excluded[i] = _excluded[_excluded.length - 1];
        _tOwned[account] = 0;
        _isExcluded[account] = false;
        _excluded.pop();
        break;
      }
    }
  }
    function _transferBothExcluded(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getValues(tAmount);
    _tOwned[sender] = _tOwned[sender].sub(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _tOwned[recipient] = _tOwned[recipient].add(tTransferAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);    
    _takeLiquidity(tLiquidity);
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }
  
    function excludeFromFee(address account) public onlyOwner {
    _isExcludedFromFee[account] = true;
  }
  
  function includeInFee(address account) public onlyOwner {
    _isExcludedFromFee[account] = false;
  }
  
  function setTaxFeePercent(uint256 taxFee) external onlyOwner() {
    _taxFee = taxFee;
  }
  
  function setLiquidityFeePercent(uint256 liquidityFee) external onlyOwner() {
    _liquidityFee = liquidityFee;
  }
  
  function setMaxTxPercent(uint256 maxTxPercent) external onlyOwner() {
    _maxTxAmount = _tTotal.mul(maxTxPercent).div(
      10**2
    );
  }

  function setSwapAndLiquifyEnabled(bool _enabled) public onlyOwner {
    swapAndLiquifyEnabled = _enabled;
    emit SwapAndLiquifyEnabledUpdated(_enabled);
  }
  
   //to recieve ETH from uniswapV2Router when swaping
  receive() external payable {}

  function _reflectFee(uint256 rFee, uint256 tFee) private {
    _rTotal = _rTotal.sub(rFee);
    _tFeeTotal = _tFeeTotal.add(tFee);
  }

  function _getValues(uint256 tAmount) private view returns (uint256, uint256, uint256, uint256, uint256, uint256) {
    (uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getTValues(tAmount);
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee) = _getRValues(tAmount, tFee, tLiquidity, _getRate());
    return (rAmount, rTransferAmount, rFee, tTransferAmount, tFee, tLiquidity);
  }

  function _getTValues(uint256 tAmount) private view returns (uint256, uint256, uint256) {
    uint256 tFee = calculateTaxFee(tAmount);
    uint256 tLiquidity = calculateLiquidityFee(tAmount);
    uint256 tTransferAmount = tAmount.sub(tFee).sub(tLiquidity);
    return (tTransferAmount, tFee, tLiquidity);
  }

  function _getRValues(uint256 tAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity, uint256 currentRate) private pure returns (uint256, uint256, uint256) {
    uint256 rAmount = tAmount.mul(currentRate);
    uint256 rFee = tFee.mul(currentRate);
    uint256 rLiquidity = tLiquidity.mul(currentRate);
    uint256 rTransferAmount = rAmount.sub(rFee).sub(rLiquidity);
    return (rAmount, rTransferAmount, rFee);
  }

  function _getRate() private view returns(uint256) {
    (uint256 rSupply, uint256 tSupply) = _getCurrentSupply();
    return rSupply.div(tSupply);
  }

  function _getCurrentSupply() private view returns(uint256, uint256) {
    uint256 rSupply = _rTotal;
    uint256 tSupply = _tTotal;   
    for (uint256 i = 0; i < _excluded.length; i++) {
      if (_rOwned[_excluded[i]] > rSupply || _tOwned[_excluded[i]] > tSupply) return (_rTotal, _tTotal);
      rSupply = rSupply.sub(_rOwned[_excluded[i]]);
      tSupply = tSupply.sub(_tOwned[_excluded[i]]);
    }
    if (rSupply < _rTotal.div(_tTotal)) return (_rTotal, _tTotal);
    return (rSupply, tSupply);
  }
  
  function _takeLiquidity(uint256 tLiquidity) private {
    uint256 currentRate = _getRate();
    uint256 rLiquidity = tLiquidity.mul(currentRate);
    _rOwned[address(this)] = _rOwned[address(this)].add(rLiquidity);
    if(_isExcluded[address(this)])
      _tOwned[address(this)] = _tOwned[address(this)].add(tLiquidity);
  }
  
  function calculateTaxFee(uint256 _amount) private view returns (uint256) {
    return _amount.mul(_taxFee).div(
      10**2
    );
  }

  function calculateLiquidityFee(uint256 _amount) private view returns (uint256) {
    return _amount.mul(_liquidityFee).div(
      10**2
    );
  }
  
  function removeAllFee() private {
    if(_taxFee == 0 && _liquidityFee == 0) return;
    
    _previousTaxFee = _taxFee;
    _previousLiquidityFee = _liquidityFee;
    
    _taxFee = 0;
    _liquidityFee = 0;
  }
  
  function restoreAllFee() private {
    _taxFee = _previousTaxFee;
    _liquidityFee = _previousLiquidityFee;
  }
  
  function isExcludedFromFee(address account) public view returns(bool) {
    return _isExcludedFromFee[account];
  }

  function _approve(address owner, address spender, uint256 amount) private {
    require(owner != address(0), "BEP20: approve from the zero address");
    require(spender != address(0), "BEP20: approve to the zero address");

    _allowances[owner][spender] = amount;
    emit Approval(owner, spender, amount);
  }

  function _transfer(
    address from,
    address to,
    uint256 amount
  ) private {
    require(from != address(0), "BEP20: transfer from the zero address");
    require(to != address(0), "BEP20: transfer to the zero address");
    require(amount > 0, "Transfer amount must be greater than zero");
    if(from != owner() && to != owner())
      require(amount <= _maxTxAmount, "Transfer amount exceeds the maxTxAmount.");

    // is the token balance of this contract address over the min number of
    // tokens that we need to initiate a swap + liquidity lock?
    // also, don't get caught in a circular liquidity event.
    // also, don't swap & liquify if sender is uniswap pair.
    uint256 contractTokenBalance = balanceOf(address(this));
    
    if(contractTokenBalance >= _maxTxAmount)
    {
      contractTokenBalance = _maxTxAmount;
    }
    
    bool overMinTokenBalance = contractTokenBalance >= numTokensSellToAddToLiquidity;
    if (
      overMinTokenBalance &&
      !inSwapAndLiquify &&
      from != uniswapV2Pair &&
      swapAndLiquifyEnabled
    ) {
      contractTokenBalance = numTokensSellToAddToLiquidity;
      //add liquidity
      swapAndLiquify(contractTokenBalance);
    }
    
    //indicates if fee should be deducted from transfer
    bool takeFee = true;
    
    //if any account belongs to _isExcludedFromFee account then remove the fee
    if(_isExcludedFromFee[from] || _isExcludedFromFee[to]){
      takeFee = false;
    }
    
    //transfer amount, it will take tax, burn, liquidity fee
    _tokenTransfer(from,to,amount,takeFee);
  }

  function swapAndLiquify(uint256 contractTokenBalance) private lockTheSwap {
    // split the contract balance into halves
    uint256 half = contractTokenBalance.div(2);
    uint256 otherHalf = contractTokenBalance.sub(half);

    // capture the contract's current ETH balance.
    // this is so that we can capture exactly the amount of ETH that the
    // swap creates, and not make the liquidity event include any ETH that
    // has been manually sent to the contract
    uint256 initialBalance = address(this).balance;

    // swap tokens for ETH
    swapTokensForEth(half); // <- this breaks the ETH -> HATE swap when swap+liquify is triggered

    // how much ETH did we just swap into?
    uint256 newBalance = address(this).balance.sub(initialBalance);

    // add liquidity to uniswap
    addLiquidity(otherHalf, newBalance);
    
    emit SwapAndLiquify(half, newBalance, otherHalf);
  }

  function swapTokensForEth(uint256 tokenAmount) private {
    // generate the uniswap pair path of token -> weth
    address[] memory path = new address[](2);
    path[0] = address(this);
    path[1] = uniswapV2Router.WETH();

    _approve(address(this), address(uniswapV2Router), tokenAmount);

    // make the swap
    uniswapV2Router.swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(
      tokenAmount,
      0, // accept any amount of ETH
      path,
      address(this),
      block.timestamp
    );
  }

  function addLiquidity(uint256 tokenAmount, uint256 ethAmount) private {
    // approve token transfer to cover all possible scenarios
    _approve(address(this), address(uniswapV2Router), tokenAmount);

    // add the liquidity
    uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(
      address(this),
      tokenAmount,
      0, // slippage is unavoidable
      0, // slippage is unavoidable
      address(0x0000000000000000000000000000000000000000),
      block.timestamp
    );
  }

  //this method is responsible for taking all fee, if takeFee is true
  function _tokenTransfer(address sender, address recipient, uint256 amount,bool takeFee) private {
    if(!takeFee)
      removeAllFee();
    
    if (_isExcluded[sender] && !_isExcluded[recipient]) {
      _transferFromExcluded(sender, recipient, amount);
    } else if (!_isExcluded[sender] && _isExcluded[recipient]) {
      _transferToExcluded(sender, recipient, amount);
    } else if (!_isExcluded[sender] && !_isExcluded[recipient]) {
      _transferStandard(sender, recipient, amount);
    } else if (_isExcluded[sender] && _isExcluded[recipient]) {
      _transferBothExcluded(sender, recipient, amount);
    } else {
      _transferStandard(sender, recipient, amount);
    }
    
    if(!takeFee)
      restoreAllFee();
  }

  function _transferStandard(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getValues(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);
    _takeLiquidity(tLiquidity);
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }

  function _transferToExcluded(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getValues(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _tOwned[recipient] = _tOwned[recipient].add(tTransferAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);      
    _takeLiquidity(tLiquidity);
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }

  function _transferFromExcluded(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getValues(tAmount);
    _tOwned[sender] = _tOwned[sender].sub(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);  
    _takeLiquidity(tLiquidity);
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }
}

Contract Security Audit

Contract ABI

[{"inputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"constructor"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Approval","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"minTokensBeforeSwap","type":"uint256"}],"name":"MinTokensBeforeSwapUpdated","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"previousOwner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"newOwner","type":"address"}],"name":"OwnershipTransferred","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"tokensSwapped","type":"uint256"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"ethReceived","type":"uint256"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"tokensIntoLiqudity","type":"uint256"}],"name":"SwapAndLiquify","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":false,"internalType":"bool","name":"enabled","type":"bool"}],"name":"SwapAndLiquifyEnabledUpdated","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Transfer","type":"event"},{"inputs":[],"name":"_liquidityFee","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"_maxTxAmount","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"_taxFee","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"}],"name":"allowance","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"}],"name":"approve","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"account","type":"address"}],"name":"balanceOf","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"decimals","outputs":[{"internalType":"uint8","name":"","type":"uint8"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"subtractedValue","type":"uint256"}],"name":"decreaseAllowance","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"tAmount","type":"uint256"}],"name":"deliver","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"account","type":"address"}],"name":"excludeFromFee","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"account","type":"address"}],"name":"excludeFromReward","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"geUnlockTime","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"account","type":"address"}],"name":"includeInFee","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"account","type":"address"}],"name":"includeInReward","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"addedValue","type":"uint256"}],"name":"increaseAllowance","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"account","type":"address"}],"name":"isExcludedFromFee","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"account","type":"address"}],"name":"isExcludedFromReward","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"time","type":"uint256"}],"name":"lock","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"owner","outputs":[{"internalType":"address","name":"","type":"address"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"tAmount","type":"uint256"},{"internalType":"bool","name":"deductTransferFee","type":"bool"}],"name":"reflectionFromToken","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"renounceOwnership","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"liquidityFee","type":"uint256"}],"name":"setLiquidityFeePercent","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"maxTxPercent","type":"uint256"}],"name":"setMaxTxPercent","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"bool","name":"_enabled","type":"bool"}],"name":"setSwapAndLiquifyEnabled","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"taxFee","type":"uint256"}],"name":"setTaxFeePercent","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"swapAndLiquifyEnabled","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"symbol","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"rAmount","type":"uint256"}],"name":"tokenFromReflection","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"totalFees","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"totalSupply","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"recipient","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"}],"name":"transfer","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"sender","type":"address"},{"internalType":"address","name":"recipient","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"}],"name":"transferFrom","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"newOwner","type":"address"}],"name":"transferOwnership","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"uniswapV2Pair","outputs":[{"internalType":"address","name":"","type":"address"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"uniswapV2Router","outputs":[{"internalType":"contract IUniswapV2Router02","name":"","type":"address"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"unlock","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"stateMutability":"payable","type":"receive"}]

60c060405269d3c21bcecceda1000000600955600954600019816200002057fe5b0660001903600a556040518060400160405280600a81526020017f536162616b6120496e7500000000000000000000000000000000000000000000815250600c908051906020019062000075929190620005fe565b506040518060400160405280600a81526020017f534142414b4120494e5500000000000000000000000000000000000000000000815250600d9080519060200190620000c3929190620005fe565b506009600e60006101000a81548160ff021916908360ff1602179055506005600f55600f5460105560056011556011546012556001601360016101000a81548160ff02191690831515021790555069010f0cf064dd59200000601455681b1ae4d6e2ef5000006015553480156200013957600080fd5b5060006200014c620005cd60201b60201c565b9050806000806101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1602179055508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e060405160405180910390a350600a546003600062000201620005cd60201b60201c565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555060007310ed43c718714eb63d5aa57b78b54704e256024e90508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663c45a01556040518163ffffffff1660e01b815260040160206040518083038186803b1580156200029f57600080fd5b505afa158015620002b4573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d6020811015620002cb57600080fd5b810190808051906020019092919050505073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663c9c65396308373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663ad5c46486040518163ffffffff1660e01b815260040160206040518083038186803b1580156200033f57600080fd5b505afa15801562000354573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d60208110156200036b57600080fd5b81019080805190602001909291905050506040518363ffffffff1660e01b8152600401808373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020018273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200192505050602060405180830381600087803b158015620003e657600080fd5b505af1158015620003fb573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d60208110156200041257600080fd5b810190808051906020019092919050505073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660a08173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660601b815250508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660808173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660601b81525050600160066000620004a6620005d560201b60201c565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548160ff0219169083151502179055506001600660003073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548160ff0219169083151502179055506200055f620005cd60201b60201c565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef6009546040518082815260200191505060405180910390a350620006a4565b600033905090565b60008060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16905090565b828054600181600116156101000203166002900490600052602060002090601f016020900481019282601f106200064157805160ff191683800117855562000672565b8280016001018555821562000672579182015b828111156200067157825182559160200191906001019062000654565b5b50905062000681919062000685565b5090565b5b80821115620006a057600081600090555060010162000686565b5090565b60805160601c60a05160601c614e27620006ec600039806118365280612f9e525080610ee65280613c8a5280613d765280613d9d5280613ea85280613ecf5250614e276000f3fe60806040526004361061021e5760003560e01c80635342acb411610123578063a457c2d7116100ab578063d543dbeb1161006f578063d543dbeb14610bab578063dd46706414610be6578063dd62ed3e14610c21578063ea2f0b3714610ca6578063f2fde38b14610cf757610225565b8063a457c2d714610a4a578063a69df4b514610abb578063a9059cbb14610ad2578063b6c5232414610b43578063c49b9a8014610b6e57610225565b80637d1db4a5116100f25780637d1db4a5146108ac57806388f82020146108d75780638da5cb5b1461093e5780638ee88c531461097f57806395d89b41146109ba57610225565b80635342acb41461079e5780636bc87c3a1461080557806370a0823114610830578063715018a61461089557610225565b80633685d419116101a6578063437823ec11610175578063437823ec146106335780634549b0391461068457806349bd5a5e146106df5780634a74bb021461072057806352390c021461074d57610225565b80633685d4191461050b578063395093511461055c5780633b124fe7146105cd5780633bd5d173146105f857610225565b80631694505e116101ed5780631694505e1461039157806318160ddd146103d257806323b872dd146103fd5780632d8381191461048e578063313ce567146104dd57610225565b8063061c82d01461022a57806306fdde0314610265578063095ea7b3146102f557806313114a9d1461036657610225565b3661022557005b600080fd5b34801561023657600080fd5b506102636004803603602081101561024d57600080fd5b8101908080359060200190929190505050610d48565b005b34801561027157600080fd5b5061027a610e1a565b6040518080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b838110156102ba57808201518184015260208101905061029f565b50505050905090810190601f1680156102e75780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390f35b34801561030157600080fd5b5061034e6004803603604081101561031857600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919080359060200190929190505050610ebc565b60405180821515815260200191505060405180910390f35b34801561037257600080fd5b5061037b610eda565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801561039d57600080fd5b506103a6610ee4565b604051808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060405180910390f35b3480156103de57600080fd5b506103e7610f08565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801561040957600080fd5b506104766004803603606081101561042057600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919080359060200190929190505050610f12565b60405180821515815260200191505060405180910390f35b34801561049a57600080fd5b506104c7600480360360208110156104b157600080fd5b8101908080359060200190929190505050610feb565b6040518082815260200191505060405180910390f35b3480156104e957600080fd5b506104f261106f565b604051808260ff16815260200191505060405180910390f35b34801561051757600080fd5b5061055a6004803603602081101561052e57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050611086565b005b34801561056857600080fd5b506105b56004803603604081101561057f57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919080359060200190929190505050611410565b60405180821515815260200191505060405180910390f35b3480156105d957600080fd5b506105e26114c3565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801561060457600080fd5b506106316004803603602081101561061b57600080fd5b81019080803590602001909291905050506114c9565b005b34801561063f57600080fd5b506106826004803603602081101561065657600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919050505061165a565b005b34801561069057600080fd5b506106c9600480360360408110156106a757600080fd5b810190808035906020019092919080351515906020019092919050505061177d565b6040518082815260200191505060405180910390f35b3480156106eb57600080fd5b506106f4611834565b604051808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060405180910390f35b34801561072c57600080fd5b50610735611858565b60405180821515815260200191505060405180910390f35b34801561075957600080fd5b5061079c6004803603602081101561077057600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919050505061186b565b005b3480156107aa57600080fd5b506107ed600480360360208110156107c157600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050611b85565b60405180821515815260200191505060405180910390f35b34801561081157600080fd5b5061081a611bdb565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801561083c57600080fd5b5061087f6004803603602081101561085357600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050611be1565b6040518082815260200191505060405180910390f35b3480156108a157600080fd5b506108aa611ccc565b005b3480156108b857600080fd5b506108c1611e52565b6040518082815260200191505060405180910390f35b3480156108e357600080fd5b50610926600480360360208110156108fa57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050611e58565b60405180821515815260200191505060405180910390f35b34801561094a57600080fd5b50610953611eae565b604051808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060405180910390f35b34801561098b57600080fd5b506109b8600480360360208110156109a257600080fd5b8101908080359060200190929190505050611ed7565b005b3480156109c657600080fd5b506109cf611fa9565b6040518080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b83811015610a0f5780820151818401526020810190506109f4565b50505050905090810190601f168015610a3c5780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390f35b348015610a5657600080fd5b50610aa360048036036040811015610a6d57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1690602001909291908035906020019092919050505061204b565b60405180821515815260200191505060405180910390f35b348015610ac757600080fd5b50610ad0612118565b005b348015610ade57600080fd5b50610b2b60048036036040811015610af557600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919080359060200190929190505050612335565b60405180821515815260200191505060405180910390f35b348015610b4f57600080fd5b50610b58612353565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015610b7a57600080fd5b50610ba960048036036020811015610b9157600080fd5b8101908080351515906020019092919050505061235d565b005b348015610bb757600080fd5b50610be460048036036020811015610bce57600080fd5b810190808035906020019092919050505061247b565b005b348015610bf257600080fd5b50610c1f60048036036020811015610c0957600080fd5b8101908080359060200190929190505050612574565b005b348015610c2d57600080fd5b50610c9060048036036040811015610c4457600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050612765565b6040518082815260200191505060405180910390f35b348015610cb257600080fd5b50610cf560048036036020811015610cc957600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1690602001909291905050506127ec565b005b348015610d0357600080fd5b50610d4660048036036020811015610d1a57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919050505061290f565b005b610d50612b1a565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614610e10576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b80600f8190555050565b6060600c8054600181600116156101000203166002900480601f016020809104026020016040519081016040528092919081815260200182805460018160011615610100020316600290048015610eb25780601f10610e8757610100808354040283529160200191610eb2565b820191906000526020600020905b815481529060010190602001808311610e9557829003601f168201915b5050505050905090565b6000610ed0610ec9612b1a565b8484612b22565b6001905092915050565b6000600b54905090565b7f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000081565b6000600954905090565b6000610f1f848484612d19565b610fe084610f2b612b1a565b610fdb85604051806060016040528060288152602001614ce860289139600560008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000206000610f91612b1a565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020546130de9092919063ffffffff16565b612b22565b600190509392505050565b6000600a54821115611048576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252602a815260200180614c4f602a913960400191505060405180910390fd5b600061105261319e565b905061106781846131c990919063ffffffff16565b915050919050565b6000600e60009054906101000a900460ff16905090565b61108e612b1a565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161461114e576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b600760008273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff1661120d576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252601b8152602001807f4163636f756e7420697320616c7265616479206578636c75646564000000000081525060200191505060405180910390fd5b60005b60088054905081101561140c578173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166008828154811061124157fe5b9060005260206000200160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614156113ff5760086001600880549050038154811061129d57fe5b9060005260206000200160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600882815481106112d557fe5b9060005260206000200160006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1602179055506000600460008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055506000600760008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548160ff02191690831515021790555060088054806113c557fe5b6001900381819060005260206000200160006101000a81549073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0219169055905561140c565b8080600101915050611210565b5050565b60006114b961141d612b1a565b846114b4856005600061142e612b1a565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008973ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461321390919063ffffffff16565b612b22565b6001905092915050565b600f5481565b60006114d3612b1a565b9050600760008273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff1615611578576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252602c815260200180614d5c602c913960400191505060405180910390fd5b60006115838361329b565b505050505090506115dc81600360008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020546132f790919063ffffffff16565b600360008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061163481600a546132f790919063ffffffff16565b600a8190555061164f83600b5461321390919063ffffffff16565b600b81905550505050565b611662612b1a565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614611722576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b6001600660008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548160ff02191690831515021790555050565b60006009548311156117f7576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252601f8152602001807f416d6f756e74206d757374206265206c657373207468616e20737570706c790081525060200191505060405180910390fd5b816118175760006118078461329b565b505050505090508091505061182e565b60006118228461329b565b50505050915050809150505b92915050565b7f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000081565b601360019054906101000a900460ff1681565b611873612b1a565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614611933576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b600760008273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff16156119f3576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252601b8152602001807f4163636f756e7420697320616c7265616479206578636c75646564000000000081525060200191505060405180910390fd5b6000600360008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020541115611ac757611a83600360008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610feb565b600460008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055505b6001600760008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548160ff0219169083151502179055506008819080600181540180825580915050600190039060005260206000200160009091909190916101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16021790555050565b6000600660008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff169050919050565b60115481565b6000600760008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff1615611c7c57600460008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020549050611cc7565b611cc4600360008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610feb565b90505b919050565b611cd4612b1a565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614611d94576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e060405160405180910390a360008060006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff160217905550565b60145481565b6000600760008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff169050919050565b60008060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16905090565b611edf612b1a565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614611f9f576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b8060118190555050565b6060600d8054600181600116156101000203166002900480601f0160208091040260200160405190810160405280929190818152602001828054600181600116156101000203166002900480156120415780601f1061201657610100808354040283529160200191612041565b820191906000526020600020905b81548152906001019060200180831161202457829003601f168201915b5050505050905090565b600061210e612058612b1a565b8461210985604051806060016040528060258152602001614dcd6025913960056000612082612b1a565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020546130de9092919063ffffffff16565b612b22565b6001905092915050565b3373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16146121be576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526023815260200180614daa6023913960400191505060405180910390fd5b6002544211612235576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252601f8152602001807f436f6e7472616374206973206c6f636b656420756e74696c203720646179730081525060200191505060405180910390fd5b600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e060405160405180910390a3600160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166000806101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff160217905550565b6000612349612342612b1a565b8484612d19565b6001905092915050565b6000600254905090565b612365612b1a565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614612425576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b80601360016101000a81548160ff0219169083151502179055507f53726dfcaf90650aa7eb35524f4d3220f07413c8d6cb404cc8c18bf5591bc1598160405180821515815260200191505060405180910390a150565b612483612b1a565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614612543576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b61256b606461255d8360095461334190919063ffffffff16565b6131c990919063ffffffff16565b60148190555050565b61257c612b1a565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161461263c576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b60008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600160006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16021790555060008060006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff160217905550804201600281905550600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e060405160405180910390a350565b6000600560008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054905092915050565b6127f4612b1a565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16146128b4576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b6000600660008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548160ff02191690831515021790555050565b612917612b1a565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16146129d7576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415612a5d576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526026815260200180614c796026913960400191505060405180910390fd5b8073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e060405160405180910390a3806000806101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16021790555050565b600033905090565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415612ba8576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526024815260200180614c2b6024913960400191505060405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415612c2e576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526022815260200180614d886022913960400191505060405180910390fd5b80600560008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055508173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925836040518082815260200191505060405180910390a3505050565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415612d9f576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526025815260200180614c066025913960400191505060405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415612e25576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526023815260200180614d396023913960400191505060405180910390fd5b60008111612e7e576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526029815260200180614d106029913960400191505060405180910390fd5b612e86611eae565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614158015612ef45750612ec4611eae565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614155b15612f5557601454811115612f54576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526028815260200180614c9f6028913960400191505060405180910390fd5b5b6000612f6030611be1565b90506014548110612f715760145490505b60006015548210159050808015612f955750601360009054906101000a900460ff16155b8015612fed57507f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614155b80156130055750601360019054906101000a900460ff165b15613019576015549150613018826133c7565b5b600060019050600660008773ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff16806130c05750600660008673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff165b156130ca57600090505b6130d6868686846134a9565b505050505050565b600083831115829061318b576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b83811015613150578082015181840152602081019050613135565b50505050905090810190601f16801561317d5780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390fd5b5060008385039050809150509392505050565b60008060006131ab6137ba565b915091506131c281836131c990919063ffffffff16565b9250505090565b600061320b83836040518060400160405280601a81526020017f536166654d6174683a206469766973696f6e206279207a65726f000000000000815250613a4b565b905092915050565b600080828401905083811015613291576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252601b8152602001807f536166654d6174683a206164646974696f6e206f766572666c6f77000000000081525060200191505060405180910390fd5b8091505092915050565b60008060008060008060008060006132b28a613b11565b92509250925060008060006132d08d86866132cb61319e565b613b6b565b9250925092508282828888889b509b509b509b509b509b5050505050505091939550919395565b600061333983836040518060400160405280601e81526020017f536166654d6174683a207375627472616374696f6e206f766572666c6f7700008152506130de565b905092915050565b60008083141561335457600090506133c1565b600082840290508284828161336557fe5b04146133bc576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526021815260200180614cc76021913960400191505060405180910390fd5b809150505b92915050565b6001601360006101000a81548160ff02191690831515021790555060006133f86002836131c990919063ffffffff16565b9050600061340f82846132f790919063ffffffff16565b9050600047905061341f83613bf4565b600061343482476132f790919063ffffffff16565b90506134408382613ea2565b7f17bbfb9a6069321b6ded73bd96327c9e6b7212a5cd51ff219cd61370acafb56184828560405180848152602001838152602001828152602001935050505060405180910390a1505050506000601360006101000a81548160ff02191690831515021790555050565b806134b7576134b6613fed565b5b600760008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff16801561355a5750600760008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff16155b1561356f5761356a848484614030565b6137a6565b600760008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff161580156136125750600760008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff165b1561362757613622848484614290565b6137a5565b600760008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff161580156136cb5750600760008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff16155b156136e0576136db8484846144f0565b6137a4565b600760008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff1680156137825750600760008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff165b15613797576137928484846146bb565b6137a3565b6137a28484846144f0565b5b5b5b5b806137b4576137b36149b0565b5b50505050565b6000806000600a5490506000600954905060005b600880549050811015613a0e578260036000600884815481106137ed57fe5b9060005260206000200160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205411806138d4575081600460006008848154811061386c57fe5b9060005260206000200160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054115b156138eb57600a5460095494509450505050613a47565b61397460036000600884815481106138ff57fe5b9060005260206000200160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054846132f790919063ffffffff16565b92506139ff600460006008848154811061398a57fe5b9060005260206000200160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054836132f790919063ffffffff16565b915080806001019150506137ce565b50613a26600954600a546131c990919063ffffffff16565b821015613a3e57600a54600954935093505050613a47565b81819350935050505b9091565b60008083118290613af7576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b83811015613abc578082015181840152602081019050613aa1565b50505050905090810190601f168015613ae95780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390fd5b506000838581613b0357fe5b049050809150509392505050565b600080600080613b20856149c4565b90506000613b2d866149f5565b90506000613b5682613b48858a6132f790919063ffffffff16565b6132f790919063ffffffff16565b90508083839550955095505050509193909250565b600080600080613b84858961334190919063ffffffff16565b90506000613b9b868961334190919063ffffffff16565b90506000613bb2878961334190919063ffffffff16565b90506000613bdb82613bcd85876132f790919063ffffffff16565b6132f790919063ffffffff16565b9050838184965096509650505050509450945094915050565b6060600267ffffffffffffffff81118015613c0e57600080fd5b50604051908082528060200260200182016040528015613c3d5781602001602082028036833780820191505090505b5090503081600081518110613c4e57fe5b602002602001019073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16908173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815250507f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663ad5c46486040518163ffffffff1660e01b815260040160206040518083038186803b158015613cee57600080fd5b505afa158015613d02573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d6020811015613d1857600080fd5b810190808051906020019092919050505081600181518110613d3657fe5b602002602001019073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16908173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681525050613d9b307f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000084612b22565b7f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663791ac9478360008430426040518663ffffffff1660e01b815260040180868152602001858152602001806020018473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001838152602001828103825285818151815260200191508051906020019060200280838360005b83811015613e5d578082015181840152602081019050613e42565b505050509050019650505050505050600060405180830381600087803b158015613e8657600080fd5b505af1158015613e9a573d6000803e3d6000fd5b505050505050565b613ecd307f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000084612b22565b7f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663f305d7198230856000806000426040518863ffffffff1660e01b8152600401808773ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020018681526020018581526020018481526020018373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200182815260200196505050505050506060604051808303818588803b158015613f9657600080fd5b505af1158015613faa573d6000803e3d6000fd5b50505050506040513d6060811015613fc157600080fd5b810190808051906020019092919080519060200190929190805190602001909291905050505050505050565b6000600f5414801561400157506000601154145b1561400b5761402e565b600f546010819055506011546012819055506000600f8190555060006011819055505b565b6000806000806000806140428761329b565b9550955095509550955095506140a087600460008c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020546132f790919063ffffffff16565b600460008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061413586600360008c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020546132f790919063ffffffff16565b600360008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055506141ca85600360008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461321390919063ffffffff16565b600360008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061421681614a26565b6142208483614bcb565b8773ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168973ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef856040518082815260200191505060405180910390a3505050505050505050565b6000806000806000806142a28761329b565b95509550955095509550955061430086600360008c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020546132f790919063ffffffff16565b600360008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061439583600460008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461321390919063ffffffff16565b600460008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061442a85600360008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461321390919063ffffffff16565b600360008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061447681614a26565b6144808483614bcb565b8773ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168973ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef856040518082815260200191505060405180910390a3505050505050505050565b6000806000806000806145028761329b565b95509550955095509550955061456086600360008c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020546132f790919063ffffffff16565b600360008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055506145f585600360008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461321390919063ffffffff16565b600360008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061464181614a26565b61464b8483614bcb565b8773ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168973ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef856040518082815260200191505060405180910390a3505050505050505050565b6000806000806000806146cd8761329b565b95509550955095509550955061472b87600460008c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020546132f790919063ffffffff16565b600460008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055506147c086600360008c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020546132f790919063ffffffff16565b600360008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061485583600460008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461321390919063ffffffff16565b600460008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055506148ea85600360008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461321390919063ffffffff16565b600360008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061493681614a26565b6149408483614bcb565b8773ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168973ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef856040518082815260200191505060405180910390a3505050505050505050565b601054600f81905550601254601181905550565b60006149ee60646149e0600f548561334190919063ffffffff16565b6131c990919063ffffffff16565b9050919050565b6000614a1f6064614a116011548561334190919063ffffffff16565b6131c990919063ffffffff16565b9050919050565b6000614a3061319e565b90506000614a47828461334190919063ffffffff16565b9050614a9b81600360003073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461321390919063ffffffff16565b600360003073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002081905550600760003073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff1615614bc657614b8283600460003073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461321390919063ffffffff16565b600460003073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055505b505050565b614be082600a546132f790919063ffffffff16565b600a81905550614bfb81600b5461321390919063ffffffff16565b600b81905550505056fe42455032303a207472616e736665722066726f6d20746865207a65726f206164647265737342455032303a20617070726f76652066726f6d20746865207a65726f2061646472657373416d6f756e74206d757374206265206c657373207468616e20746f74616c207265666c656374696f6e734f776e61626c653a206e6577206f776e657220697320746865207a65726f20616464726573735472616e7366657220616d6f756e74206578636565647320746865206d61785478416d6f756e742e536166654d6174683a206d756c7469706c69636174696f6e206f766572666c6f7745524332303a207472616e7366657220616d6f756e74206578636565647320616c6c6f77616e63655472616e7366657220616d6f756e74206d7573742062652067726561746572207468616e207a65726f42455032303a207472616e7366657220746f20746865207a65726f20616464726573734578636c75646564206164647265737365732063616e6e6f742063616c6c20746869732066756e6374696f6e42455032303a20617070726f766520746f20746865207a65726f2061646472657373596f7520646f6e27742068617665207065726d697373696f6e20746f20756e6c6f636b45524332303a2064656372656173656420616c6c6f77616e63652062656c6f77207a65726fa2646970667358221220367d4af1c833f2f98b784ce361f9c26840cc9076f3fd26caa597656bc4fe31a264736f6c634300060c0033

Deployed ByteCode Sourcemap



Swarm Source

ipfs://367d4af1c833f2f98b784ce361f9c26840cc9076f3fd26caa597656bc4fe31a2
Block Transaction Gas Used Reward
Age Block Fee Address BC Fee Address Voting Power Jailed Incoming
Block Uncle Number Difficulty Gas Used Reward
Loading
Loading
Make sure to use the "Vote Down" button for any spammy posts, and the "Vote Up" for interesting conversations.