Contract 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e705

 

Contract Overview

Balance:
0 BNB

BNB Value:
$0.00

Token:
 
Txn Hash Method
Block
From
To
Value [Txn Fee]
0x975ac2d2b17198096d6101948c9764b9c75f55c8502d23696605531cec91d904Approve132879122021-12-08 3:16:4148 days 14 hrs ago0xadb00ac6f8a70a0644c26121e6791a7331e02dcf IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.0000757692
0x0060df891e78096ca741e78f6d0e77f5960efdf9d34df25a1a7fbadcad621220Approve126074322021-11-13 7:03:0773 days 10 hrs ago0x8b39ebb29407179c7dccad7497f7a8b1911b10a7 IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000072855
0xf78a6c21a5b9981e9177b52ee572d8a2cb6a5d3792556380ff89502aa1370950Approve118774062021-10-18 10:32:4599 days 7 hrs ago0x42f20fe36c6e6e6e590715c88ab87b9595f827ca IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0x7ea8f3d8b24b47551cfded894bc875fce58799db4be16aa346bdad2e3763caabApprove118738112021-10-18 7:32:5699 days 10 hrs ago0xb6f6ba192c41e7eda53653e4615326b6b03f388c IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000072855
0xa2fbeb970729128c49ec62aca0eb2cecd8fe9351313fd81b0e476e341d21d409Transfer Ownersh...117645602021-10-14 12:06:32103 days 5 hrs ago0xe6a23b5daba63a23343192ee67ccfd934037e0d7 IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.00015484
0x76764dc3da11dd2bca18b1e39ca86bb16ce6bed5a8e74856ad2420c97c2e3b12Transfer Ownersh...117641292021-10-14 11:44:59103 days 5 hrs ago0xba7d859bbd729a8e8e345e048b99cc62f0979460 IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.00015484
0x5c3fe5d85dec9d4437f246847834e9dda56165318b74c8cc7ffa7e896d59e741Approve117375932021-10-13 13:26:15104 days 4 hrs ago0x6864efb6b24858e10e7fd9837c3e378d30956943 IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0xe729ac51faea6b7a8d870f6f4dd363fe3f357fe0219437da0539f8658a103afdApprove117207502021-10-12 23:04:23104 days 18 hrs ago0x3f496e386c289f609fc4384d27d9e449ecf70837 IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0xf3bc6220cc51525606d71e88e99a942ea72d5671b0be66839f5547a2112005c6Approve117103942021-10-12 14:24:28105 days 3 hrs ago0x4bf468c1f9038d893a51c1fc6bfbfbf32b4d0442 IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0xed62f6e00f8ba180f1438f22d466dbe592ec776b5f895fc4edd34dbeecc34957Approve117089092021-10-12 13:07:37105 days 4 hrs ago0x648ccaa282478439aa7e6be60070265e849e4a48 IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0x99365fe6a055e94bb140976c8166e335ce3cbeaa4ca71c0146fbff9c927c210fApprove116934032021-10-12 0:09:46105 days 17 hrs ago0xc4e7557ca168630bf22ec03cd3109b1372ac008e IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0x63220b39f37781f93a7a2aced11025b41a4db4400ffe00e6d54857a4c9a92270Approve116825122021-10-11 14:24:45106 days 3 hrs ago0xb210a099c9ca0076df1688c8550d94fb40b6ce52 IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0x90a6af11f7dd87cc4257640277a74db73b22e5ad9ae1843c4976b9b597971fceApprove116783432021-10-11 10:55:29106 days 6 hrs ago0xc19f43b5bb33e4bac5da31af960b89e9082b5130 IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0x6e2ab4bf1a4104ce84881aae561e210e091829b1692fe34938e8ffb891726e1aApprove116752152021-10-11 8:18:53106 days 9 hrs ago0x9d09ce6319faf20c4bc9e41b09db9c515bf52474 IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0xbeab954040e25771c4c8df43fbb0862a9b722a100f6765bae9ed1c6b8d8ec420Approve116750072021-10-11 8:08:29106 days 9 hrs ago0x7ce5cf819b362a05e82453d5d6c706cc8ed15b7d IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0xb4886b5a302e6968d6772ea44d0ef149db2dfbc5133ca58c58f38a6bff6dfeeeApprove116737342021-10-11 7:04:48106 days 10 hrs ago0x9896bca48ec4177f5d1b4e2f7b599a569d49ed54 IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0x5afc7ed944fb41d5e06624209d4a070f5ae849249ba0023b1e66871e0a94df6bApprove116729902021-10-11 6:27:36106 days 11 hrs ago0x5c3acc3dd80f4998e5d8e10868484d4bbb14a9a1 IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0x99c27d6dcd18e7091f642828df66d69445076f4fb8dc7893ab0fb10d6e8a76fdApprove116728802021-10-11 6:22:06106 days 11 hrs ago0x7631ebf99133cb8f08b31d90dd5c2ba86be4667f IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0x778ee66cff07f9cc0a672fda25c6fb65921612c0155395ad9a7e23d1e10265d0Approve116717062021-10-11 5:22:40106 days 12 hrs ago0x8121b75646df5f9dd170e39e172fc3d9773ef1ac IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0xd5e7458389c890bfe06b16974fa17cae7e5850750ff57af0e9b5a67425ea6841Approve116711022021-10-11 4:52:28106 days 12 hrs ago0x101b3f85ec98c367f5701296964b3926eadc31fe IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000311675
0xdbc76a63d4779b2f71117bd48ea3b24e05582e8231ff3a45c058020361f23bc3Approve116689302021-10-11 3:03:52106 days 14 hrs ago0x29d28254cf80f070ce36e6a0158d42ead25b794a IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000311675
0x6b77428d71197ac0ca55f042010d1ffd04cdfe77d4ab234e166b4f332eab4f9fApprove116688522021-10-11 2:59:58106 days 14 hrs ago0xe2de7a501c6e639e02c1ca4302e88628932b6f47 IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0x2c81d33e88dec095f987f3b5e48474534a54926d4635d458ccb94e95d19177ccApprove116680092021-10-11 2:17:35106 days 15 hrs ago0xfd9c7e8eeca944f8c3ee37328a79ebf02b632024 IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0x8fad7373b90dd78d901c0fb5a09dd4a762a8581a4c31073dbf46570738df2d6bApprove116663752021-10-11 0:55:53106 days 16 hrs ago0xfd88b2e7333ec2cbe17567cc210628e7aed4a1e4 IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000222625
0x78beb66e7c9403f8f6b8ab870f55ecbe7ad2e245b3dfc94203c623dee72c8773Approve116662512021-10-11 0:49:41106 days 16 hrs ago0x41d2fd0761feb6a0c10cb285f65aaa7b49eb32de IN  0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050 BNB0.000072855
[ Download CSV Export 
Latest 25 internal transaction
Parent Txn Hash Block From To Value
0x29e965bbb370db68dbded29a2a91dfcb28eafba000baf40cf482c893f3ac521a125108922021-11-09 19:45:1676 days 21 hrs ago 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050xe6a23b5daba63a23343192ee67ccfd934037e0d70.010398868244052412 BNB
0x29e965bbb370db68dbded29a2a91dfcb28eafba000baf40cf482c893f3ac521a125108922021-11-09 19:45:1676 days 21 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050.006416212937975023 BNB
0x29e965bbb370db68dbded29a2a91dfcb28eafba000baf40cf482c893f3ac521a125108922021-11-09 19:45:1676 days 21 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050.003982655306077389 BNB
0x29e965bbb370db68dbded29a2a91dfcb28eafba000baf40cf482c893f3ac521a125108922021-11-09 19:45:1676 days 21 hrs ago 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e705 PancakeSwap: Router v20.009149127348311632 BNB
0x29e965bbb370db68dbded29a2a91dfcb28eafba000baf40cf482c893f3ac521a125108922021-11-09 19:45:1676 days 21 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050.009149127348311632 BNB
0x8d83a92566496637a0dd3b6c71219e8bb42781dd45d89f69836506b759a5fb7a116720802021-10-11 5:41:22106 days 12 hrs ago 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050xe6a23b5daba63a23343192ee67ccfd934037e0d70.038339195800950828 BNB
0x8d83a92566496637a0dd3b6c71219e8bb42781dd45d89f69836506b759a5fb7a116720802021-10-11 5:41:22106 days 12 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050.038324413558407707 BNB
0x8d83a92566496637a0dd3b6c71219e8bb42781dd45d89f69836506b759a5fb7a116720802021-10-11 5:41:22106 days 12 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050.000014782242543121 BNB
0x8d83a92566496637a0dd3b6c71219e8bb42781dd45d89f69836506b759a5fb7a116720802021-10-11 5:41:22106 days 12 hrs ago 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e705 PancakeSwap: Router v20.019349624087754772 BNB
0x8d83a92566496637a0dd3b6c71219e8bb42781dd45d89f69836506b759a5fb7a116720802021-10-11 5:41:22106 days 12 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050.019349624087754772 BNB
0xab28e98dda142668f1544f4931b6ac710fcfe4a02cb71e6c866f1d20bd16bd4f116656772021-10-11 0:20:59106 days 17 hrs ago 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050xe6a23b5daba63a23343192ee67ccfd934037e0d70.045363065952422272 BNB
0xab28e98dda142668f1544f4931b6ac710fcfe4a02cb71e6c866f1d20bd16bd4f116656772021-10-11 0:20:59106 days 17 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050.045338664614961018 BNB
0xab28e98dda142668f1544f4931b6ac710fcfe4a02cb71e6c866f1d20bd16bd4f116656772021-10-11 0:20:59106 days 17 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050.000024401337461254 BNB
0xab28e98dda142668f1544f4931b6ac710fcfe4a02cb71e6c866f1d20bd16bd4f116656772021-10-11 0:20:59106 days 17 hrs ago 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e705 PancakeSwap: Router v20.022911488502997525 BNB
0xab28e98dda142668f1544f4931b6ac710fcfe4a02cb71e6c866f1d20bd16bd4f116656772021-10-11 0:20:59106 days 17 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050.022911488502997525 BNB
0x9bf1205da83c86189f46d7d8ff0209d15c47ace0f1fae90f272d1a5fab5842b6116643522021-10-10 23:14:42106 days 18 hrs ago 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050xe6a23b5daba63a23343192ee67ccfd934037e0d70.057012324259058026 BNB
0x9bf1205da83c86189f46d7d8ff0209d15c47ace0f1fae90f272d1a5fab5842b6116643522021-10-10 23:14:42106 days 18 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050.056968638119371369 BNB
0x9bf1205da83c86189f46d7d8ff0209d15c47ace0f1fae90f272d1a5fab5842b6116643522021-10-10 23:14:42106 days 18 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050.000043686139686657 BNB
0x9bf1205da83c86189f46d7d8ff0209d15c47ace0f1fae90f272d1a5fab5842b6116643522021-10-10 23:14:42106 days 18 hrs ago 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e705 PancakeSwap: Router v20.028827020650196883 BNB
0x9bf1205da83c86189f46d7d8ff0209d15c47ace0f1fae90f272d1a5fab5842b6116643522021-10-10 23:14:42106 days 18 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050.028827020650196883 BNB
0xb9b5147354fe44d68dfede7008fec16f31e7bf6d7c8d86d42f52310c7b63d7dc116636242021-10-10 22:38:17106 days 19 hrs ago 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050xe6a23b5daba63a23343192ee67ccfd934037e0d70.075577305828745395 BNB
0xb9b5147354fe44d68dfede7008fec16f31e7bf6d7c8d86d42f52310c7b63d7dc116636242021-10-10 22:38:17106 days 19 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050.075495061113197599 BNB
0xb9b5147354fe44d68dfede7008fec16f31e7bf6d7c8d86d42f52310c7b63d7dc116636242021-10-10 22:38:17106 days 19 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050.000082244715547796 BNB
0xb9b5147354fe44d68dfede7008fec16f31e7bf6d7c8d86d42f52310c7b63d7dc116636242021-10-10 22:38:17106 days 19 hrs ago 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e705 PancakeSwap: Router v20.038273322085467203 BNB
0xb9b5147354fe44d68dfede7008fec16f31e7bf6d7c8d86d42f52310c7b63d7dc116636242021-10-10 22:38:17106 days 19 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6d7515b9b5200037e9d7d77e09c7d52d75c2e7050.038273322085467203 BNB
[ Download CSV Export 
Loading

Contract Source Code Verified (Exact Match)

Contract Name:
ShiBull

Compiler Version
v0.6.12+commit.27d51765

Optimization Enabled:
No with 200 runs

Other Settings:
default evmVersion, None license

Contract Source Code (Solidity)

/**
 *Submitted for verification at BscScan.com on 2021-10-10
*/

pragma solidity ^0.6.12;

// SPDX-License-Identifier: Unlicensed
interface IBEP20 {
  function totalSupply() external view returns (uint256);

  function decimals() external view returns (uint8);

  function symbol() external view returns (string memory);

  function name() external view returns (string memory);

  function balanceOf(address account) external view returns (uint256);

  function transfer(address recipient, uint256 amount)
    external
    returns (bool);

  function allowance(address _owner, address spender)
    external
    view
    returns (uint256);

  function approve(address spender, uint256 amount) external returns (bool);

  function transferFrom(
    address sender,
    address recipient,
    uint256 amount
  ) external returns (bool);

  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);

  event Approval(
    address indexed owner,
    address indexed spender,
    uint256 value
  );
}

contract Context {
  constructor() internal {}

  function _msgSender() internal view returns (address payable) {
    return msg.sender;
  }

  function _msgData() internal view returns (bytes memory) {
    this; 
    return msg.data;
  }
}

library SafeMath {

  function add(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    uint256 c = a + b;
    require(c >= a, "SafeMath: addition overflow");

    return c;
  }

  function sub(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return sub(a, b, "SafeMath: subtraction overflow");
  }

  function sub(
    uint256 a,
    uint256 b,
    string memory errorMessage
  ) internal pure returns (uint256) {
    require(b <= a, errorMessage);
    uint256 c = a - b;

    return c;
  }

  function mul(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    if (a == 0) {
      return 0;
    }

    uint256 c = a * b;
    require(c / a == b, "SafeMath: multiplication overflow");

    return c;
  }

  function div(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return div(a, b, "SafeMath: division by zero");
  }

  function div(
    uint256 a,
    uint256 b,
    string memory errorMessage
  ) internal pure returns (uint256) {
    require(b > 0, errorMessage);
    uint256 c = a / b;

    return c;
  }

  function mod(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return mod(a, b, "SafeMath: modulo by zero");
  }

  function mod(
    uint256 a,
    uint256 b,
    string memory errorMessage
  ) internal pure returns (uint256) {
    require(b != 0, errorMessage);
    return a % b;
  }
}

contract Ownable is Context {
  address private _owner;

  event OwnershipTransferred(
    address indexed previousOwner,
    address indexed newOwner
  );

  constructor() internal {
    address msgSender = _msgSender();
    _owner = msgSender;
    emit OwnershipTransferred(address(0), msgSender);
  }

  function owner() public view returns (address) {
    return _owner;
  }

  modifier onlyOwner() {
    require(_owner == _msgSender(), "Ownable: caller is not the owner");
    _;
  }

  function renounceOwnership() public onlyOwner {
    emit OwnershipTransferred(_owner, address(0));
    _owner = address(0);
  }

  function transferOwnership(address newOwner) public onlyOwner {
    _transferOwnership(newOwner);
  }

  function _transferOwnership(address newOwner) internal {
    require(
      newOwner != address(0),
      "Ownable: new owner is the zero address"
    );
    emit OwnershipTransferred(_owner, newOwner);
    _owner = newOwner;
  }
}

pragma solidity >=0.6.2;

interface IPancakeRouter01 {
  function factory() external pure returns (address);

  function WETH() external pure returns (address);

  function addLiquidity(
    address tokenA,
    address tokenB,
    uint256 amountADesired,
    uint256 amountBDesired,
    uint256 amountAMin,
    uint256 amountBMin,
    address to,
    uint256 deadline
  )
    external
    returns (
      uint256 amountA,
      uint256 amountB,
      uint256 liquidity
    );

  function addLiquidityETH(
    address token,
    uint256 amountTokenDesired,
    uint256 amountTokenMin,
    uint256 amountETHMin,
    address to,
    uint256 deadline
  )
    external
    payable
    returns (
      uint256 amountToken,
      uint256 amountETH,
      uint256 liquidity
    );

  function removeLiquidity(
    address tokenA,
    address tokenB,
    uint256 liquidity,
    uint256 amountAMin,
    uint256 amountBMin,
    address to,
    uint256 deadline
  ) external returns (uint256 amountA, uint256 amountB);

  function removeLiquidityETH(
    address token,
    uint256 liquidity,
    uint256 amountTokenMin,
    uint256 amountETHMin,
    address to,
    uint256 deadline
  ) external returns (uint256 amountToken, uint256 amountETH);

  function removeLiquidityWithPermit(
    address tokenA,
    address tokenB,
    uint256 liquidity,
    uint256 amountAMin,
    uint256 amountBMin,
    address to,
    uint256 deadline,
    bool approveMax,
    uint8 v,
    bytes32 r,
    bytes32 s
  ) external returns (uint256 amountA, uint256 amountB);

  function removeLiquidityETHWithPermit(
    address token,
    uint256 liquidity,
    uint256 amountTokenMin,
    uint256 amountETHMin,
    address to,
    uint256 deadline,
    bool approveMax,
    uint8 v,
    bytes32 r,
    bytes32 s
  ) external returns (uint256 amountToken, uint256 amountETH);

  function swapExactTokensForTokens(
    uint256 amountIn,
    uint256 amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint256 deadline
  ) external returns (uint256[] memory amounts);

  function swapTokensForExactTokens(
    uint256 amountOut,
    uint256 amountInMax,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint256 deadline
  ) external returns (uint256[] memory amounts);

  function swapExactETHForTokens(
    uint256 amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint256 deadline
  ) external payable returns (uint256[] memory amounts);

  function swapTokensForExactETH(
    uint256 amountOut,
    uint256 amountInMax,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint256 deadline
  ) external returns (uint256[] memory amounts);

  function swapExactTokensForETH(
    uint256 amountIn,
    uint256 amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint256 deadline
  ) external returns (uint256[] memory amounts);

  function swapETHForExactTokens(
    uint256 amountOut,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint256 deadline
  ) external payable returns (uint256[] memory amounts);

  function quote(
    uint256 amountA,
    uint256 reserveA,
    uint256 reserveB
  ) external pure returns (uint256 amountB);

  function getAmountOut(
    uint256 amountIn,
    uint256 reserveIn,
    uint256 reserveOut
  ) external pure returns (uint256 amountOut);

  function getAmountIn(
    uint256 amountOut,
    uint256 reserveIn,
    uint256 reserveOut
  ) external pure returns (uint256 amountIn);

  function getAmountsOut(uint256 amountIn, address[] calldata path)
    external
    view
    returns (uint256[] memory amounts);

  function getAmountsIn(uint256 amountOut, address[] calldata path)
    external
    view
    returns (uint256[] memory amounts);
}

pragma solidity >=0.6.2;

interface IPancakeRouter02 is IPancakeRouter01 {
  function removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens(
    address token,
    uint256 liquidity,
    uint256 amountTokenMin,
    uint256 amountETHMin,
    address to,
    uint256 deadline
  ) external returns (uint256 amountETH);

  function removeLiquidityETHWithPermitSupportingFeeOnTransferTokens(
    address token,
    uint256 liquidity,
    uint256 amountTokenMin,
    uint256 amountETHMin,
    address to,
    uint256 deadline,
    bool approveMax,
    uint8 v,
    bytes32 r,
    bytes32 s
  ) external returns (uint256 amountETH);

  function swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(
    uint256 amountIn,
    uint256 amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint256 deadline
  ) external;

  function swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(
    uint256 amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint256 deadline
  ) external payable;

  function swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(
    uint256 amountIn,
    uint256 amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint256 deadline
  ) external;
}

pragma solidity >=0.5.0;

interface IPancakeFactory {
  event PairCreated(
    address indexed token0,
    address indexed token1,
    address pair,
    uint256
  );

  function feeTo() external view returns (address);

  function feeToSetter() external view returns (address);

  function getPair(address tokenA, address tokenB)
    external
    view
    returns (address pair);

  function allPairs(uint256) external view returns (address pair);

  function allPairsLength() external view returns (uint256);

  function createPair(address tokenA, address tokenB)
    external
    returns (address pair);

  function setFeeTo(address) external;

  function setFeeToSetter(address) external;

  function INIT_CODE_PAIR_HASH() external view returns (bytes32);
}

pragma solidity >=0.5.0;

interface IPancakePair {
  event Approval(
    address indexed owner,
    address indexed spender,
    uint256 value
  );
  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);

  function name() external pure returns (string memory);

  function symbol() external pure returns (string memory);

  function decimals() external pure returns (uint8);

  function totalSupply() external view returns (uint256);

  function balanceOf(address owner) external view returns (uint256);

  function allowance(address owner, address spender)
    external
    view
    returns (uint256);

  function approve(address spender, uint256 value) external returns (bool);

  function transfer(address to, uint256 value) external returns (bool);

  function transferFrom(
    address from,
    address to,
    uint256 value
  ) external returns (bool);

  function DOMAIN_SEPARATOR() external view returns (bytes32);

  function PERMIT_TYPEHASH() external pure returns (bytes32);

  function nonces(address owner) external view returns (uint256);

  function permit(
    address owner,
    address spender,
    uint256 value,
    uint256 deadline,
    uint8 v,
    bytes32 r,
    bytes32 s
  ) external;

  event Mint(address indexed sender, uint256 amount0, uint256 amount1);
  event Burn(
    address indexed sender,
    uint256 amount0,
    uint256 amount1,
    address indexed to
  );
  event Swap(
    address indexed sender,
    uint256 amount0In,
    uint256 amount1In,
    uint256 amount0Out,
    uint256 amount1Out,
    address indexed to
  );
  event Sync(uint112 reserve0, uint112 reserve1);

  function MINIMUM_LIQUIDITY() external pure returns (uint256);

  function factory() external view returns (address);

  function token0() external view returns (address);

  function token1() external view returns (address);

  function getReserves()
    external
    view
    returns (
      uint112 reserve0,
      uint112 reserve1,
      uint32 blockTimestampLast
    );

  function price0CumulativeLast() external view returns (uint256);

  function price1CumulativeLast() external view returns (uint256);

  function kLast() external view returns (uint256);

  function mint(address to) external returns (uint256 liquidity);

  function burn(address to)
    external
    returns (uint256 amount0, uint256 amount1);

  function swap(
    uint256 amount0Out,
    uint256 amount1Out,
    address to,
    bytes calldata data
  ) external;

  function skim(address to) external;

  function sync() external;

  function initialize(address, address) external;
}

contract ShiBull is Context, IBEP20, Ownable {
  using SafeMath for uint256;

  mapping(address => uint256) private _rOwned;
  mapping(address => uint256) private _tOwned;
  mapping(address => mapping(address => uint256)) private _allowances;

  mapping(address => bool) private _isExcludedFromFee;

  address[] private _excluded;
  address payable private marketingswap = 0xE6a23b5dAbA63a23343192eE67cCFd934037e0d7;

  uint256 private constant MAX = ~uint256(0);
  bool private _inSwapAndLiquify;
  uint256 private constant _tTotal = 1000000 * 10**6 * 10**9;
  uint256 private _rTotal = (MAX - (MAX % _tTotal));
  uint256 private _tFeeTotal;
  uint256 private _numOfTokensToExchange = 5000 * 10**6 * 10**9;
  uint256 private _maxWallet = _tTotal.div(10**2).mul(2);
  uint256 private _maxTxAmount = _tTotal.div(10**2).mul(1);
  uint256 public _taxFee = 0;
  uint256 public _liquidityFee = 10;
  uint256 public _previousTaxFee = _taxFee;
  uint256 public _previousLiquidityFee = _liquidityFee;

  IPancakeRouter02 public immutable pcsV2Router;
  address public immutable pcsV2Pair;

  string private _name = "Shibull";
  string private _symbol = "SBUL";
  uint8 private _decimals = 9;
  uint256 private _start_timestamp = block.timestamp;
  
  event LiquiditySwapped(
    uint256 tokensSwapped,
    uint256 ethReceived,
    uint256 tokensIntoLiqudity
  );
  
  event TokensSwapped(
    uint256 tokensSwapped,
    uint256 ethReceived,
    uint256 ethSent,
    address devWallet
  );

  constructor() public {
    _rOwned[_msgSender()] = _rTotal;
    _isExcludedFromFee[owner()] = true;
    _isExcludedFromFee[address(this)] = true;
    _isExcludedFromFee[marketingswap] = true;
    
    IPancakeRouter02 _pancakeswapV2Router =
      IPancakeRouter02(0x10ED43C718714eb63d5aA57B78B54704E256024E);
    pcsV2Pair = IPancakeFactory(_pancakeswapV2Router.factory()).createPair(
      address(this),
      _pancakeswapV2Router.WETH()
    );
    pcsV2Router = _pancakeswapV2Router;

    emit Transfer(address(0), _msgSender(), _tTotal);
  }

  modifier lockTheSwap {
    _inSwapAndLiquify = true;
    _;
    _inSwapAndLiquify = false;
  }

  function name() public view override returns (string memory) {
    return _name;
  }

  function symbol() public view override returns (string memory) {
    return _symbol;
  }

  function decimals() public view override returns (uint8) {
     return _decimals;
  }
  

  function totalSupply() public view override returns (uint256) {
    return _tTotal;
  }

  function balanceOf(address account) public view override returns (uint256) {
    return tokenFromReflection(_rOwned[account]);
  }
  
  function isExcluded(address account) public view returns (bool) {
    return _isExcludedFromFee[account];
  }

  function transfer(address recipient, uint256 amount)
    public
    override
    returns (bool)
  {
    _transfer(_msgSender(), recipient, amount);
    return true;
  }

  function allowance(address owner, address spender)
    public
    view
    override
    returns (uint256)
  {
    return _allowances[owner][spender];
  }

  function approve(address spender, uint256 amount)
    public
    override
    returns (bool)
  {
    _approve(_msgSender(), spender, amount);
    return true;
  }

  function transferFrom(
    address sender,
    address recipient,
    uint256 amount
  ) public override returns (bool) {
    _transfer(sender, recipient, amount);
    _approve(
      sender,
      _msgSender(),
      _allowances[sender][_msgSender()].sub(
        amount,
        "ERC20: transfer amount exceeds allowance"
      )
    );
    return true;
  }

  function totalFees() public view returns (uint256) {
    return _tFeeTotal;
  }
  
  function inSwapAndLiquify() public view returns (bool) {
    return _inSwapAndLiquify;
  }

  function reflect(uint256 tAmount) public {
    address sender = _msgSender();
    (uint256 rAmount, , , , , ) = _getValues(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _rTotal = _rTotal.sub(rAmount);
    _tFeeTotal = _tFeeTotal.add(tAmount);
  }

  function tokenFromReflection(uint256 rAmount)
    public
    view
    returns (uint256)
  {
    require(
      rAmount <= _rTotal,
      "Amount must be less than total reflections"
    );
    uint256 currentRate = _getRate();
    return rAmount.div(currentRate);
  }

  function _approve(
    address owner,
    address spender,
    uint256 amount
  ) private {
    require(owner != address(0), "ERC20: approve from the zero address");
    require(spender != address(0), "ERC20: approve to the zero address");

    _allowances[owner][spender] = amount;
    emit Approval(owner, spender, amount);
  }

  function removeAllFee() private {
    if (_liquidityFee == 0) return;

    _previousLiquidityFee = _liquidityFee;

    _liquidityFee = 0;
  }

  function restoreAllFee() private {
    _liquidityFee = _previousLiquidityFee;
  }
  
   function _transfer(
    address sender,
    address recipient,
    uint256 amount
  ) private {
    require(sender != address(0), "ERC20: transfer from the zero address");
    require(recipient != address(0), "ERC20: transfer to the zero address");
    require(amount > 0, "Transfer amount must be greater than zero");

    if (
      sender != owner() &&
      recipient != owner() &&
      recipient != address(1) &&
      recipient != pcsV2Pair
    ) {
      require (
        balanceOf(tx.origin) + 
          amount <= _maxWallet,
          "Exceeds maximum wallet token amount"
      );
    }

    if(sender != owner() && recipient != owner()) {
      require(amount <= _maxTxAmount, "Transfer amount exceeds the maxTxAmount.");
    }
        
    uint256 contractTokenBalance = balanceOf(address(this));

    if (contractTokenBalance > 0) {
      bool overMinTokenBalance = contractTokenBalance >= _numOfTokensToExchange;
      if (
        overMinTokenBalance &&    
        !_inSwapAndLiquify && 
        sender != pcsV2Pair  
      ) {
        uint tokensToSwap = _numOfTokensToExchange;
        swapAndLiquify(tokensToSwap);
      }
    }

    bool takeFee = true;

    if (
      _isExcludedFromFee[sender] ||
      _isExcludedFromFee[recipient]
    ) {
      takeFee = false;
    }

    if (!takeFee) removeAllFee();

    _transferStandard(sender, recipient, amount);

    if (!takeFee) restoreAllFee();
  }

  function _transferStandard(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getValues(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);
    _takeLiquidity(tLiquidity);
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }

  function _reflectFee(uint256 rFee, uint256 tFee) private {
    _rTotal = _rTotal.sub(rFee);
    _tFeeTotal = _tFeeTotal.add(tFee);
  }

  function _getValues(uint256 tAmount) private view returns (uint256, uint256, uint256, uint256, uint256, uint256) {
    (uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getTValues(tAmount);
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee) = _getRValues(tAmount, tFee, tLiquidity, _getRate());
    return (rAmount, rTransferAmount, rFee, tTransferAmount, tFee, tLiquidity);
  }

  function _getTValues(uint256 tAmount)
    private
    view
    returns (
      uint256,
      uint256,
      uint256
    )
  {
    uint256 tFee = tAmount.div(10**2).mul(_taxFee);
    uint256 tLiquidity =
      tAmount.div(10**2).mul(_liquidityFee);
    uint256 tTransferAmount = tAmount.sub(tFee).sub(tLiquidity);
    return (tTransferAmount, tFee, tLiquidity);
  }

  function _getRValues(
    uint256 tAmount,
    uint256 tFee,
    uint256 tLiquidity,
    uint256 currentRate
  )
    private
    pure
    returns (
      uint256,
      uint256,
      uint256
    )
  {
    uint256 rAmount = tAmount.mul(currentRate);
    uint256 rFee = tFee.mul(currentRate);
    uint256 rLiquidity = tLiquidity.mul(currentRate);
    uint256 rTransferAmount = rAmount.sub(rFee).sub(rLiquidity);
    return (rAmount, rTransferAmount, rFee);
  }

  function _getRate() private view returns (uint256) {
    (uint256 rSupply, uint256 tSupply) = _getCurrentSupply();
    return rSupply.div(tSupply);
  }

  function _getCurrentSupply() private view returns (uint256, uint256) {
    uint256 rSupply = _rTotal;
    uint256 tSupply = _tTotal;
    for (uint256 i = 0; i < _excluded.length; i++) {
      if (
        _rOwned[_excluded[i]] > rSupply ||
        _tOwned[_excluded[i]] > tSupply
      ) return (_rTotal, _tTotal);
      rSupply = rSupply.sub(_rOwned[_excluded[i]]);
      tSupply = tSupply.sub(_tOwned[_excluded[i]]);
    }
    if (rSupply < _rTotal.div(_tTotal)) return (_rTotal, _tTotal);
    return (rSupply, tSupply);
  }

  function _takeLiquidity(uint256 tLiquidity) private {
    uint256 currentRate = _getRate();
    uint256 rLiquidity = tLiquidity.mul(currentRate);
    _rOwned[address(this)] = _rOwned[address(this)].add(rLiquidity);
  }

  function swapAndLiquify(uint256 contractTokenBalance) private lockTheSwap {
    uint256 liquidtyPortion = contractTokenBalance.div(10**2).mul(50);
    uint256 Portion = contractTokenBalance - liquidtyPortion;
    
    uint256 half = liquidtyPortion.div(2);
    uint256 otherHalf = liquidtyPortion.sub(half);

    uint256 initialBalanceForLiquify = address(this).balance;

    swapTokensForBNB(half);

    uint256 newBalanceFromLiquify = address(this).balance.sub(initialBalanceForLiquify);

    addLiquidity(otherHalf, newBalanceFromLiquify);

    emit LiquiditySwapped(half, newBalanceFromLiquify, otherHalf);
  
    
    uint256 initialBalanceForSwap = address(this).balance;
    
    swapTokensForBNB(Portion);
    
    uint256 BalanceReceived = address(this).balance.sub(initialBalanceForSwap);
    
    uint256 totalBalanceToSend = address(this).balance;
    
    TransferETH(payable(marketingswap), address(this).balance);
    
    emit TokensSwapped(Portion, BalanceReceived, totalBalanceToSend, marketingswap);
  }

  function swapTokensForBNB(uint256 tokenAmount) private {
    address[] memory path = new address[](2);
    path[0] = address(this);
    path[1] = pcsV2Router.WETH();

    _approve(address(this), address(pcsV2Router), tokenAmount);

    pcsV2Router.swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(
      tokenAmount,
      0,
      path,
      address(this),
      block.timestamp
    );
  }

  function addLiquidity(uint256 tokenAmount, uint256 ethAmount) private {
    _approve(address(this), address(pcsV2Router), tokenAmount);

    pcsV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(
      address(this),
      tokenAmount,
      0, 
      0,
      owner(),
      block.timestamp
    );
  }

  function setMaxTxAmount(uint256 maxTxAmount) external onlyOwner {
    _maxTxAmount = maxTxAmount;
  }
  
    function manualSwap() external {
      require(_msgSender() == marketingswap);
      uint256 contractBalance = balanceOf(address(this));
      swapTokensForBNB(contractBalance);
    }


    function manualSend() external {
      require(_msgSender() == marketingswap);
      uint256 contractETHBalance = address(this).balance;
      TransferETH(payable(marketingswap), contractETHBalance);
    }
    
  function TransferETH(address payable recipient, uint256 amount) private {
    recipient.transfer(amount);
  }
  
    
  receive() external payable {}
}

Contract Security Audit

Contract ABI

[{"inputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"constructor"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Approval","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"tokensSwapped","type":"uint256"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"ethReceived","type":"uint256"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"tokensIntoLiqudity","type":"uint256"}],"name":"LiquiditySwapped","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"previousOwner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"newOwner","type":"address"}],"name":"OwnershipTransferred","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"tokensSwapped","type":"uint256"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"ethReceived","type":"uint256"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"ethSent","type":"uint256"},{"indexed":false,"internalType":"address","name":"devWallet","type":"address"}],"name":"TokensSwapped","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Transfer","type":"event"},{"inputs":[],"name":"_liquidityFee","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"_previousLiquidityFee","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"_previousTaxFee","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"_taxFee","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"}],"name":"allowance","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"}],"name":"approve","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"account","type":"address"}],"name":"balanceOf","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"decimals","outputs":[{"internalType":"uint8","name":"","type":"uint8"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"inSwapAndLiquify","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"account","type":"address"}],"name":"isExcluded","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"manualSend","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"manualSwap","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"owner","outputs":[{"internalType":"address","name":"","type":"address"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"pcsV2Pair","outputs":[{"internalType":"address","name":"","type":"address"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"pcsV2Router","outputs":[{"internalType":"contract IPancakeRouter02","name":"","type":"address"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"tAmount","type":"uint256"}],"name":"reflect","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"renounceOwnership","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"maxTxAmount","type":"uint256"}],"name":"setMaxTxAmount","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"symbol","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"rAmount","type":"uint256"}],"name":"tokenFromReflection","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"totalFees","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"totalSupply","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"recipient","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"}],"name":"transfer","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"sender","type":"address"},{"internalType":"address","name":"recipient","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"}],"name":"transferFrom","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"newOwner","type":"address"}],"name":"transferOwnership","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"stateMutability":"payable","type":"receive"}]

60c060405273e6a23b5daba63a23343192ee67ccfd934037e0d7600660006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff160217905550683635c9adc5dea00000600019816200006e57fe5b0660001903600755674563918244f40000600955620000c06002620000ac6064683635c9adc5dea00000620006f860201b620012f61790919060201c565b6200074a60201b620013401790919060201c565b600a55620001016001620000ed6064683635c9adc5dea00000620006f860201b620012f61790919060201c565b6200074a60201b620013401790919060201c565b600b556000600c55600a600d55600c54600e55600d54600f556040518060400160405280600781526020017f53686962756c6c000000000000000000000000000000000000000000000000008152506010908051906020019062000167929190620008d1565b506040518060400160405280600481526020017f5342554c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000081525060119080519060200190620001b5929190620008d1565b506009601260006101000a81548160ff021916908360ff16021790555042601355348015620001e357600080fd5b506000620001f6620007d560201b60201c565b9050806000806101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1602179055508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e060405160405180910390a35060075460016000620002ab620007d560201b60201c565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002081905550600160046000620002ff620007dd60201b60201c565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548160ff0219169083151502179055506001600460003073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548160ff021916908315150217905550600160046000600660009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548160ff02191690831515021790555060007310ed43c718714eb63d5aa57b78b54704e256024e90508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663c45a01556040518163ffffffff1660e01b815260040160206040518083038186803b1580156200048257600080fd5b505afa15801562000497573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d6020811015620004ae57600080fd5b810190808051906020019092919050505073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663c9c65396308373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663ad5c46486040518163ffffffff1660e01b815260040160206040518083038186803b1580156200052257600080fd5b505afa15801562000537573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d60208110156200054e57600080fd5b81019080805190602001909291905050506040518363ffffffff1660e01b8152600401808373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020018273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200192505050602060405180830381600087803b158015620005c957600080fd5b505af1158015620005de573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d6020811015620005f557600080fd5b810190808051906020019092919050505073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660a08173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660601b815250508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660808173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660601b8152505062000683620007d560201b60201c565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef683635c9adc5dea000006040518082815260200191505060405180910390a35062000977565b60006200074283836040518060400160405280601a81526020017f536166654d6174683a206469766973696f6e206279207a65726f0000000000008152506200080660201b60201c565b905092915050565b6000808314156200075f5760009050620007cf565b60008284029050828482816200077157fe5b0414620007ca576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526021815260200180620037b36021913960400191505060405180910390fd5b809150505b92915050565b600033905090565b60008060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16905090565b60008083118290620008b6576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b838110156200087a5780820151818401526020810190506200085d565b50505050905090810190601f168015620008a85780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390fd5b506000838581620008c357fe5b049050809150509392505050565b828054600181600116156101000203166002900490600052602060002090601f016020900481019282601f106200091457805160ff191683800117855562000945565b8280016001018555821562000945579182015b828111156200094457825182559160200191906001019062000927565b5b50905062000954919062000958565b5090565b5b808211156200097357600081600090555060010162000959565b5090565b60805160601c60a05160601c612def620009c460003980610cf052806119105280611ae4525080610bb15280611dac5280611e985280611ebf52806129dc5280612a035250612def6000f3fe6080604052600436106101855760003560e01c806352143290116100d157806395d89b411161008a578063dd62ed3e11610064578063dd62ed3e146107c8578063ec28438a1461084d578063f2fde38b14610888578063f4293890146108d95761018c565b806395d89b4114610660578063a9059cbb146106f0578063cba0e996146107615761018c565b8063521432901461050c5780636bc87c3a1461054d57806370a0823114610578578063715018a6146105dd57806374c7b41c146105f45780638da5cb5b1461061f5761018c565b806323b872dd1161013e5780632d838119116101185780632d8381191461044d578063313ce5671461049c5780633b124fe7146104ca57806351bc3c85146104f55761018c565b806323b872dd146103505780632701a4f2146103e15780632d6abf871461040c5761018c565b8063053ab1821461019157806306fdde03146101cc578063095ea7b31461025c57806313114a9d146102cd57806318160ddd146102f8578063220f6696146103235761018c565b3661018c57005b600080fd5b34801561019d57600080fd5b506101ca600480360360208110156101b457600080fd5b81019080803590602001909291905050506108f0565b005b3480156101d857600080fd5b506101e16109de565b6040518080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b83811015610221578082015181840152602081019050610206565b50505050905090810190601f16801561024e5780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390f35b34801561026857600080fd5b506102b56004803603604081101561027f57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919080359060200190929190505050610a80565b60405180821515815260200191505060405180910390f35b3480156102d957600080fd5b506102e2610a9e565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801561030457600080fd5b5061030d610aa8565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801561032f57600080fd5b50610338610ab9565b60405180821515815260200191505060405180910390f35b34801561035c57600080fd5b506103c96004803603606081101561037357600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919080359060200190929190505050610ad0565b60405180821515815260200191505060405180910390f35b3480156103ed57600080fd5b506103f6610ba9565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801561041857600080fd5b50610421610baf565b604051808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060405180910390f35b34801561045957600080fd5b506104866004803603602081101561047057600080fd5b8101908080359060200190929190505050610bd3565b6040518082815260200191505060405180910390f35b3480156104a857600080fd5b506104b1610c57565b604051808260ff16815260200191505060405180910390f35b3480156104d657600080fd5b506104df610c6e565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801561050157600080fd5b5061050a610c74565b005b34801561051857600080fd5b50610521610cee565b604051808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060405180910390f35b34801561055957600080fd5b50610562610d12565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801561058457600080fd5b506105c76004803603602081101561059b57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050610d18565b6040518082815260200191505060405180910390f35b3480156105e957600080fd5b506105f2610d69565b005b34801561060057600080fd5b50610609610eef565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801561062b57600080fd5b50610634610ef5565b604051808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060405180910390f35b34801561066c57600080fd5b50610675610f1e565b6040518080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b838110156106b557808201518184015260208101905061069a565b50505050905090810190601f1680156106e25780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390f35b3480156106fc57600080fd5b506107496004803603604081101561071357600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919080359060200190929190505050610fc0565b60405180821515815260200191505060405180910390f35b34801561076d57600080fd5b506107b06004803603602081101561078457600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050610fde565b60405180821515815260200191505060405180910390f35b3480156107d457600080fd5b50610837600480360360408110156107eb57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050611034565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801561085957600080fd5b506108866004803603602081101561087057600080fd5b81019080803590602001909291905050506110bb565b005b34801561089457600080fd5b506108d7600480360360208110156108ab57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919050505061118d565b005b3480156108e557600080fd5b506108ee611261565b005b60006108fa6113c6565b90506000610907836113ce565b5050505050905061096081600160008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461142a90919063ffffffff16565b600160008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055506109b88160075461142a90919063ffffffff16565b6007819055506109d38360085461147490919063ffffffff16565b600881905550505050565b606060108054600181600116156101000203166002900480601f016020809104026020016040519081016040528092919081815260200182805460018160011615610100020316600290048015610a765780601f10610a4b57610100808354040283529160200191610a76565b820191906000526020600020905b815481529060010190602001808311610a5957829003601f168201915b5050505050905090565b6000610a94610a8d6113c6565b84846114fc565b6001905092915050565b6000600854905090565b6000683635c9adc5dea00000905090565b6000600660149054906101000a900460ff16905090565b6000610add8484846116f3565b610b9e84610ae96113c6565b610b9985604051806060016040528060288152602001612d2060289139600360008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000206000610b4f6113c6565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054611c2b9092919063ffffffff16565b6114fc565b600190509392505050565b600f5481565b7f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000081565b6000600754821115610c30576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252602a815260200180612c42602a913960400191505060405180910390fd5b6000610c3a611ceb565b9050610c4f81846112f690919063ffffffff16565b915050919050565b6000601260009054906101000a900460ff16905090565b600c5481565b600660009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16610cb56113c6565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614610cd557600080fd5b6000610ce030610d18565b9050610ceb81611d16565b50565b7f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000081565b600d5481565b6000610d62600160008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610bd3565b9050919050565b610d716113c6565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614610e31576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e060405160405180910390a360008060006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff160217905550565b600e5481565b60008060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16905090565b606060118054600181600116156101000203166002900480601f016020809104026020016040519081016040528092919081815260200182805460018160011615610100020316600290048015610fb65780601f10610f8b57610100808354040283529160200191610fb6565b820191906000526020600020905b815481529060010190602001808311610f9957829003601f168201915b5050505050905090565b6000610fd4610fcd6113c6565b84846116f3565b6001905092915050565b6000600460008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff169050919050565b6000600360008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054905092915050565b6110c36113c6565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614611183576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b80600b8190555050565b6111956113c6565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614611255576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b61125e81611fc4565b50565b600660009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166112a26113c6565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16146112c257600080fd5b60004790506112f3600660009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1682612107565b50565b600061133883836040518060400160405280601a81526020017f536166654d6174683a206469766973696f6e206279207a65726f000000000000815250612152565b905092915050565b60008083141561135357600090506113c0565b600082840290508284828161136457fe5b04146113bb576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526021815260200180612cff6021913960400191505060405180910390fd5b809150505b92915050565b600033905090565b60008060008060008060008060006113e58a612218565b92509250925060008060006114038d86866113fe611ceb565b6122b0565b9250925092508282828888889b509b509b509b509b509b5050505050505091939550919395565b600061146c83836040518060400160405280601e81526020017f536166654d6174683a207375627472616374696f6e206f766572666c6f770000815250611c2b565b905092915050565b6000808284019050838110156114f2576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252601b8152602001807f536166654d6174683a206164646974696f6e206f766572666c6f77000000000081525060200191505060405180910390fd5b8091505092915050565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415611582576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526024815260200180612d966024913960400191505060405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415611608576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526022815260200180612c926022913960400191505060405180910390fd5b80600360008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055508173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925836040518082815260200191505060405180910390a3505050565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415611779576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526025815260200180612d716025913960400191505060405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614156117ff576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526023815260200180612c1f6023913960400191505060405180910390fd5b60008111611858576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526029815260200180612d486029913960400191505060405180910390fd5b611860610ef5565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16141580156118ce575061189e610ef5565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614155b80156119075750600173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614155b801561195f57507f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614155b156119ca57600a548161197132610d18565b0111156119c9576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526023815260200180612cb46023913960400191505060405180910390fd5b5b6119d2610ef5565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614158015611a405750611a10610ef5565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614155b15611aa157600b54811115611aa0576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526028815260200180612cd76028913960400191505060405180910390fd5b5b6000611aac30610d18565b90506000811115611b4c5760006009548210159050808015611adb5750600660149054906101000a900460ff16155b8015611b3357507f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614155b15611b4a5760006009549050611b4881612339565b505b505b600060019050600460008673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff1680611bf35750600460008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900460ff165b15611bfd57600090505b80611c0b57611c0a61252f565b5b611c16858585612553565b80611c2457611c2361271e565b5b5050505050565b6000838311158290611cd8576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b83811015611c9d578082015181840152602081019050611c82565b50505050905090810190601f168015611cca5780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390fd5b5060008385039050809150509392505050565b6000806000611cf8612729565b91509150611d0f81836112f690919063ffffffff16565b9250505090565b6060600267ffffffffffffffff81118015611d3057600080fd5b50604051908082528060200260200182016040528015611d5f5781602001602082028036833780820191505090505b5090503081600081518110611d7057fe5b602002602001019073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16908173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815250507f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663ad5c46486040518163ffffffff1660e01b815260040160206040518083038186803b158015611e1057600080fd5b505afa158015611e24573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d6020811015611e3a57600080fd5b810190808051906020019092919050505081600181518110611e5857fe5b602002602001019073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16908173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681525050611ebd307f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000846114fc565b7f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663791ac9478360008430426040518663ffffffff1660e01b815260040180868152602001858152602001806020018473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001838152602001828103825285818151815260200191508051906020019060200280838360005b83811015611f7f578082015181840152602081019050611f64565b505050509050019650505050505050600060405180830381600087803b158015611fa857600080fd5b505af1158015611fbc573d6000803e3d6000fd5b505050505050565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16141561204a576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401808060200182810382526026815260200180612c6c6026913960400191505060405180910390fd5b8073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e060405160405180910390a3806000806101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16021790555050565b8173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166108fc829081150290604051600060405180830381858888f1935050505015801561214d573d6000803e3d6000fd5b505050565b600080831182906121fe576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b838110156121c35780820151818401526020810190506121a8565b50505050905090810190601f1680156121f05780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390fd5b50600083858161220a57fe5b049050809150509392505050565b600080600080612246600c546122386064886112f690919063ffffffff16565b61134090919063ffffffff16565b90506000612272600d546122646064896112f690919063ffffffff16565b61134090919063ffffffff16565b9050600061229b8261228d858a61142a90919063ffffffff16565b61142a90919063ffffffff16565b90508083839550955095505050509193909250565b6000806000806122c9858961134090919063ffffffff16565b905060006122e0868961134090919063ffffffff16565b905060006122f7878961134090919063ffffffff16565b9050600061232082612312858761142a90919063ffffffff16565b61142a90919063ffffffff16565b9050838184965096509650505050509450945094915050565b6001600660146101000a81548160ff021916908315150217905550600061237d603261236f6064856112f690919063ffffffff16565b61134090919063ffffffff16565b905060008183039050600061239c6002846112f690919063ffffffff16565b905060006123b3828561142a90919063ffffffff16565b905060004790506123c383611d16565b60006123d8824761142a90919063ffffffff16565b90506123e483826129d6565b7fba9fccb0b9c11f982c4ca6eef78f938cae053a5636eae1ae78503bafcf56341384828560405180848152602001838152602001828152602001935050505060405180910390a1600047905061243986611d16565b600061244e824761142a90919063ffffffff16565b90506000479050612481600660009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1647612107565b7ff69f2787ff7a460f3aa50fad5651603571f99d2b1d2434ada34d5ad75d80ebf1888383600660009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16604051808581526020018481526020018381526020018273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200194505050505060405180910390a15050505050505050506000600660146101000a81548160ff02191690831515021790555050565b6000600d54141561253f57612551565b600d54600f819055506000600d819055505b565b600080600080600080612565876113ce565b9550955095509550955095506125c386600160008c73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461142a90919063ffffffff16565b600160008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061265885600160008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461147490919063ffffffff16565b600160008a73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055506126a481612b27565b6126ae8483612be4565b8773ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168973ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef856040518082815260200191505060405180910390a3505050505050505050565b600f54600d81905550565b600080600060075490506000683635c9adc5dea00000905060005b60058054905081101561298b5782600160006005848154811061276357fe5b9060005260206000200160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054118061284a57508160026000600584815481106127e257fe5b9060005260206000200160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054115b1561286857600754683635c9adc5dea00000945094505050506129d2565b6128f1600160006005848154811061287c57fe5b9060005260206000200160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020548461142a90919063ffffffff16565b925061297c600260006005848154811061290757fe5b9060005260206000200160009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020548361142a90919063ffffffff16565b91508080600101915050612744565b506129aa683635c9adc5dea000006007546112f690919063ffffffff16565b8210156129c957600754683635c9adc5dea000009350935050506129d2565b81819350935050505b9091565b612a01307f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000846114fc565b7f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1663f305d719823085600080612a4b610ef5565b426040518863ffffffff1660e01b8152600401808773ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020018681526020018581526020018481526020018373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200182815260200196505050505050506060604051808303818588803b158015612ad057600080fd5b505af1158015612ae4573d6000803e3d6000fd5b50505050506040513d6060811015612afb57600080fd5b810190808051906020019092919080519060200190929190805190602001909291905050505050505050565b6000612b31611ceb565b90506000612b48828461134090919063ffffffff16565b9050612b9c81600160003073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461147490919063ffffffff16565b600160003073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002081905550505050565b612bf98260075461142a90919063ffffffff16565b600781905550612c148160085461147490919063ffffffff16565b600881905550505056fe45524332303a207472616e7366657220746f20746865207a65726f2061646472657373416d6f756e74206d757374206265206c657373207468616e20746f74616c207265666c656374696f6e734f776e61626c653a206e6577206f776e657220697320746865207a65726f206164647265737345524332303a20617070726f766520746f20746865207a65726f206164647265737345786365656473206d6178696d756d2077616c6c657420746f6b656e20616d6f756e745472616e7366657220616d6f756e74206578636565647320746865206d61785478416d6f756e742e536166654d6174683a206d756c7469706c69636174696f6e206f766572666c6f7745524332303a207472616e7366657220616d6f756e74206578636565647320616c6c6f77616e63655472616e7366657220616d6f756e74206d7573742062652067726561746572207468616e207a65726f45524332303a207472616e736665722066726f6d20746865207a65726f206164647265737345524332303a20617070726f76652066726f6d20746865207a65726f2061646472657373a2646970667358221220ea9cadc512f54f689051462a390a158699b24c832a84f1e525012bf140ced90964736f6c634300060c0033536166654d6174683a206d756c7469706c69636174696f6e206f766572666c6f77

Deployed ByteCode Sourcemap



Swarm Source

ipfs://ea9cadc512f54f689051462a390a158699b24c832a84f1e525012bf140ced909
Block Transaction Gas Used Reward
Age Block Fee Address BC Fee Address Voting Power Jailed Incoming
Block Uncle Number Difficulty Gas Used Reward
Loading
Loading
Make sure to use the "Vote Down" button for any spammy posts, and the "Vote Up" for interesting conversations.