Contract 0x6915B9EB2B490B40D2841f1f16b64bF1A9C637eD

 

Contract Overview

Balance:
0.424003949541168744 BNB

BNB Value:
$179.76 (@ $423.97/BNB)

Token:
 
Txn Hash Method
Block
From
To
Value [Txn Fee]
0xc887552001b14939ee2b8e95b9fce9e68d5f931cea036977b009929eb1f8ded8Approve139283912021-12-30 13:34:3021 days 15 hrs ago0x1d23d83d0bb1d984920946a2143c6c9fb3ead904 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.00026742
0x51ee4817e1f31f3c85b61c7abfe089d69608ad857a38e46f02f4bb95b1dd856fApprove131478062021-12-03 3:00:2049 days 2 hrs ago0x959fea1077ff27a0583ca16dbbf4a09979772873 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.000072965
0xfbad6af92b0c915f4f49e0aa489d2a69ceeb2fa00a1ead6a6c1ae397ce9ac29cApprove131469772021-12-03 2:18:4749 days 3 hrs ago0xfd0af3427444d557bf8a9bec1174e07497d0e1ba IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.000265027166
0x0748c2b9e7149c05517ea57b2701dd5d92be6086f853814c801f7a0a9d89abbfPrepare For Pre ...131469112021-12-03 2:15:2949 days 3 hrs ago0x1b956a4a6b6c278542f72fb61dcdbe2e087a8513 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.00011244
0xab3b124a914ae426692507ecf9677386148398ba6ac186a6a9f81b327e5c1832Approve131467322021-12-03 2:06:3249 days 3 hrs ago0x6554ab07ea9f8688d6b2b3857ce3adb22c3079d1 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.00026742
0xd722d74664cb599472ff980cf871c0e64ce5d4e448aab9512872171156c30113After Pre Sale131466822021-12-03 2:04:0249 days 3 hrs ago0x1b956a4a6b6c278542f72fb61dcdbe2e087a8513 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.000374865
0x7d8fa16e66658223d1fc818d080e3d4121ee7feed36916c287709c30ead29576Prepare For Pre ...131466512021-12-03 2:02:2949 days 3 hrs ago0x1b956a4a6b6c278542f72fb61dcdbe2e087a8513 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.00011244
0x816b79461df3e50c3f0a6a18425ec6f271a5a948c52857ede5f9cf03e7dc5adfSet Max Tx Amoun...131465662021-12-03 1:58:1449 days 3 hrs ago0x1b956a4a6b6c278542f72fb61dcdbe2e087a8513 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.0001369
0x9a68c14664929f0b8371920c5c5881de2747b3fa5f6ddc2f68830cabdeec1461Set Max Tx Amoun...131465262021-12-03 1:56:1449 days 3 hrs ago0x1b956a4a6b6c278542f72fb61dcdbe2e087a8513 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.0001369
0xe60a0606439e1849cdc0a9d553f9679a639161e3f5fea2d27d944755603c7b54After Pre Sale131464802021-12-03 1:53:5649 days 3 hrs ago0x1b956a4a6b6c278542f72fb61dcdbe2e087a8513 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.000203865
0x583261f1dfcb8be40e413286ec1364f4f330f6825abc1da520746e628978c6b4Set Max Tx Amoun...131463902021-12-03 1:49:1249 days 3 hrs ago0x1b956a4a6b6c278542f72fb61dcdbe2e087a8513 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.00013678
0x2ea504f98e69093a4fd366235eedc5ee44daff078a72a74287b74c248cbc3c35Exclude From Fee131463622021-12-03 1:47:4049 days 3 hrs ago0x1b956a4a6b6c278542f72fb61dcdbe2e087a8513 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.00012194
0x5cc142dfb1653d84449cf1c9dca64762583bb5a27707046789bc474ba69ab657Set Max Tx Amoun...131462922021-12-03 1:44:1049 days 3 hrs ago0x1b956a4a6b6c278542f72fb61dcdbe2e087a8513 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.0001369
0xc37c7155677d571d0be5b022c9dea7a6f22e3f0079de3651165930de0a0c828cApprove128659382021-11-22 15:55:4559 days 13 hrs ago0xf1c32e2b04b582675d93120fea6118a4c5007e2a IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.00031199
0xcddcd2c09206618610364d6df22c273b1e7a79c8bc0e5fb76293f506895d93beApprove127300502021-11-17 18:39:1264 days 10 hrs ago0x3573a003c8d1f098dd558e3a57a7e05144feb10a IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.00022285
0x882bb1dc74b66bfaa2ff86c9c478c92eed2bf5bfe8fea9f37e39ab333d7009c1Approve127213312021-11-17 10:50:2964 days 18 hrs ago0xeed0c711c241b7a9081d20e447192998cfb45d48 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.00022285
0x2ef41d7ae984b3baa540412ccf711d1329a03ed6016b7fec3334290cea421036Approve127043592021-11-16 19:36:4065 days 9 hrs ago0x085a92368ab710a85f57b9872c0fe4361a405e5d IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.00022285
0x82755e673bea7d5fe4a5c472f322fe8c16a14274a6d43c6ded6d03a47d47f02dApprove126999332021-11-16 15:38:3065 days 13 hrs ago0xf59e62789c08a451ba1dcfeb59bb62ccc25f3e9d IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.000072965
0x1f667426e45caf6f78f2215f4d23f350e5fea9aa46de52429d4609e81b231126Approve126634682021-11-15 7:18:1166 days 22 hrs ago0xc45e9a12e3fce2a779c8792f2516eb8f953118cd IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.00022285
0x1713f41877a291d86751cebbfb9e00a7f43ae73e873dc7006bd330845e9d73f8Approve126070932021-11-13 6:45:4568 days 22 hrs ago0x5412b131316cf778bb80ce4198fd04d0ebdd5403 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.00022285
0x944400589433575ec08361573c580b0dece373a961147816395ce9bc2dfa0dacApprove125239692021-11-10 6:41:4571 days 22 hrs ago0xf59e62789c08a451ba1dcfeb59bb62ccc25f3e9d IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.00022285
0xba9a1f4138088932c849bd4677cdc6b429ec2bb3e0c88eb9cbdd6b445cfe5becApprove124960332021-11-09 7:09:4672 days 22 hrs ago0x6685df1eb0e09502f0b7ed2d1b028e02caa2de58 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.00026742
0x8098a01c20993f6c054e9130a246f143e541458c136b3e894674572b2937e16aApprove124939742021-11-09 5:26:4972 days 23 hrs ago0xad7833f55b865f59810f797eeb9195c3c40d06b0 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.000087558
0x51a8dfb306bbcded06329dd67d32a948aef431df571ab20be012002d3b9bfaa7Approve124800282021-11-08 17:40:1673 days 11 hrs ago0x0c0174afb01e066d5c60bdfab98e9e53d1de3dd5 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.00022279
0x70eec122e1555578f5829e64f122713d7f9fc157ca44000bac3186918fe8b86eApprove124721512021-11-08 11:00:3973 days 18 hrs ago0x0520f91c7014d8f50ff079441ebfadb4290f3bd1 IN  0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0 BNB0.00022285
[ Download CSV Export 
Latest 25 internal transaction
Parent Txn Hash Block From To Value
0x74cbc8a01ad71ed1afe39fdf2a623583fe77f544911ba868cb26e86b43310cf0124801962021-11-08 17:48:4073 days 11 hrs ago 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0xfa0df1cd998db9fd4d95d119853141db0e3186ad0 BNB
0x74cbc8a01ad71ed1afe39fdf2a623583fe77f544911ba868cb26e86b43310cf0124801962021-11-08 17:48:4073 days 11 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0.05222291095841393 BNB
0xf58c20cec62eccc526c2937bd28c58c00f8181b3d10f86da5c25cf7a1789ed3f124800932021-11-08 17:43:3173 days 11 hrs ago 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0xfa0df1cd998db9fd4d95d119853141db0e3186ad0 BNB
0xf58c20cec62eccc526c2937bd28c58c00f8181b3d10f86da5c25cf7a1789ed3f124800932021-11-08 17:43:3173 days 11 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0.05222291095841393 BNB
0x75c6c48cdcf4785ef1402ddbeebcc578e2f8dc867f30e641294f86fbc41d63a3123930942021-11-05 16:41:4176 days 12 hrs ago 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0xfa0df1cd998db9fd4d95d119853141db0e3186ad0 BNB
0x75c6c48cdcf4785ef1402ddbeebcc578e2f8dc867f30e641294f86fbc41d63a3123930942021-11-05 16:41:4176 days 12 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0.048534733710849133 BNB
0x068c5e50d30be9f370068738a8e6a4fcfbefe3b66b5f2695f9f63315d68c9970123878322021-11-05 12:08:2276 days 17 hrs ago 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed 0xafbc10f96530bb63640a750943f42e9db70b31220.02111768656093844 BNB
0x068c5e50d30be9f370068738a8e6a4fcfbefe3b66b5f2695f9f63315d68c9970123878322021-11-05 12:08:2276 days 17 hrs ago 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0xfa0df1cd998db9fd4d95d119853141db0e3186ad0.04223537312187688 BNB
0x068c5e50d30be9f370068738a8e6a4fcfbefe3b66b5f2695f9f63315d68c9970123878322021-11-05 12:08:2276 days 17 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0.095029589524222983 BNB
0x7f057c38d7b171db91abefa76779c37b1401f704d64b985f0294edf265d45104123877642021-11-05 12:04:5776 days 17 hrs ago 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed 0xafbc10f96530bb63640a750943f42e9db70b31220.021804183017958024 BNB
0x7f057c38d7b171db91abefa76779c37b1401f704d64b985f0294edf265d45104123877642021-11-05 12:04:5776 days 17 hrs ago 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0xfa0df1cd998db9fd4d95d119853141db0e3186ad0.043608366035916048 BNB
0x7f057c38d7b171db91abefa76779c37b1401f704d64b985f0294edf265d45104123877642021-11-05 12:04:5776 days 17 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0.098118823580811125 BNB
0xeff1228b2090e648620e71b2069a0b0120be6db1778f3f3cc773b0cb8d87ca80123872882021-11-05 11:40:5976 days 17 hrs ago 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed 0xafbc10f96530bb63640a750943f42e9db70b31220.002249948533333912 BNB
0xeff1228b2090e648620e71b2069a0b0120be6db1778f3f3cc773b0cb8d87ca80123872882021-11-05 11:40:5976 days 17 hrs ago 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0xfa0df1cd998db9fd4d95d119853141db0e3186ad0.004499897066667824 BNB
0xeff1228b2090e648620e71b2069a0b0120be6db1778f3f3cc773b0cb8d87ca80123872882021-11-05 11:40:5976 days 17 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0.010124768400002608 BNB
0xe308c58eea78e2268cfdcebe3dcefefb2e381a75e8fef8ac81a83be35a80c264123872822021-11-05 11:40:4176 days 17 hrs ago 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed 0xafbc10f96530bb63640a750943f42e9db70b31220.002312501044394376 BNB
0xe308c58eea78e2268cfdcebe3dcefefb2e381a75e8fef8ac81a83be35a80c264123872822021-11-05 11:40:4176 days 17 hrs ago 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0xfa0df1cd998db9fd4d95d119853141db0e3186ad0.004625002088788752 BNB
0xe308c58eea78e2268cfdcebe3dcefefb2e381a75e8fef8ac81a83be35a80c264123872822021-11-05 11:40:4176 days 17 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0.010406254699774692 BNB
0xc1d5f61cfa01899cac6fc43ebe64e5a8f69756758728409c058ee7651d0b14c3123872772021-11-05 11:40:2676 days 17 hrs ago 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed 0xafbc10f96530bb63640a750943f42e9db70b31220.0023776961757205 BNB
0xc1d5f61cfa01899cac6fc43ebe64e5a8f69756758728409c058ee7651d0b14c3123872772021-11-05 11:40:2676 days 17 hrs ago 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0xfa0df1cd998db9fd4d95d119853141db0e3186ad0.004755392351441 BNB
0xc1d5f61cfa01899cac6fc43ebe64e5a8f69756758728409c058ee7651d0b14c3123872772021-11-05 11:40:2676 days 17 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0.010699632790742265 BNB
0x8a3f77cdb0cb4cd32295bbb6b4457754761ba8dd4dd40da7ee6ce698e8c6605a123872672021-11-05 11:39:5676 days 17 hrs ago 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed 0xafbc10f96530bb63640a750943f42e9db70b31220.0023776961757205 BNB
0x8a3f77cdb0cb4cd32295bbb6b4457754761ba8dd4dd40da7ee6ce698e8c6605a123872672021-11-05 11:39:5676 days 17 hrs ago 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0xfa0df1cd998db9fd4d95d119853141db0e3186ad0.004755392351441 BNB
0x8a3f77cdb0cb4cd32295bbb6b4457754761ba8dd4dd40da7ee6ce698e8c6605a123872672021-11-05 11:39:5676 days 17 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed0.010699632790742265 BNB
0x7545822c892538362698e1dd44b2b376757132c14f8f8efdd364423aaeaaf198123872642021-11-05 11:39:4776 days 17 hrs ago 0x6915b9eb2b490b40d2841f1f16b64bf1a9c637ed 0xafbc10f96530bb63640a750943f42e9db70b31220.002443482388937648 BNB
[ Download CSV Export 
Loading

Contract Source Code Verified (Exact Match)

Contract Name:
ParadiseCoin

Compiler Version
v0.8.4+commit.c7e474f2

Optimization Enabled:
Yes with 200 runs

Other Settings:
default evmVersion, Unlicense license

Contract Source Code (Solidity)

/**
 *Submitted for verification at BscScan.com on 2021-08-12
*/

/*
Paradise coin
  
  12% transaction fee:
   1% Redistribution fee
   1% Marketing fee
   5% PumpWallet   
   5% BuyBack

  
  
  Web Site - https://paradise-coin.net/
  Twitter - https://twitter.com/ParadiseCoin1
  Telegram channel - https://t.me/paradisecoinofficial
*/

// SPDX-License-Identifier: Unlicensed

pragma solidity ^0.8.4;

abstract contract Context {
  function _msgSender() internal view virtual returns (address payable) {
    return payable(msg.sender);
  }

  function _msgData() internal view virtual returns (bytes memory) {
    this; // silence state mutability warning without generating bytecode - see https://github.com/ethereum/solidity/issues/2691
    return msg.data;
  }
}


interface IERC20 {

  function totalSupply() external view returns (uint256);
  function balanceOf(address account) external view returns (uint256);
  function transfer(address recipient, uint256 amount) external returns (bool);
  function allowance(address owner, address spender) external view returns (uint256);
  function approve(address spender, uint256 amount) external returns (bool);
  function transferFrom(address sender, address recipient, uint256 amount) external returns (bool);
  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);
  event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint256 value);
  

}

library SafeMath {

  function add(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    uint256 c = a + b;
    require(c >= a, "SafeMath: addition overflow");

    return c;
  }

  function sub(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return sub(a, b, "SafeMath: subtraction overflow");
  }

  function sub(uint256 a, uint256 b, string memory errorMessage) internal pure returns (uint256) {
    require(b <= a, errorMessage);
    uint256 c = a - b;

    return c;
  }

  function mul(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    if (a == 0) {
      return 0;
    }

    uint256 c = a * b;
    require(c / a == b, "SafeMath: multiplication overflow");

    return c;
  }


  function div(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return div(a, b, "SafeMath: division by zero");
  }

  function div(uint256 a, uint256 b, string memory errorMessage) internal pure returns (uint256) {
    require(b > 0, errorMessage);
    uint256 c = a / b;
    // assert(a == b * c + a % b); // There is no case in which this doesn't hold

    return c;
  }

  function mod(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return mod(a, b, "SafeMath: modulo by zero");
  }

  function mod(uint256 a, uint256 b, string memory errorMessage) internal pure returns (uint256) {
    require(b != 0, errorMessage);
    return a % b;
  }
}

library Address {

  function isContract(address account) internal view returns (bool) {
    // According to EIP-1052, 0x0 is the value returned for not-yet created accounts
    // and 0xc5d2460186f7233c927e7db2dcc703c0e500b653ca82273b7bfad8045d85a470 is returned
    // for accounts without code, i.e. `keccak256('')`
    bytes32 codehash;
    bytes32 accountHash = 0xc5d2460186f7233c927e7db2dcc703c0e500b653ca82273b7bfad8045d85a470;
    // solhint-disable-next-line no-inline-assembly
    assembly { codehash := extcodehash(account) }
    return (codehash != accountHash && codehash != 0x0);
  }

  function sendValue(address payable recipient, uint256 amount) internal {
    require(address(this).balance >= amount, "Address: insufficient balance");

    // solhint-disable-next-line avoid-low-level-calls, avoid-call-value
    (bool success, ) = recipient.call{ value: amount }("");
    require(success, "Address: unable to send value, recipient may have reverted");
  }


  function functionCall(address target, bytes memory data) internal returns (bytes memory) {
   return functionCall(target, data, "Address: low-level call failed");
  }

  function functionCall(address target, bytes memory data, string memory errorMessage) internal returns (bytes memory) {
    return _functionCallWithValue(target, data, 0, errorMessage);
  }

  function functionCallWithValue(address target, bytes memory data, uint256 value) internal returns (bytes memory) {
    return functionCallWithValue(target, data, value, "Address: low-level call with value failed");
  }

  function functionCallWithValue(address target, bytes memory data, uint256 value, string memory errorMessage) internal returns (bytes memory) {
    require(address(this).balance >= value, "Address: insufficient balance for call");
    return _functionCallWithValue(target, data, value, errorMessage);
  }

  function _functionCallWithValue(address target, bytes memory data, uint256 weiValue, string memory errorMessage) private returns (bytes memory) {
    require(isContract(target), "Address: call to non-contract");

    (bool success, bytes memory returndata) = target.call{ value: weiValue }(data);
    if (success) {
      return returndata;
    } else {
      
      if (returndata.length > 0) {
        assembly {
          let returndata_size := mload(returndata)
          revert(add(32, returndata), returndata_size)
        }
      } else {
        revert(errorMessage);
      }
    }
  }
}

contract Ownable is Context {
  address private _owner;
  address private _previousOwner;
  uint256 private _lockTime;

  event OwnershipTransferred(address indexed previousOwner, address indexed newOwner);

  constructor () {
    address msgSender = _msgSender();
    _owner = msgSender;
    emit OwnershipTransferred(address(0), msgSender);
  }

  function owner() public view returns (address) {
    return _owner;
  }  
  
  modifier onlyOwner() {
    require(_owner == _msgSender(), "Ownable: caller is not the owner");
    _;
  }
  
  function renounceOwnership() public virtual onlyOwner {
    emit OwnershipTransferred(_owner, address(0));
    _owner = address(0);
  }

  function transferOwnership(address newOwner) public virtual onlyOwner {
    require(newOwner != address(0), "Ownable: new owner is the zero address");
    emit OwnershipTransferred(_owner, newOwner);
    _owner = newOwner;
  }

  function getUnlockTime() public view returns (uint256) {
    return _lockTime;
  }
  
  function getTime() public view returns (uint256) {
    return block.timestamp;
  }

  function lock(uint256 time) public virtual onlyOwner {
    _previousOwner = _owner;
    _owner = address(0);
    _lockTime = block.timestamp + time;
    emit OwnershipTransferred(_owner, address(0));
  }
  
  function unlock() public virtual {
    require(_previousOwner == msg.sender, "You don't have permission to unlock");
    require(block.timestamp > _lockTime , "Contract is locked until 7 days");
    emit OwnershipTransferred(_owner, _previousOwner);
    _owner = _previousOwner;
  }
}

// pragma solidity >=0.5.0;

interface IUniswapV2Factory {
  event PairCreated(address indexed token0, address indexed token1, address pair, uint);

  function feeTo() external view returns (address);
  function feeToSetter() external view returns (address);

  function getPair(address tokenA, address tokenB) external view returns (address pair);
  function allPairs(uint) external view returns (address pair);
  function allPairsLength() external view returns (uint);

  function createPair(address tokenA, address tokenB) external returns (address pair);

  function setFeeTo(address) external;
  function setFeeToSetter(address) external;
}


// pragma solidity >=0.5.0;

interface IUniswapV2Pair {
  event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint value);
  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint value);

  function name() external pure returns (string memory);
  function symbol() external pure returns (string memory);
  function decimals() external pure returns (uint8);
  function totalSupply() external view returns (uint);
  function balanceOf(address owner) external view returns (uint);
  function allowance(address owner, address spender) external view returns (uint);

  function approve(address spender, uint value) external returns (bool);
  function transfer(address to, uint value) external returns (bool);
  function transferFrom(address from, address to, uint value) external returns (bool);

  function DOMAIN_SEPARATOR() external view returns (bytes32);
  function PERMIT_TYPEHASH() external pure returns (bytes32);
  function nonces(address owner) external view returns (uint);

  function permit(address owner, address spender, uint value, uint deadline, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s) external;
  
  event Burn(address indexed sender, uint amount0, uint amount1, address indexed to);
  event Swap(
    address indexed sender,
    uint amount0In,
    uint amount1In,
    uint amount0Out,
    uint amount1Out,
    address indexed to
  );
  event Sync(uint112 reserve0, uint112 reserve1);

  function MINIMUM_LIQUIDITY() external pure returns (uint);
  function factory() external view returns (address);
  function token0() external view returns (address);
  function token1() external view returns (address);
  function getReserves() external view returns (uint112 reserve0, uint112 reserve1, uint32 blockTimestampLast);
  function price0CumulativeLast() external view returns (uint);
  function price1CumulativeLast() external view returns (uint);
  function kLast() external view returns (uint);

  function burn(address to) external returns (uint amount0, uint amount1);
  function swap(uint amount0Out, uint amount1Out, address to, bytes calldata data) external;
  function skim(address to) external;
  function sync() external;

  function initialize(address, address) external;
}

// pragma solidity >=0.6.2;

interface IUniswapV2Router01 {
  function factory() external pure returns (address);
  function WETH() external pure returns (address);

  function addLiquidity(
    address tokenA,
    address tokenB,
    uint amountADesired,
    uint amountBDesired,
    uint amountAMin,
    uint amountBMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint amountA, uint amountB, uint liquidity);
  function addLiquidityETH(
    address token,
    uint amountTokenDesired,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external payable returns (uint amountToken, uint amountETH, uint liquidity);
  function removeLiquidity(
    address tokenA,
    address tokenB,
    uint liquidity,
    uint amountAMin,
    uint amountBMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint amountA, uint amountB);
  function removeLiquidityETH(
    address token,
    uint liquidity,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint amountToken, uint amountETH);
  function removeLiquidityWithPermit(
    address tokenA,
    address tokenB,
    uint liquidity,
    uint amountAMin,
    uint amountBMin,
    address to,
    uint deadline,
    bool approveMax, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s
  ) external returns (uint amountA, uint amountB);
  function removeLiquidityETHWithPermit(
    address token,
    uint liquidity,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline,
    bool approveMax, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s
  ) external returns (uint amountToken, uint amountETH);
  function swapExactTokensForTokens(
    uint amountIn,
    uint amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint[] memory amounts);
  function swapTokensForExactTokens(
    uint amountOut,
    uint amountInMax,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint[] memory amounts);
  function swapExactETHForTokens(uint amountOutMin, address[] calldata path, address to, uint deadline)
    external
    payable
    returns (uint[] memory amounts);
  function swapTokensForExactETH(uint amountOut, uint amountInMax, address[] calldata path, address to, uint deadline)
    external
    returns (uint[] memory amounts);
  function swapExactTokensForETH(uint amountIn, uint amountOutMin, address[] calldata path, address to, uint deadline)
    external
    returns (uint[] memory amounts);
  function swapETHForExactTokens(uint amountOut, address[] calldata path, address to, uint deadline)
    external
    payable
    returns (uint[] memory amounts);

  function quote(uint amountA, uint reserveA, uint reserveB) external pure returns (uint amountB);
  function getAmountOut(uint amountIn, uint reserveIn, uint reserveOut) external pure returns (uint amountOut);
  function getAmountIn(uint amountOut, uint reserveIn, uint reserveOut) external pure returns (uint amountIn);
  function getAmountsOut(uint amountIn, address[] calldata path) external view returns (uint[] memory amounts);
  function getAmountsIn(uint amountOut, address[] calldata path) external view returns (uint[] memory amounts);
}// pragma solidity >=0.6.2;

interface IUniswapV2Router02 is IUniswapV2Router01 {
  function removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens(
    address token,
    uint liquidity,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline
  ) external returns (uint amountETH);
  function removeLiquidityETHWithPermitSupportingFeeOnTransferTokens(
    address token,
    uint liquidity,
    uint amountTokenMin,
    uint amountETHMin,
    address to,
    uint deadline,
    bool approveMax, uint8 v, bytes32 r, bytes32 s
  ) external returns (uint amountETH);

  function swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(
    uint amountIn,
    uint amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external;
  function swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens(
    uint amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external payable;
  function swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(
    uint amountIn,
    uint amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint deadline
  ) external;
}

contract ParadiseCoin is Context, IERC20, Ownable {
  using SafeMath for uint256;
  using Address for address;
  
  address payable public marketingAddress = payable(0xe49Bc75AEF17298cBe19E80E5FbeFCbAD9F4D9Cb); // Marketing Address
  address payable public pumpAddress = payable(0xAfbC10f96530BB63640A750943f42E9DB70B3122); // PumpWallet Address
  address public immutable deadAddress = 0x000000000000000000000000000000000000dEaD;
  mapping (address => uint256) private _rOwned;
  mapping (address => uint256) private _tOwned;
  mapping (address => mapping (address => uint256)) private _allowances;

  mapping (address => bool) private _isExcludedFromFee;

  mapping (address => bool) private _isExcluded;
  address[] private _excluded;
  
  uint256 private constant MAX = ~uint256(0);
  uint256 private _tTotal = 1000000000 * 10**6 * 10**9;
  uint256 private _rTotal = (MAX - (MAX % _tTotal));
  uint256 private _tFeeTotal;

  string private _name = "Paradise";
  string private _symbol = "PRD";
  uint8 private _decimals = 9;


  uint256 public _taxFee = 1;
  uint256 private _previousTaxFee = _taxFee;
  
  uint256 public _liquidityFee = 11;
  uint256 private _previousLiquidityFee = _liquidityFee;
  
  uint256 public marketingDivisor = 1;
  uint256 public pumpDivisor = 5;
  
  uint256 public _maxTxAmount = 3000000 * 10**6 * 10**9;
  uint256 private minimumTokensBeforeSwap = 200000 * 10**6 * 10**9; 
  uint256 private buyBackUpperLimit = 1 * 10**18;

  IUniswapV2Router02 public immutable uniswapV2Router;
  address public immutable uniswapV2Pair;
  
  bool inSwapAndLiquify;
  bool public swapAndLiquifyEnabled = false;
  bool public buyBackEnabled = true;

  
  event RewardLiquidityProviders(uint256 tokenAmount);
  event BuyBackEnabledUpdated(bool enabled);
  event SwapAndLiquifyEnabledUpdated(bool enabled);
  event SwapAndLiquify(
    uint256 tokensSwapped,
    uint256 ethReceived,
    uint256 tokensIntoLiqudity
  );
  
  event SwapETHForTokens(
    uint256 amountIn,
    address[] path
  );
  
  event SwapTokensForETH(
    uint256 amountIn,
    address[] path
  );
  
  modifier lockTheSwap {
    inSwapAndLiquify = true;
    _;
    inSwapAndLiquify = false;
  }
  
  constructor () {
    _rOwned[_msgSender()] = _rTotal;
    
    IUniswapV2Router02 _uniswapV2Router = IUniswapV2Router02(0x10ED43C718714eb63d5aA57B78B54704E256024E);
    uniswapV2Pair = IUniswapV2Factory(_uniswapV2Router.factory())
      .createPair(address(this), _uniswapV2Router.WETH());

    uniswapV2Router = _uniswapV2Router;

    
    _isExcludedFromFee[owner()] = true;
    _isExcludedFromFee[address(this)] = true;
    
    emit Transfer(address(0), _msgSender(), _tTotal);
  }

  function name() public view returns (string memory) {
    return _name;
  }

  function symbol() public view returns (string memory) {
    return _symbol;
  }

  function decimals() public view returns (uint8) {
    return _decimals;
  }

  function totalSupply() public view override returns (uint256) {
    return _tTotal;
  }

  function balanceOf(address account) public view override returns (uint256) {
    if (_isExcluded[account]) return _tOwned[account];
    return tokenFromReflection(_rOwned[account]);
  }

  function transfer(address recipient, uint256 amount) public override returns (bool) {
    _transfer(_msgSender(), recipient, amount);
    return true;
  }

  function allowance(address owner, address spender) public view override returns (uint256) {
    return _allowances[owner][spender];
  }

  function approve(address spender, uint256 amount) public override returns (bool) {
    _approve(_msgSender(), spender, amount);
    return true;
  }

  function transferFrom(address sender, address recipient, uint256 amount) public override returns (bool) {
    _transfer(sender, recipient, amount);
    _approve(sender, _msgSender(), _allowances[sender][_msgSender()].sub(amount, "ERC20: transfer amount exceeds allowance"));
    return true;
  }

  function increaseAllowance(address spender, uint256 addedValue) public virtual returns (bool) {
    _approve(_msgSender(), spender, _allowances[_msgSender()][spender].add(addedValue));
    return true;
  }

  function decreaseAllowance(address spender, uint256 subtractedValue) public virtual returns (bool) {
    _approve(_msgSender(), spender, _allowances[_msgSender()][spender].sub(subtractedValue, "ERC20: decreased allowance below zero"));
    return true;
  }

  function isExcludedFromReward(address account) public view returns (bool) {
    return _isExcluded[account];
  }

  function totalFees() public view returns (uint256) {
    return _tFeeTotal;
  }
  
  function minimumTokensBeforeSwapAmount() public view returns (uint256) {
    return minimumTokensBeforeSwap;
  }
  
  function buyBackUpperLimitAmount() public view returns (uint256) {
    return buyBackUpperLimit;
  }
  
  function deliver(uint256 tAmount) public {
    address sender = _msgSender();
    require(!_isExcluded[sender], "Excluded addresses cannot call this function");
    (uint256 rAmount,,,,,) = _getValues(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _rTotal = _rTotal.sub(rAmount);
    _tFeeTotal = _tFeeTotal.add(tAmount);
  }
 

  function reflectionFromToken(uint256 tAmount, bool deductTransferFee) public view returns(uint256) {
    require(tAmount <= _tTotal, "Amount must be less than supply");
    if (!deductTransferFee) {
      (uint256 rAmount,,,,,) = _getValues(tAmount);
      return rAmount;
    } else {
      (,uint256 rTransferAmount,,,,) = _getValues(tAmount);
      return rTransferAmount;
    }
  }

  function tokenFromReflection(uint256 rAmount) public view returns(uint256) {
    require(rAmount <= _rTotal, "Amount must be less than total reflections");
    uint256 currentRate = _getRate();
    return rAmount.div(currentRate);
  }

  function excludeFromReward(address account) public onlyOwner() {

    require(!_isExcluded[account], "Account is already excluded");
    if(_rOwned[account] > 0) {
      _tOwned[account] = tokenFromReflection(_rOwned[account]);
    }
    _isExcluded[account] = true;
    _excluded.push(account);
  }

  function includeInReward(address account) external onlyOwner() {
    require(_isExcluded[account], "Account is already excluded");
    for (uint256 i = 0; i < _excluded.length; i++) {
      if (_excluded[i] == account) {
        _excluded[i] = _excluded[_excluded.length - 1];
        _tOwned[account] = 0;
        _isExcluded[account] = false;
        _excluded.pop();
        break;
      }
    }
  }

  function _approve(address owner, address spender, uint256 amount) private {
    require(owner != address(0), "ERC20: approve from the zero address");
    require(spender != address(0), "ERC20: approve to the zero address");

    _allowances[owner][spender] = amount;
    emit Approval(owner, spender, amount);
  }

  function _transfer(
    address from,
    address to,
    uint256 amount
  ) private {
    require(from != address(0), "ERC20: transfer from the zero address");
    require(to != address(0), "ERC20: transfer to the zero address");
    require(amount > 0, "Transfer amount must be greater than zero");
    if(from != owner() && to != owner()) {
      require(amount <= _maxTxAmount, "Transfer amount exceeds the maxTxAmount.");
    }

    uint256 contractTokenBalance = balanceOf(address(this));
    bool overMinimumTokenBalance = contractTokenBalance >= minimumTokensBeforeSwap;
    
    if (!inSwapAndLiquify && swapAndLiquifyEnabled && to == uniswapV2Pair) {
      if (overMinimumTokenBalance) {
        contractTokenBalance = minimumTokensBeforeSwap;
        swapTokens(contractTokenBalance);  
      }
	    uint256 balance = address(this).balance;
      if (buyBackEnabled && balance > uint256(1 * 10**18)) {
        
        if (balance > buyBackUpperLimit)
          balance = buyBackUpperLimit;
        
        buyBackTokens(balance.div(100));
      }
    }
    
    bool takeFee = true;
    
    //if any account belongs to _isExcludedFromFee account then remove the fee
    if(_isExcludedFromFee[from] || _isExcludedFromFee[to]){
      takeFee = false;
    }
    
    _tokenTransfer(from,to,amount,takeFee);
  }

  function swapTokens(uint256 contractTokenBalance) private lockTheSwap {
    
    uint256 initialBalance = address(this).balance;
    swapTokensForEth(contractTokenBalance);
    uint256 transferredBalance = address(this).balance.sub(initialBalance);

    
    transferToAddressETH(marketingAddress, transferredBalance.div(_liquidityFee).mul(marketingDivisor)); //Send to Marketing address
    transferToAddressETH(pumpAddress, transferredBalance.div(_liquidityFee).mul(pumpDivisor)); //Send to PumpWalet address
    
  }
  

  function buyBackTokens(uint256 amount) private lockTheSwap {
  	if (amount > 0) {
  	  swapETHForTokens(amount);
	  }
  }
  
  function swapTokensForEth(uint256 tokenAmount) private {
    // generate the uniswap pair path of token -> weth
    address[] memory path = new address[](2);
    path[0] = address(this);
    path[1] = uniswapV2Router.WETH();

    _approve(address(this), address(uniswapV2Router), tokenAmount);

    // make the swap
    uniswapV2Router.swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(
      tokenAmount,
      0, // accept any amount of ETH
      path,
      address(this), // The contract
      block.timestamp
    );
    
    emit SwapTokensForETH(tokenAmount, path);
  }
  
  function swapETHForTokens(uint256 amount) private {
    // generate the uniswap pair path of token -> weth
    address[] memory path = new address[](2);
    path[0] = uniswapV2Router.WETH();
    path[1] = address(this);

   // make the swap
    uniswapV2Router.swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens{value: amount}(
      0, // accept any amount of Tokens
      path,
      deadAddress, // Burn address
      block.timestamp.add(300)
    );
    
    emit SwapETHForTokens(amount, path);
  }
  
  function addLiquidity(uint256 tokenAmount, uint256 ethAmount) private {
    // approve token transfer to cover all possible scenarios
    _approve(address(this), address(uniswapV2Router), tokenAmount);

    // add the liquidity
    uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: ethAmount}(
      address(this),
      tokenAmount,
      0, // slippage is unavoidable
      0, // slippage is unavoidable
      owner(),
      block.timestamp
    );
  }

  function _tokenTransfer(address sender, address recipient, uint256 amount,bool takeFee) private {
    if(!takeFee)
      removeAllFee();
    
    if (_isExcluded[sender] && !_isExcluded[recipient]) {
      _transferFromExcluded(sender, recipient, amount);
    } else if (!_isExcluded[sender] && _isExcluded[recipient]) {
      _transferToExcluded(sender, recipient, amount);
    } else if (_isExcluded[sender] && _isExcluded[recipient]) {
      _transferBothExcluded(sender, recipient, amount);
    } else {
      _transferStandard(sender, recipient, amount);
    }
    
    if(!takeFee)
      restoreAllFee();
  }

  function _transferStandard(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getValues(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);
    _takeLiquidity(tLiquidity);
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }

  function _transferToExcluded(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getValues(tAmount);
	  _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _tOwned[recipient] = _tOwned[recipient].add(tTransferAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);      
    _takeLiquidity(tLiquidity);
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }

  function _transferFromExcluded(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getValues(tAmount);
  	_tOwned[sender] = _tOwned[sender].sub(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);  
    _takeLiquidity(tLiquidity);
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }

  function _transferBothExcluded(address sender, address recipient, uint256 tAmount) private {
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee, uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getValues(tAmount);
  	_tOwned[sender] = _tOwned[sender].sub(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _tOwned[recipient] = _tOwned[recipient].add(tTransferAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);    
    _takeLiquidity(tLiquidity);
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }

  function _reflectFee(uint256 rFee, uint256 tFee) private {
    _rTotal = _rTotal.sub(rFee);
    _tFeeTotal = _tFeeTotal.add(tFee);
  }

  function _getValues(uint256 tAmount) private view returns (uint256, uint256, uint256, uint256, uint256, uint256) {
    (uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity) = _getTValues(tAmount);
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee) = _getRValues(tAmount, tFee, tLiquidity, _getRate());
    return (rAmount, rTransferAmount, rFee, tTransferAmount, tFee, tLiquidity);
  }

  function _getTValues(uint256 tAmount) private view returns (uint256, uint256, uint256) {
    uint256 tFee = calculateTaxFee(tAmount);
    uint256 tLiquidity = calculateLiquidityFee(tAmount);
    uint256 tTransferAmount = tAmount.sub(tFee).sub(tLiquidity);
    return (tTransferAmount, tFee, tLiquidity);
  }

  function _getRValues(uint256 tAmount, uint256 tFee, uint256 tLiquidity, uint256 currentRate) private pure returns (uint256, uint256, uint256) {
    uint256 rAmount = tAmount.mul(currentRate);
    uint256 rFee = tFee.mul(currentRate);
    uint256 rLiquidity = tLiquidity.mul(currentRate);
    uint256 rTransferAmount = rAmount.sub(rFee).sub(rLiquidity);
    return (rAmount, rTransferAmount, rFee);
  }

  function _getRate() private view returns(uint256) {
    (uint256 rSupply, uint256 tSupply) = _getCurrentSupply();
    return rSupply.div(tSupply);
  }

  function _getCurrentSupply() private view returns(uint256, uint256) {
    uint256 rSupply = _rTotal;
    uint256 tSupply = _tTotal;   
    for (uint256 i = 0; i < _excluded.length; i++) {
      if (_rOwned[_excluded[i]] > rSupply || _tOwned[_excluded[i]] > tSupply) return (_rTotal, _tTotal);
      rSupply = rSupply.sub(_rOwned[_excluded[i]]);
      tSupply = tSupply.sub(_tOwned[_excluded[i]]);
    }
    if (rSupply < _rTotal.div(_tTotal)) return (_rTotal, _tTotal);
    return (rSupply, tSupply);
  }
  
  function _takeLiquidity(uint256 tLiquidity) private {
    uint256 currentRate = _getRate();
    uint256 rLiquidity = tLiquidity.mul(currentRate);
    _rOwned[address(this)] = _rOwned[address(this)].add(rLiquidity);
    if(_isExcluded[address(this)])
      _tOwned[address(this)] = _tOwned[address(this)].add(tLiquidity);
  }
  
  function calculateTaxFee(uint256 _amount) private view returns (uint256) {
    return _amount.mul(_taxFee).div(
      10**2
    );
  }
  
  function calculateLiquidityFee(uint256 _amount) private view returns (uint256) {
    return _amount.mul(_liquidityFee).div(
      10**2
    );
  }
  
  function removeAllFee() private {
    if(_taxFee == 0 && _liquidityFee == 0) return;
    
    _previousTaxFee = _taxFee;
    _previousLiquidityFee = _liquidityFee;
    
    _taxFee = 0;
    _liquidityFee = 0;
  }
  
  function restoreAllFee() private {
    _taxFee = _previousTaxFee;
    _liquidityFee = _previousLiquidityFee;
  }

  function isExcludedFromFee(address account) public view returns(bool) {
    return _isExcludedFromFee[account];
  }
  
  function excludeFromFee(address account) public onlyOwner {
    _isExcludedFromFee[account] = true;
  }
  
  function includeInFee(address account) public onlyOwner {
    _isExcludedFromFee[account] = false;
  }
  
  function setTaxFeePercent(uint256 taxFee) external onlyOwner() {
    _taxFee = taxFee;
  }
  
  function setLiquidityFeePercent(uint256 liquidityFee) external onlyOwner() {
    _liquidityFee = liquidityFee;
  }
  
  function setMaxTxAmount(uint256 maxTxAmount) external onlyOwner() {
    _maxTxAmount = maxTxAmount;
  }
  
  function setMarketingDivisor(uint256 divisor) external onlyOwner() {
    marketingDivisor = divisor;
  }
  
  function setPumpDivisor(uint256 divisor) external onlyOwner() {
    pumpDivisor = divisor;
  }

  function setNumTokensSellToAddToLiquidity(uint256 _minimumTokensBeforeSwap) external onlyOwner() {
    minimumTokensBeforeSwap = _minimumTokensBeforeSwap;
  }
  
   function setBuybackUpperLimit(uint256 buyBackLimit) external onlyOwner() {
    buyBackUpperLimit = buyBackLimit * 10**18;
  }

  function setMarketingAddress(address _marketingAddress) external onlyOwner() {
    marketingAddress = payable(_marketingAddress);
  }
  
  function setPumpAddress(address _pumpAddress) external onlyOwner() {
    pumpAddress = payable(_pumpAddress);
  }

  function setSwapAndLiquifyEnabled(bool _enabled) public onlyOwner {
    swapAndLiquifyEnabled = _enabled;
    emit SwapAndLiquifyEnabledUpdated(_enabled);
  }
  
  function setBuyBackEnabled(bool _enabled) public onlyOwner {
    buyBackEnabled = _enabled;
    emit BuyBackEnabledUpdated(_enabled);
  }
  
  function prepareForPreSale() external onlyOwner {
    setSwapAndLiquifyEnabled(false);
    _taxFee = 0;
    _liquidityFee = 0;
    _maxTxAmount = 1000000000 * 10**6 * 10**9;
  }
  
  function afterPreSale() external onlyOwner {
    setSwapAndLiquifyEnabled(true);
    _taxFee = 1;
    _liquidityFee = 11;
    _maxTxAmount = 3000000 * 10**6 * 10**9;
  }
  
  function transferToAddressETH(address payable recipient, uint256 amount) private {
    recipient.transfer(amount);
  }
  
   //to recieve ETH from uniswapV2Router when swaping
  receive() external payable {}
}

Contract Security Audit

Contract ABI



60e0604052600380546001600160a01b031990811673e49bc75aef17298cbe19e80e5fbefcbad9f4d9cb179091556004805490911673afbc10f96530bb63640a750943f42e9db70b31221790556ddead00000000000000000000000060805269d3c21bcecceda1000000600b8190556200007c906000196200054c565b6200008a90600019620004eb565b600c5560408051808201909152600880825267506172616469736560c01b6020909201918252620000be91600e9162000415565b506040805180820190915260038082526214149160ea1b6020909201918252620000eb91600f9162000415565b506010805460ff19166009179055600160118190556012819055600b6013819055601455601555600560165568a2a15d09519be00000601755680ad78ebc5ac6200000601855670de0b6b3a7640000601955601a805462ffff001916620100001790553480156200015b57600080fd5b50600080546001600160a01b031916339081178255604051909182917f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e0908290a350600c543360009081526005602090815260409182902092909255805163c45a015560e01b815290517310ed43c718714eb63d5aa57b78b54704e256024e92839263c45a01559260048083019392829003018186803b158015620001ff57600080fd5b505afa15801562000214573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d601f19601f820116820180604052508101906200023a9190620004bb565b6001600160a01b031663c9c6539630836001600160a01b031663ad5c46486040518163ffffffff1660e01b815260040160206040518083038186803b1580156200028357600080fd5b505afa15801562000298573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d601f19601f82011682018060405250810190620002be9190620004bb565b6040516001600160e01b031960e085901b1681526001600160a01b03928316600482015291166024820152604401602060405180830381600087803b1580156200030757600080fd5b505af11580156200031c573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d601f19601f82011682018060405250810190620003429190620004bb565b6001600160601b0319606091821b811660c0529082901b1660a052600160086000620003766000546001600160a01b031690565b6001600160a01b0316815260208082019290925260409081016000908120805494151560ff199586161790553081526008909252902080549091166001179055620003be3390565b6001600160a01b031660006001600160a01b03167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef600b546040516200040691815260200190565b60405180910390a3506200056d565b82805462000423906200050f565b90600052602060002090601f01602090048101928262000447576000855562000492565b82601f106200046257805160ff191683800117855562000492565b8280016001018555821562000492579182015b828111156200049257825182559160200191906001019062000475565b50620004a0929150620004a4565b5090565b5b80821115620004a05760008155600101620004a5565b600060208284031215620004cd578081fd5b81516001600160a01b0381168114620004e4578182fd5b9392505050565b6000828210156200050a57634e487b7160e01b81526011600452602481fd5b500390565b600181811c908216806200052457607f821691505b602082108114156200054657634e487b7160e01b600052602260045260246000fd5b50919050565b6000826200056857634e487b7160e01b81526012600452602481fd5b500690565b60805160601c60a05160601c60c05160601c612f57620005d7600039600081816106260152611bb5015260008181610439015281816122fc015281816123d20152818161240e0152818161259801526126a20152600081816104ba01526126cd0152612f576000f3fe6080604052600436106103545760003560e01c80636053a0e3116101c6578063a5ece941116100f7578063dd46706411610095578063ea2f0b371161006f578063ea2f0b37146109e5578063ec28438a14610a05578063f0f165af14610a25578063f2fde38b14610a4557600080fd5b8063dd4670641461095f578063dd62ed3e1461097f578063de18dd01146109c557600080fd5b8063b0cb81f1116100d1578063b0cb81f1146108f4578063bdc653ef14610914578063c49b9a8014610929578063d6b513cf1461094957600080fd5b8063a5ece9411461089f578063a69df4b5146108bf578063a9059cbb146108d457600080fd5b80638da5cb5b1161016457806395d89b411161013e57806395d89b4114610835578063a073d37f1461084a578063a2780dbb1461085f578063a457c2d71461087f57600080fd5b80638da5cb5b146107d75780638ee88c53146107f5578063906e9dd01461081557600080fd5b8063715018a6116101a0578063715018a6146107535780637d1db4a51461076857806382d2a4bb1461077e57806388f820201461079e57600080fd5b80636053a0e3146106fd5780636bc87c3a1461071d57806370a082311461073357600080fd5b80633685d419116102a057806349bd5a5e1161023e57806352390c021161021857806352390c021461067c5780635342acb41461069c578063557ed1ba146106d5578063602bc62b146106e857600080fd5b806349bd5a5e146106145780634a74bb02146106485780635134f6ab1461066757600080fd5b80633bd5d1731161027a5780633bd5d173146105945780633c783544146105b4578063437823ec146105d45780634549b039146105f457600080fd5b80633685d4191461053e578063395093511461055e5780633b124fe71461057e57600080fd5b80631694505e1161030d57806327c8f835116102e757806327c8f835146104a857806329370cc6146104dc5780632d838119146104fc578063313ce5671461051c57600080fd5b80631694505e1461042757806318160ddd1461047357806323b872dd1461048857600080fd5b80630114d6d314610360578063061c82d01461038957806306fdde03146103ab57806307efbfdc146103cd578063095ea7b3146103e257806313114a9d1461041257600080fd5b3661035b57005b600080fd5b34801561036c57600080fd5b5061037660165481565b6040519081526020015b60405180910390f35b34801561039557600080fd5b506103a96103a4366004612c22565b610a65565b005b3480156103b757600080fd5b506103c0610a9d565b6040516103809190612cdd565b3480156103d957600080fd5b506103a9610b2f565b3480156103ee57600080fd5b506104026103fd366004612bdd565b610b7c565b6040519015158152602001610380565b34801561041e57600080fd5b50600d54610376565b34801561043357600080fd5b5061045b7f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000081565b6040516001600160a01b039091168152602001610380565b34801561047f57600080fd5b50600b54610376565b34801561049457600080fd5b506104026104a3366004612b9d565b610b93565b3480156104b457600080fd5b5061045b7f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000081565b3480156104e857600080fd5b506103a96104f7366004612c08565b610bfc565b34801561050857600080fd5b50610376610517366004612c22565b610c7c565b34801561052857600080fd5b5060105460405160ff9091168152602001610380565b34801561054a57600080fd5b506103a9610559366004612b2d565b610d00565b34801561056a57600080fd5b50610402610579366004612bdd565b610eef565b34801561058a57600080fd5b5061037660115481565b3480156105a057600080fd5b506103a96105af366004612c22565b610f25565b3480156105c057600080fd5b506103a96105cf366004612c22565b61100f565b3480156105e057600080fd5b506103a96105ef366004612b2d565b61103e565b34801561060057600080fd5b5061037661060f366004612c3a565b61108c565b34801561062057600080fd5b5061045b7f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000081565b34801561065457600080fd5b50601a5461040290610100900460ff1681565b34801561067357600080fd5b506103a9611119565b34801561068857600080fd5b506103a9610697366004612b2d565b611167565b3480156106a857600080fd5b506104026106b7366004612b2d565b6001600160a01b031660009081526008602052604090205460ff1690565b3480156106e157600080fd5b5042610376565b3480156106f457600080fd5b50600254610376565b34801561070957600080fd5b50601a546104029062010000900460ff1681565b34801561072957600080fd5b5061037660135481565b34801561073f57600080fd5b5061037661074e366004612b2d565b6112ba565b34801561075f57600080fd5b506103a9611319565b34801561077457600080fd5b5061037660175481565b34801561078a57600080fd5b506103a9610799366004612c22565b61137b565b3480156107aa57600080fd5b506104026107b9366004612b2d565b6001600160a01b031660009081526009602052604090205460ff1690565b3480156107e357600080fd5b506000546001600160a01b031661045b565b34801561080157600080fd5b506103a9610810366004612c22565b6113bd565b34801561082157600080fd5b506103a9610830366004612b2d565b6113ec565b34801561084157600080fd5b506103c0611438565b34801561085657600080fd5b50601854610376565b34801561086b57600080fd5b5060045461045b906001600160a01b031681565b34801561088b57600080fd5b5061040261089a366004612bdd565b611447565b3480156108ab57600080fd5b5060035461045b906001600160a01b031681565b3480156108cb57600080fd5b506103a9611496565b3480156108e057600080fd5b506104026108ef366004612bdd565b61159c565b34801561090057600080fd5b506103a961090f366004612c22565b6115a9565b34801561092057600080fd5b50601954610376565b34801561093557600080fd5b506103a9610944366004612c08565b6115d8565b34801561095557600080fd5b5061037660155481565b34801561096b57600080fd5b506103a961097a366004612c22565b61164b565b34801561098b57600080fd5b5061037661099a366004612b65565b6001600160a01b03918216600090815260076020908152604080832093909416825291909152205490565b3480156109d157600080fd5b506103a96109e0366004612b2d565b6116d0565b3480156109f157600080fd5b506103a9610a00366004612b2d565b61171c565b348015610a1157600080fd5b506103a9610a20366004612c22565b611767565b348015610a3157600080fd5b506103a9610a40366004612c22565b611796565b348015610a5157600080fd5b506103a9610a60366004612b2d565b6117c5565b6000546001600160a01b03163314610a985760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b60405180910390fd5b601155565b6060600e8054610aac90612e30565b80601f0160208091040260200160405190810160405280929190818152602001828054610ad890612e30565b8015610b255780601f10610afa57610100808354040283529160200191610b25565b820191906000526020600020905b815481529060010190602001808311610b0857829003601f168201915b5050505050905090565b6000546001600160a01b03163314610b595760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b610b6360016115d8565b6001601155600b60135568a2a15d09519be00000601755565b6000610b8933848461189d565b5060015b92915050565b6000610ba08484846119c1565b610bf28433610bed85604051806060016040528060288152602001612eb5602891396001600160a01b038a1660009081526007602090815260408083203384529091529020549190611cab565b61189d565b5060019392505050565b6000546001600160a01b03163314610c265760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b601a8054821515620100000262ff0000199091161790556040517f3794234fa370c9f3b948dda3e3040530785b2ef1eb27dda3ffde478f4e2643c090610c7190831515815260200190565b60405180910390a150565b6000600c54821115610ce35760405162461bcd60e51b815260206004820152602a60248201527f416d6f756e74206d757374206265206c657373207468616e20746f74616c207260448201526965666c656374696f6e7360b01b6064820152608401610a8f565b6000610ced611ce5565b9050610cf98382611d08565b9392505050565b6000546001600160a01b03163314610d2a5760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b6001600160a01b03811660009081526009602052604090205460ff16610d925760405162461bcd60e51b815260206004820152601b60248201527f4163636f756e7420697320616c7265616479206578636c7564656400000000006044820152606401610a8f565b60005b600a54811015610eeb57816001600160a01b0316600a8281548110610dca57634e487b7160e01b600052603260045260246000fd5b6000918252602090912001546001600160a01b03161415610ed957600a8054610df590600190612e19565b81548110610e1357634e487b7160e01b600052603260045260246000fd5b600091825260209091200154600a80546001600160a01b039092169183908110610e4d57634e487b7160e01b600052603260045260246000fd5b600091825260208083209190910180546001600160a01b0319166001600160a01b039485161790559184168152600682526040808220829055600990925220805460ff19169055600a805480610eb357634e487b7160e01b600052603160045260246000fd5b600082815260209020810160001990810180546001600160a01b03191690550190555050565b80610ee381612e6b565b915050610d95565b5050565b3360008181526007602090815260408083206001600160a01b03871684529091528120549091610b89918590610bed9086611d4a565b3360008181526009602052604090205460ff1615610f9a5760405162461bcd60e51b815260206004820152602c60248201527f4578636c75646564206164647265737365732063616e6e6f742063616c6c207460448201526b3434b990333ab731ba34b7b760a11b6064820152608401610a8f565b6000610fa583611da9565b505050506001600160a01b038416600090815260056020526040902054919250610fd191905082611df8565b6001600160a01b038316600090815260056020526040902055600c54610ff79082611df8565b600c55600d546110079084611d4a565b600d55505050565b6000546001600160a01b031633146110395760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b601655565b6000546001600160a01b031633146110685760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b6001600160a01b03166000908152600860205260409020805460ff19166001179055565b6000600b548311156110e05760405162461bcd60e51b815260206004820152601f60248201527f416d6f756e74206d757374206265206c657373207468616e20737570706c79006044820152606401610a8f565b816110ff5760006110f084611da9565b50939550610b8d945050505050565b600061110a84611da9565b50929550610b8d945050505050565b6000546001600160a01b031633146111435760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b61114d60006115d8565b6000601181905560135569d3c21bcecceda1000000601755565b6000546001600160a01b031633146111915760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b6001600160a01b03811660009081526009602052604090205460ff16156111fa5760405162461bcd60e51b815260206004820152601b60248201527f4163636f756e7420697320616c7265616479206578636c7564656400000000006044820152606401610a8f565b6001600160a01b03811660009081526005602052604090205415611254576001600160a01b03811660009081526005602052604090205461123a90610c7c565b6001600160a01b0382166000908152600660205260409020555b6001600160a01b03166000818152600960205260408120805460ff19166001908117909155600a805491820181559091527fc65a7bb8d6351c1cf70c95a316cc6a92839c986682d98bc35f958f4883f9d2a80180546001600160a01b0319169091179055565b6001600160a01b03811660009081526009602052604081205460ff16156112f757506001600160a01b031660009081526006602052604090205490565b6001600160a01b038216600090815260056020526040902054610b8d90610c7c565b6000546001600160a01b031633146113435760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b600080546040516001600160a01b0390911690600080516020612edd833981519152908390a3600080546001600160a01b0319169055565b6000546001600160a01b031633146113a55760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b6113b781670de0b6b3a7640000612dfa565b60195550565b6000546001600160a01b031633146113e75760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b601355565b6000546001600160a01b031633146114165760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b600380546001600160a01b0319166001600160a01b0392909216919091179055565b6060600f8054610aac90612e30565b6000610b893384610bed85604051806060016040528060258152602001612efd602591393360009081526007602090815260408083206001600160a01b038d1684529091529020549190611cab565b6001546001600160a01b031633146114fc5760405162461bcd60e51b815260206004820152602360248201527f596f7520646f6e27742068617665207065726d697373696f6e20746f20756e6c6044820152626f636b60e81b6064820152608401610a8f565b600254421161154d5760405162461bcd60e51b815260206004820152601f60248201527f436f6e7472616374206973206c6f636b656420756e74696c20372064617973006044820152606401610a8f565b600154600080546040516001600160a01b039384169390911691600080516020612edd83398151915291a3600154600080546001600160a01b0319166001600160a01b03909216919091179055565b6000610b893384846119c1565b6000546001600160a01b031633146115d35760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b601555565b6000546001600160a01b031633146116025760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b601a80548215156101000261ff00199091161790556040517f53726dfcaf90650aa7eb35524f4d3220f07413c8d6cb404cc8c18bf5591bc15990610c7190831515815260200190565b6000546001600160a01b031633146116755760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b60008054600180546001600160a01b03199081166001600160a01b038416179091551690556116a48142612dc2565b600255600080546040516001600160a01b0390911690600080516020612edd833981519152908390a350565b6000546001600160a01b031633146116fa5760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b600480546001600160a01b0319166001600160a01b0392909216919091179055565b6000546001600160a01b031633146117465760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b6001600160a01b03166000908152600860205260409020805460ff19169055565b6000546001600160a01b031633146117915760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b601755565b6000546001600160a01b031633146117c05760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b601855565b6000546001600160a01b031633146117ef5760405162461bcd60e51b8152600401610a8f90612d30565b6001600160a01b0381166118545760405162461bcd60e51b815260206004820152602660248201527f4f776e61626c653a206e6577206f776e657220697320746865207a65726f206160448201526564647265737360d01b6064820152608401610a8f565b600080546040516001600160a01b0380851693921691600080516020612edd83398151915291a3600080546001600160a01b0319166001600160a01b0392909216919091179055565b6001600160a01b0383166118ff5760405162461bcd60e51b8152602060048201526024808201527f45524332303a20617070726f76652066726f6d20746865207a65726f206164646044820152637265737360e01b6064820152608401610a8f565b6001600160a01b0382166119605760405162461bcd60e51b815260206004820152602260248201527f45524332303a20617070726f766520746f20746865207a65726f206164647265604482015261737360f01b6064820152608401610a8f565b6001600160a01b0383811660008181526007602090815260408083209487168084529482529182902085905590518481527f8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925910160405180910390a3505050565b6001600160a01b038316611a255760405162461bcd60e51b815260206004820152602560248201527f45524332303a207472616e736665722066726f6d20746865207a65726f206164604482015264647265737360d81b6064820152608401610a8f565b6001600160a01b038216611a875760405162461bcd60e51b815260206004820152602360248201527f45524332303a207472616e7366657220746f20746865207a65726f206164647260448201526265737360e81b6064820152608401610a8f565b60008111611ae95760405162461bcd60e51b815260206004820152602960248201527f5472616e7366657220616d6f756e74206d7573742062652067726561746572206044820152687468616e207a65726f60b81b6064820152608401610a8f565b6000546001600160a01b03848116911614801590611b1557506000546001600160a01b03838116911614155b15611b7d57601754811115611b7d5760405162461bcd60e51b815260206004820152602860248201527f5472616e7366657220616d6f756e74206578636565647320746865206d6178546044820152673c20b6b7bab73a1760c11b6064820152608401610a8f565b6000611b88306112ba565b601854601a549192508210159060ff16158015611bac5750601a54610100900460ff165b8015611be957507f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006001600160a01b0316846001600160a01b0316145b15611c4c578015611c02576018549150611c0282611e3a565b601a54479062010000900460ff168015611c235750670de0b6b3a764000081115b15611c4a57601954811115611c3757506019545b611c4a611c45826064611d08565b611ec9565b505b6001600160a01b03851660009081526008602052604090205460019060ff1680611c8e57506001600160a01b03851660009081526008602052604090205460ff165b15611c97575060005b611ca386868684611ef2565b505050505050565b60008184841115611ccf5760405162461bcd60e51b8152600401610a8f9190612cdd565b506000611cdc8486612e19565b95945050505050565b6000806000611cf261201d565b9092509050611d018282611d08565b9250505090565b6000610cf983836040518060400160405280601a81526020017f536166654d6174683a206469766973696f6e206279207a65726f0000000000008152506121d7565b600080611d578385612dc2565b905083811015610cf95760405162461bcd60e51b815260206004820152601b60248201527f536166654d6174683a206164646974696f6e206f766572666c6f7700000000006044820152606401610a8f565b6000806000806000806000806000611dc08a612205565b9250925092506000806000611dde8d8686611dd9611ce5565b612247565b919f909e50909c50959a5093985091965092945050505050565b6000610cf983836040518060400160405280601e81526020017f536166654d6174683a207375627472616374696f6e206f766572666c6f770000815250611cab565b601a805460ff1916600117905547611e5182612297565b6000611e5d4783611df8565b600354601554601354929350611e94926001600160a01b0390921691611e8f9190611e89908690611d08565b906124bb565b61253a565b600454601654601354611eba926001600160a01b031691611e8f91611e89908690611d08565b5050601a805460ff1916905550565b601a805460ff191660011790558015611ee557611ee581612575565b50601a805460ff19169055565b80611eff57611eff61277a565b6001600160a01b03841660009081526009602052604090205460ff168015611f4057506001600160a01b03831660009081526009602052604090205460ff16155b15611f5557611f508484846127a8565b612001565b6001600160a01b03841660009081526009602052604090205460ff16158015611f9657506001600160a01b03831660009081526009602052604090205460ff165b15611fa657611f508484846128ce565b6001600160a01b03841660009081526009602052604090205460ff168015611fe657506001600160a01b03831660009081526009602052604090205460ff165b15611ff657611f50848484612977565b6120018484846129ea565b8061201757612017601254601155601454601355565b50505050565b600c54600b546000918291825b600a548110156121a7578260056000600a848154811061205a57634e487b7160e01b600052603260045260246000fd5b60009182526020808320909101546001600160a01b0316835282019290925260400190205411806120d357508160066000600a84815481106120ac57634e487b7160e01b600052603260045260246000fd5b60009182526020808320909101546001600160a01b03168352820192909252604001902054115b156120e957600c54600b54945094505050509091565b61213d60056000600a848154811061211157634e487b7160e01b600052603260045260246000fd5b60009182526020808320909101546001600160a01b031683528201929092526040019020548490611df8565b925061219360066000600a848154811061216757634e487b7160e01b600052603260045260246000fd5b60009182526020808320909101546001600160a01b031683528201929092526040019020548390611df8565b91508061219f81612e6b565b91505061202a565b50600b54600c546121b791611d08565b8210156121ce57600c54600b549350935050509091565b90939092509050565b600081836121f85760405162461bcd60e51b8152600401610a8f9190612cdd565b506000611cdc8486612dda565b60008060008061221485612a2e565b9050600061222186612a50565b90506000612239826122338986611df8565b90611df8565b979296509094509092505050565b600080808061225688866124bb565b9050600061226488876124bb565b9050600061227288886124bb565b90506000612284826122338686611df8565b939b939a50919850919650505050505050565b60408051600280825260608201835260009260208301908036833701905050905030816000815181106122da57634e487b7160e01b600052603260045260246000fd5b60200260200101906001600160a01b031690816001600160a01b0316815250507f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006001600160a01b031663ad5c46486040518163ffffffff1660e01b815260040160206040518083038186803b15801561235357600080fd5b505afa158015612367573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d601f19601f8201168201806040525081019061238b9190612b49565b816001815181106123ac57634e487b7160e01b600052603260045260246000fd5b60200260200101906001600160a01b031690816001600160a01b0316815250506123f7307f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008461189d565b60405163791ac94760e01b81526001600160a01b037f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000169063791ac9479061244c908590600090869030904290600401612d86565b600060405180830381600087803b15801561246657600080fd5b505af115801561247a573d6000803e3d6000fd5b505050507f32cde87eb454f3a0b875ab23547023107cfad454363ec88ba5695e2c24aa52a782826040516124af929190612d65565b60405180910390a15050565b6000826124ca57506000610b8d565b60006124d68385612dfa565b9050826124e38583612dda565b14610cf95760405162461bcd60e51b815260206004820152602160248201527f536166654d6174683a206d756c7469706c69636174696f6e206f766572666c6f6044820152607760f81b6064820152608401610a8f565b6040516001600160a01b0383169082156108fc029083906000818181858888f19350505050158015612570573d6000803e3d6000fd5b505050565b6040805160028082526060820183526000926020830190803683370190505090507f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006001600160a01b031663ad5c46486040518163ffffffff1660e01b815260040160206040518083038186803b1580156125ef57600080fd5b505afa158015612603573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d601f19601f820116820180604052508101906126279190612b49565b8160008151811061264857634e487b7160e01b600052603260045260246000fd5b60200260200101906001600160a01b031690816001600160a01b031681525050308160018151811061268a57634e487b7160e01b600052603260045260246000fd5b6001600160a01b0392831660209182029290920101527f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001663b6f9de95836000847f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006126f84261012c611d4a565b6040518663ffffffff1660e01b81526004016127179493929190612ca8565b6000604051808303818588803b15801561273057600080fd5b505af1158015612744573d6000803e3d6000fd5b50505050507f6fd378a9d8b7345c2e5b18229aaf1e39d32b177b501d0a0d26a0a858a23a962482826040516124af929190612d65565b60115415801561278a5750601354155b1561279157565b601180546012556013805460145560009182905555565b6000806000806000806127ba87611da9565b6001600160a01b038f16600090815260066020526040902054959b509399509197509550935091506127ec9088611df8565b6001600160a01b038a1660009081526006602090815260408083209390935560059052205461281b9087611df8565b6001600160a01b03808b1660009081526005602052604080822093909355908a168152205461284a9086611d4a565b6001600160a01b03891660009081526005602052604090205561286c81612a6c565b6128768483612af4565b876001600160a01b0316896001600160a01b03167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef856040516128bb91815260200190565b60405180910390a3505050505050505050565b6000806000806000806128e087611da9565b6001600160a01b038f16600090815260056020526040902054959b509399509197509550935091506129129087611df8565b6001600160a01b03808b16600090815260056020908152604080832094909455918b168152600690915220546129489084611d4a565b6001600160a01b03891660009081526006602090815260408083209390935560059052205461284a9086611d4a565b60008060008060008061298987611da9565b6001600160a01b038f16600090815260066020526040902054959b509399509197509550935091506129bb9088611df8565b6001600160a01b038a166000908152600660209081526040808320939093556005905220546129129087611df8565b6000806000806000806129fc87611da9565b6001600160a01b038f16600090815260056020526040902054959b5093995091975095509350915061281b9087611df8565b6000610b8d6064612a4a601154856124bb90919063ffffffff16565b90611d08565b6000610b8d6064612a4a601354856124bb90919063ffffffff16565b6000612a76611ce5565b90506000612a8483836124bb565b30600090815260056020526040902054909150612aa19082611d4a565b3060009081526005602090815260408083209390935560099052205460ff16156125705730600090815260066020526040902054612adf9084611d4a565b30600090815260066020526040902055505050565b600c54612b019083611df8565b600c55600d54612b119082611d4a565b600d555050565b80358015158114612b2857600080fd5b919050565b600060208284031215612b3e578081fd5b8135610cf981612e9c565b600060208284031215612b5a578081fd5b8151610cf981612e9c565b60008060408385031215612b77578081fd5b8235612b8281612e9c565b91506020830135612b9281612e9c565b809150509250929050565b600080600060608486031215612bb1578081fd5b8335612bbc81612e9c565b92506020840135612bcc81612e9c565b929592945050506040919091013590565b60008060408385031215612bef578182fd5b8235612bfa81612e9c565b946020939093013593505050565b600060208284031215612c19578081fd5b610cf982612b18565b600060208284031215612c33578081fd5b5035919050565b60008060408385031215612c4c578182fd5b82359150612c5c60208401612b18565b90509250929050565b6000815180845260208085019450808401835b83811015612c9d5781516001600160a01b031687529582019590820190600101612c78565b509495945050505050565b848152608060208201526000612cc16080830186612c65565b6001600160a01b03949094166040830152506060015292915050565b6000602080835283518082850152825b81811015612d0957858101830151858201604001528201612ced565b81811115612d1a5783604083870101525b50601f01601f1916929092016040019392505050565b6020808252818101527f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e6572604082015260600190565b828152604060208201526000612d7e6040830184612c65565b949350505050565b85815284602082015260a060408201526000612da560a0830186612c65565b6001600160a01b0394909416606083015250608001529392505050565b60008219821115612dd557612dd5612e86565b500190565b600082612df557634e487b7160e01b81526012600452602481fd5b500490565b6000816000190483118215151615612e1457612e14612e86565b500290565b600082821015612e2b57612e2b612e86565b500390565b600181811c90821680612e4457607f821691505b60208210811415612e6557634e487b7160e01b600052602260045260246000fd5b50919050565b6000600019821415612e7f57612e7f612e86565b5060010190565b634e487b7160e01b600052601160045260246000fd5b6001600160a01b0381168114612eb157600080fd5b5056fe45524332303a207472616e7366657220616d6f756e74206578636565647320616c6c6f77616e63658be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e045524332303a2064656372656173656420616c6c6f77616e63652062656c6f77207a65726fa26469706673582212203d9490f818112de6991c65930bd94e38bc2ccba35658e1dd12f2f8d5ed16625a64736f6c63430008040033

Deployed ByteCode Sourcemap



Swarm Source

ipfs://3d9490f818112de6991c65930bd94e38bc2ccba35658e1dd12f2f8d5ed16625a
Block Transaction Gas Used Reward
Age Block Fee Address BC Fee Address Voting Power Jailed Incoming
Block Uncle Number Difficulty Gas Used Reward
Loading
Loading
Make sure to use the "Vote Down" button for any spammy posts, and the "Vote Up" for interesting conversations.