Contract 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b98

 
 
Txn Hash Method
Block
From
To
Value [Txn Fee]
0x71611c6756b900ad78f8e134359abf843001d40e2870f996caedcf7f478e0ad9Approve132328182021-12-06 3:03:324 hrs 58 mins ago0xd5a0e993195a181a3e0b9e5c79767358c3c71675 IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000222405
0xb6ba65ab793d8f4933c9f97ce0d691a0f6619c6e84be691f9874cab1b57f1dc9Approve132320662021-12-06 2:23:115 hrs 38 mins ago0x823c3e1489c1034d9f8bb4bd228e7c1562aa9ca2 IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000266886
0xef34c27685e6ab3cb57dcafbeb0404e20b5fe93d88b7072999fd9392de462a55Approve132158792021-12-05 12:26:3819 hrs 35 mins ago0x8d640ca9ed6c45416d70654e2b4ec27721c74949 IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000222405
0x70b30792aaf1edbc68c1c1f83f997445cc4f8ac0af0c46f6bda8ed2231dd58aeApprove132120912021-12-05 9:15:1322 hrs 46 mins ago0x056a71ae0b768ee47121174fc48ad34f32db488b IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000072745
0xaf99b41b37f85d366889a95ee2beddfd8f22731581ce9c79482d211a1bc23a61Approve132006342021-12-04 23:39:571 day 8 hrs ago0x01d2a9cd1edbea531873a6a7d1a2c559daab180c IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000222405
0x58771c2e7f32092dbef36c5a8ebd756d426860766941765ec794017d103fb7ffTransfer131901002021-12-04 14:50:431 day 17 hrs ago0x39d5053bd788c19bec7eb64fb61baba1e7c1eee5 IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.001361025
0x154bb71624fdbd690052e7687a707491dbcc04974656d1e05767014613f1243bTransfer131466942021-12-03 2:04:383 days 5 hrs ago0x4b15db8b75e366e79555c4673bb8ae7907950791 IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.001457657775
0xd9a5f84de6a65eb1cf42fcbc5232f8e09b1f9fe5a38b7636959a4f0dea91f9b2Approve131329032021-12-02 14:28:553 days 17 hrs ago0x3be251775e31e2a5a23144f895f4604c5b7890ff IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000222405
0x424c46363f1746151076047749ea9e1e427f0075d479d1bf74ec077c99af5aa0Approve131192922021-12-02 2:40:094 days 5 hrs ago0x9494255d71645bfc73ee82cfee4202394dd5a0ad IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000222405
0x44c56ccf771f4c499cdd14d86a35a9117050835915f2834c32334951f882478cApprove131149502021-12-01 22:49:024 days 9 hrs ago0x80b7e045a6025ecae43c8831aaa19addc19d49b8 IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000222405
0xf2c6f00e1028f04f883c390c6afdc5c885c23441eac5ace46ecda47e6c033f75Approve131079412021-12-01 16:49:204 days 15 hrs ago0x17c4993fdf49e5929793d58005d5f1e936706e55 IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000222405
0xc8d6f2bde70cbe6887938fa16232475677485f4d364c413675134fb579beb36aTransfer131079052021-12-01 16:47:314 days 15 hrs ago0x831fede3968d156d1dd013d4e9467f50084e63c1 IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.00036156
0xa5d5f464adf070d702098533f35dd8edd9e53d754064c0db1e9453072db28bceTransfer131035102021-12-01 12:44:324 days 19 hrs ago0xecdc1c8cd237011c69fb8c39a95323aa66615cba IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.001332350775
0x21f5c5d377d65bf52dc3042764bded30f7efbf1064023e647dc0ebc637cb3e84Approve130988762021-12-01 8:03:314 days 23 hrs ago0x556470dac9f9a00214d4f16bc0c90add9bd80474 IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000222405
0x3234f802737b1d2d272341dd5111ee6761b7e5edff5296daae765920bae2177aApprove130715952021-11-30 8:10:295 days 23 hrs ago0x7617c5fbab2c796354b3e62438e26299c8461515 IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000077909895
0xa9708ca92efa47f0600a502a78d6dd2b9d3457a217399e8f14dec41281f70383Approve130659452021-11-30 3:05:466 days 4 hrs ago0xc387c898e4fd322bfd0fd60a27f42ba485ae6c9b IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000222405
0xbfc689cc4f17541e557227c3d1e3dcdd776b7c6523b250f39d7db02d8659624cApprove130649842021-11-30 2:13:026 days 5 hrs ago0x898bf4bccff271e621cecb43a47ff76f7c140c6b IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000222405
0x531f77cb7531a9a32b686ffa6dde247f3df3ec435fefc122573578f47f92adabApprove130549912021-11-29 17:11:536 days 14 hrs ago0x553f2015eb6033d74c709106af914041fae9ed28 IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000072745
0xe78165d7a2ca7c284a53fddde6ed662fc07f44374e802adc13eda07ba0df2e56Approve130539732021-11-29 16:16:186 days 15 hrs ago0xbe94fddca66848cff2b68c623dee698c802eb0be IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000222405
0x118a117359eba3758df733d32c8b52443c8df4d3be209ebda2cd1817b174191eApprove130532832021-11-29 15:39:186 days 16 hrs ago0x7da33f64460ea4e707cba444516da49d1551ab6b IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000222405
0xe1a54c7998c9b0c6b5be402a6f115b30e75dd26f0586006bdc7e06ce7f81dc1bApprove130472232021-11-29 9:56:166 days 22 hrs ago0x60b1046201075687468927031fae2ae6741f9ef7 IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000222405
0xb84aea3394a7e976e52ff0ab7939388c52598938df5520c6c3bc2676a8fea2bbApprove130375502021-11-29 0:59:517 days 7 hrs ago0x60113a0fed29af74d6dd04cbc4d1073eb14d5245 IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000087294
0xbb63345e8e9c21c6416d218cb563f43bb01fd5825a0577c7ad534d1a0ac637c0Approve130374422021-11-29 0:54:007 days 7 hrs ago0x60113a0fed29af74d6dd04cbc4d1073eb14d5245 IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000266886
0x02dff1e5c1f7f3274b6459d34241aa08be37ef44ba7a1c7657ca1681b25707d8Approve130255602021-11-28 14:12:467 days 17 hrs ago0x13e8e8b450d54ad94a572fe61ebd601f00d2f6ea IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000072745
0x42a5b9a638ce38fd617f2adb9a6e6b68aef783157fcfcb354b4b7633a9da64aaApprove130212892021-11-28 10:22:307 days 21 hrs ago0x54be7d19a4616050741f2b510a8d664515da908c IN  0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980 BNB0.000266886
[ Download CSV Export 
Latest 25 internal transaction
Parent Txn Hash Block From To Value
0x86623c654efb3355957fd430aa98f0066e884a118a85d2935758e5d75d3a17a3132347882021-12-06 4:45:023 hrs 16 mins ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x6170d67e65b5237c04fd2f1a58b928912d30b6420.000037791789994684 BNB
0x86623c654efb3355957fd430aa98f0066e884a118a85d2935758e5d75d3a17a3132347882021-12-06 4:45:023 hrs 16 mins ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x7613cec1eaf5607bb3a37421d37b191a6218dbd80.000037791789994684 BNB
0x86623c654efb3355957fd430aa98f0066e884a118a85d2935758e5d75d3a17a3132347882021-12-06 4:45:023 hrs 16 mins ago PancakeSwap: Router v2 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980.000075583579989369 BNB
0xe325707f5673c2c0a939515c9f7d443729a3302381f7f0cf5dab55af5bd9ef04132328252021-12-06 3:04:024 hrs 57 mins ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x6170d67e65b5237c04fd2f1a58b928912d30b6420.000285731807256657 BNB
0xe325707f5673c2c0a939515c9f7d443729a3302381f7f0cf5dab55af5bd9ef04132328252021-12-06 3:04:024 hrs 57 mins ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x7613cec1eaf5607bb3a37421d37b191a6218dbd80.000285731807256657 BNB
0xe325707f5673c2c0a939515c9f7d443729a3302381f7f0cf5dab55af5bd9ef04132328252021-12-06 3:04:024 hrs 57 mins ago PancakeSwap: Router v2 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980.000571463614513314 BNB
0xfe4f6f7de803a30c279cbc62648ccd3811219798212850f36f650d6ea370fac9132158972021-12-05 12:27:3219 hrs 34 mins ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x6170d67e65b5237c04fd2f1a58b928912d30b6420.000263756960335227 BNB
0xfe4f6f7de803a30c279cbc62648ccd3811219798212850f36f650d6ea370fac9132158972021-12-05 12:27:3219 hrs 34 mins ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x7613cec1eaf5607bb3a37421d37b191a6218dbd80.000263756960335227 BNB
0xfe4f6f7de803a30c279cbc62648ccd3811219798212850f36f650d6ea370fac9132158972021-12-05 12:27:3219 hrs 34 mins ago PancakeSwap: Router v2 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980.000527513920670454 BNB
0x58771c2e7f32092dbef36c5a8ebd756d426860766941765ec794017d103fb7ff131901002021-12-04 14:50:431 day 17 hrs ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x6170d67e65b5237c04fd2f1a58b928912d30b6420.002136668186878288 BNB
0x58771c2e7f32092dbef36c5a8ebd756d426860766941765ec794017d103fb7ff131901002021-12-04 14:50:431 day 17 hrs ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x7613cec1eaf5607bb3a37421d37b191a6218dbd80.002136668186878288 BNB
0x58771c2e7f32092dbef36c5a8ebd756d426860766941765ec794017d103fb7ff131901002021-12-04 14:50:431 day 17 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980.004273336373756576 BNB
0x382b1ad9371ba236f9bd2cca1bf37288d4653a1a271474d09ed74ba081cbad2b131594042021-12-03 12:51:352 days 19 hrs ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x6170d67e65b5237c04fd2f1a58b928912d30b6420.000737448011929257 BNB
0x382b1ad9371ba236f9bd2cca1bf37288d4653a1a271474d09ed74ba081cbad2b131594042021-12-03 12:51:352 days 19 hrs ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x7613cec1eaf5607bb3a37421d37b191a6218dbd80.000737448011929257 BNB
0x382b1ad9371ba236f9bd2cca1bf37288d4653a1a271474d09ed74ba081cbad2b131594042021-12-03 12:51:352 days 19 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980.001474896023858513 BNB
0x154bb71624fdbd690052e7687a707491dbcc04974656d1e05767014613f1243b131466942021-12-03 2:04:383 days 5 hrs ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x6170d67e65b5237c04fd2f1a58b928912d30b6420.00016515764776035 BNB
0x154bb71624fdbd690052e7687a707491dbcc04974656d1e05767014613f1243b131466942021-12-03 2:04:383 days 5 hrs ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x7613cec1eaf5607bb3a37421d37b191a6218dbd80.00016515764776035 BNB
0x154bb71624fdbd690052e7687a707491dbcc04974656d1e05767014613f1243b131466942021-12-03 2:04:383 days 5 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980.0003303152955207 BNB
0x0bda2b15a33945aeac4205189d381bc9f2aa1c1b12f7ae37f6a1bed0446d87d1131329222021-12-02 14:29:523 days 17 hrs ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x6170d67e65b5237c04fd2f1a58b928912d30b6420.00249613644473832 BNB
0x0bda2b15a33945aeac4205189d381bc9f2aa1c1b12f7ae37f6a1bed0446d87d1131329222021-12-02 14:29:523 days 17 hrs ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x7613cec1eaf5607bb3a37421d37b191a6218dbd80.00249613644473832 BNB
0x0bda2b15a33945aeac4205189d381bc9f2aa1c1b12f7ae37f6a1bed0446d87d1131329222021-12-02 14:29:523 days 17 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980.004992272889476641 BNB
0xe4b1a491f970e97e21104e88afbf1d9ceaee22548f4d604d26896f96f1b28810131193202021-12-02 2:41:524 days 5 hrs ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x6170d67e65b5237c04fd2f1a58b928912d30b6420.001032022921081507 BNB
0xe4b1a491f970e97e21104e88afbf1d9ceaee22548f4d604d26896f96f1b28810131193202021-12-02 2:41:524 days 5 hrs ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x7613cec1eaf5607bb3a37421d37b191a6218dbd80.001032022921081507 BNB
0xe4b1a491f970e97e21104e88afbf1d9ceaee22548f4d604d26896f96f1b28810131193202021-12-02 2:41:524 days 5 hrs ago PancakeSwap: Router v2 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980.002064045842163014 BNB
0xb3c55448789813508a5b8292955aeb14577074fa9450ac66eeeeaa618f121978131149852021-12-01 22:50:474 days 9 hrs ago 0x45b41bf48eb20466737b4605393734e9165d4b980x6170d67e65b5237c04fd2f1a58b928912d30b6420.003891185211441695 BNB
[ Download CSV Export 
Loading

Similar Match Source Code
Note: This contract matches the deployed ByteCode of the Source Code for Contract 0x8BcA5c8269237419f9f2Aa6cF090399f70B65147

Contract Name:
RedDoge

Compiler Version
v0.8.6+commit.11564f7e

Optimization Enabled:
Yes with 200 runs

Other Settings:
default evmVersion, None license

Contract Source Code (Solidity)

/**
 *Submitted for verification at BscScan.com on 2021-08-23
*/

/*

 Telegram: https://t.me/RedDoge

 So delicious!

 Marketing paid

 Liquidity Locked

 Ownership renounced

 No Devwallets

 SPDX-License-Identifier: Unlicensed

*/
pragma solidity 0.8.6;

abstract contract Context {
  function _msgSender() internal view virtual returns (address) {
    return msg.sender;
  }
}

interface IERC20 {
  function totalSupply() external view returns (uint256);

  function balanceOf(address account) external view returns (uint256);

  function transfer(address recipient, uint256 amount)
    external
    returns (bool);

  function allowance(address owner, address spender)
    external
    view
    returns (uint256);

  function approve(address spender, uint256 amount) external returns (bool);

  function transferFrom(
    address sender,
    address recipient,
    uint256 amount
  ) external returns (bool);

  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);
  event Approval(
    address indexed owner,
    address indexed spender,
    uint256 value
  );
}

library SafeMath {
  function add(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    uint256 c = a + b;
    require(c >= a, "SafeMath: addition overflow");
    return c;
  }

  function sub(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return sub(a, b, "SafeMath: subtraction overflow");
  }

  function sub(
    uint256 a,
    uint256 b,
    string memory errorMessage
  ) internal pure returns (uint256) {
    require(b <= a, errorMessage);
    uint256 c = a - b;
    return c;
  }

  function mul(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    if (a == 0) {
      return 0;
    }
    uint256 c = a * b;
    require(c / a == b, "SafeMath: multiplication overflow");
    return c;
  }

  function div(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return div(a, b, "SafeMath: division by zero");
  }

  function div(
    uint256 a,
    uint256 b,
    string memory errorMessage
  ) internal pure returns (uint256) {
    require(b > 0, errorMessage);
    uint256 c = a / b;
    return c;
  }
}

contract Ownable is Context {
  address private _owner;
  address private _previousOwner;
  event OwnershipTransferred(
    address indexed previousOwner,
    address indexed newOwner
  );

  constructor() {
    address msgSender = _msgSender();
    _owner = msgSender;
    emit OwnershipTransferred(address(0), msgSender);
  }

  function owner() public view returns (address) {
    return _owner;
  }

  modifier onlyOwner() {
    require(_owner == _msgSender(), "Ownable: caller is not the owner");
    _;
  }

  function renounceOwnership() public virtual onlyOwner {
    emit OwnershipTransferred(_owner, address(0));
    _owner = address(0);
  }
}

interface IUniswapV2Factory {
  function createPair(address tokenA, address tokenB)
    external
    returns (address pair);
}

interface IUniswapV2Router02 {
  function swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(
    uint256 amountIn,
    uint256 amountOutMin,
    address[] calldata path,
    address to,
    uint256 deadline
  ) external;

  function factory() external pure returns (address);

  function WETH() external pure returns (address);

  function addLiquidityETH(
    address token,
    uint256 amountTokenDesired,
    uint256 amountTokenMin,
    uint256 amountETHMin,
    address to,
    uint256 deadline
  )
    external
    payable
    returns (
      uint256 amountToken,
      uint256 amountETH,
      uint256 liquidity
    );
}

contract RedDoge is Context, IERC20, Ownable {
  using SafeMath for uint256;
  mapping(address => uint256) private _rOwned;
  mapping(address => uint256) private _tOwned;
  mapping(address => mapping(address => uint256)) private _allowances;
  mapping(address => bool) private _isExcludedFromFee;
  mapping(address => bool) private _forceFee;
  mapping(address => bool) private bots;
  mapping(address => uint256) private cooldown;
  uint256 private constant MAX = ~uint256(0);
  uint256 private constant _tTotal = 100000000 * 10**9;
  address private constant PANCAKE_ROUTER_ADDRESS =
    0x10ED43C718714eb63d5aA57B78B54704E256024E;
  address private constant DEAD_ADDRESS =
    0x000000000000000000000000000000000000dEaD;
  uint256 private _rTotal = (MAX - (MAX % _tTotal));
  uint256 private _tFeeTotal;
  string private constant _name = "RedDoge";
  string private constant _symbol = unicode"REDDOGE";
  uint8 private constant _decimals = 9;
  uint256 private _taxFee;
  uint256 private _teamFee;
  uint256 private _previousTaxFee = _taxFee;
  uint256 private _previousteamFee = _teamFee;
  address payable private _FeeAddress;
  address payable private _marketingWalletAddress;
  IUniswapV2Router02 private uniswapV2Router;
  address private uniswapV2Pair;
  bool private tradingOpen;
  bool private inSwap = false;
  bool private swapEnabled = false;
  bool private cooldownEnabled = false;
  uint256 private _maxTxAmount = _tTotal;
  event MaxTxAmountUpdated(uint256 _maxTxAmount);
  modifier lockTheSwap {
    inSwap = true;
    _;
    inSwap = false;
  }

  constructor(
    address payable FeeAddress,
    address payable marketingWalletAddress
  ) {
    _FeeAddress = FeeAddress;
    _marketingWalletAddress = marketingWalletAddress;
    _rOwned[_msgSender()] = _rTotal;
    _isExcludedFromFee[owner()] = true;
    _isExcludedFromFee[address(this)] = true;
    _isExcludedFromFee[FeeAddress] = true;
    _isExcludedFromFee[marketingWalletAddress] = true;
    emit Transfer(address(0), _msgSender(), _tTotal);
    _forceFee[PANCAKE_ROUTER_ADDRESS] = true;
    _forceFee[DEAD_ADDRESS] = true;
  }

  function name() public pure returns (string memory) {
    return _name;
  }

  function symbol() public pure returns (string memory) {
    return _symbol;
  }

  function decimals() public pure returns (uint8) {
    return _decimals;
  }

  function totalSupply() public pure override returns (uint256) {
    return _tTotal;
  }

  function balanceOf(address account) public view override returns (uint256) {
    return tokenFromReflection(_rOwned[account]);
  }

  function transfer(address recipient, uint256 amount)
    public
    override
    returns (bool)
  {
    _transfer(_msgSender(), recipient, amount);
    return true;
  }

  function allowance(address owner, address spender)
    public
    view
    override
    returns (uint256)
  {
    return _allowances[owner][spender];
  }

  function approve(address spender, uint256 amount)
    public
    override
    returns (bool)
  {
    _approve(_msgSender(), spender, amount);
    return true;
  }

  function transferFrom(
    address sender,
    address recipient,
    uint256 amount
  ) public override returns (bool) {
    _transfer(sender, recipient, amount);
    _approve(
      sender,
      _msgSender(),
      _allowances[sender][_msgSender()].sub(
        amount,
        "ERC20: transfer amount exceeds allowance"
      )
    );
    return true;
  }

  function setCooldownEnabled(bool onoff) external onlyOwner() {
    cooldownEnabled = onoff;
  }

  function tokenFromReflection(uint256 rAmount)
    private
    view
    returns (uint256)
  {
    require(
      rAmount <= _rTotal,
      "Amount must be less than total reflections"
    );
    uint256 currentRate = _getRate();
    return rAmount.div(currentRate);
  }

  function removeAllFee() private {
    if (_taxFee == 0 && _teamFee == 0) return;
    _previousTaxFee = _taxFee;
    _previousteamFee = _teamFee;
    _taxFee = 0;
    _teamFee = 0;
  }

  function restoreAllFee() private {
    _taxFee = _previousTaxFee;
    _teamFee = _previousteamFee;
  }

  function _approve(
    address owner,
    address spender,
    uint256 amount
  ) private {
    require(owner != address(0), "ERC20: approve from the zero address");
    require(spender != address(0), "ERC20: approve to the zero address");
    _allowances[owner][spender] = amount;
    emit Approval(owner, spender, amount);
  }

  function _transfer(
    address from,
    address to,
    uint256 amount
  ) private {
    require(from != address(0), "ERC20: transfer from the zero address");
    require(to != address(0), "ERC20: transfer to the zero address");
    require(amount > 0, "Transfer amount must be greater than zero");
    _taxFee = 6;
    _teamFee = 7;
    bool isBuyOrSell = false;
    if (from != owner() && to != owner()) {
      require(!bots[from] && !bots[to]);
      if (
        from == uniswapV2Pair &&
        to != address(uniswapV2Router) &&
        !_isExcludedFromFee[to] &&
        cooldownEnabled
      ) {
        require(amount <= _maxTxAmount);
        require(cooldown[to] < block.timestamp);
        cooldown[to] = block.timestamp + (30 seconds);
        isBuyOrSell = true;
      }
      if (
        to == uniswapV2Pair &&
        from != address(uniswapV2Router) &&
        !_isExcludedFromFee[from]
      ) {
        _taxFee = 6;
        _teamFee = 7;
        isBuyOrSell = true;
      }
      uint256 contractTokenBalance = balanceOf(address(this));
      if (
        !inSwap &&
        from != uniswapV2Pair &&
        swapEnabled &&
        contractTokenBalance > 0
      ) {
        swapTokensForEth(contractTokenBalance);
        uint256 contractETHBalance = address(this).balance;
        if (contractETHBalance > 0) {
          sendETHToFee(address(this).balance);
        }
      }
    }
    bool takeFee = _forceFee[to] || isBuyOrSell;
    _tokenTransfer(from, to, amount, takeFee);
  }

  function swapTokensForEth(uint256 tokenAmount) private lockTheSwap {
    address[] memory path = new address[](2);
    path[0] = address(this);
    path[1] = uniswapV2Router.WETH();
    _approve(address(this), address(uniswapV2Router), tokenAmount);
    uniswapV2Router.swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens(
      tokenAmount,
      0,
      path,
      address(this),
      block.timestamp
    );
  }

  function sendETHToFee(uint256 amount) private {
    _FeeAddress.transfer(amount.div(2));
    _marketingWalletAddress.transfer(amount.div(2));
  }

  function openTrading() external onlyOwner() {
    require(!tradingOpen, "trading is already open");
    IUniswapV2Router02 _uniswapV2Router = IUniswapV2Router02(
      PANCAKE_ROUTER_ADDRESS
    );
    uniswapV2Router = _uniswapV2Router;
    _approve(address(this), address(uniswapV2Router), _tTotal);
    uniswapV2Pair = IUniswapV2Factory(_uniswapV2Router.factory())
    .createPair(address(this), _uniswapV2Router.WETH());
    uniswapV2Router.addLiquidityETH{value: address(this).balance}(
      address(this),
      balanceOf(address(this)),
      0,
      0,
      owner(),
      block.timestamp
    );
    swapEnabled = true;
    cooldownEnabled = true;
    _maxTxAmount = 10000000 * 10**9;
    tradingOpen = true;
    IERC20(uniswapV2Pair).approve(
      address(uniswapV2Router),
      type(uint256).max
    );
  }

  function setBots(address[] memory bots_) public onlyOwner {
    for (uint256 i = 0; i < bots_.length; i++) {
      bots[bots_[i]] = true;
    }
  }

  function delBot(address notbot) public onlyOwner {
    bots[notbot] = false;
  }

  function _tokenTransfer(
    address sender,
    address recipient,
    uint256 amount,
    bool takeFee
  ) private {
    if (!takeFee) removeAllFee();
    _transferStandard(sender, recipient, amount);
    if (!takeFee) restoreAllFee();
  }

  function _transferStandard(
    address sender,
    address recipient,
    uint256 tAmount
  ) private {
    (
      uint256 rAmount,
      uint256 rTransferAmount,
      uint256 rFee,
      uint256 tTransferAmount,
      uint256 tFee,
      uint256 tTeam
    ) = _getValues(tAmount);
    _rOwned[sender] = _rOwned[sender].sub(rAmount);
    _rOwned[recipient] = _rOwned[recipient].add(rTransferAmount);
    _takeTeam(tTeam);
    _reflectFee(rFee, tFee);
    emit Transfer(sender, recipient, tTransferAmount);
  }

  function _takeTeam(uint256 tTeam) private {
    uint256 currentRate = _getRate();
    uint256 rTeam = tTeam.mul(currentRate);
    _rOwned[address(this)] = _rOwned[address(this)].add(rTeam);
  }

  function _reflectFee(uint256 rFee, uint256 tFee) private {
    _rTotal = _rTotal.sub(rFee);
    _tFeeTotal = _tFeeTotal.add(tFee);
  }

  receive() external payable {}

  function manualswap() external {
    require(_msgSender() == _FeeAddress);
    uint256 contractBalance = balanceOf(address(this));
    swapTokensForEth(contractBalance);
  }

  function manualsend() external {
    require(_msgSender() == _FeeAddress);
    uint256 contractETHBalance = address(this).balance;
    sendETHToFee(contractETHBalance);
  }

  function _getValues(uint256 tAmount)
    private
    view
    returns (
      uint256,
      uint256,
      uint256,
      uint256,
      uint256,
      uint256
    )
  {
    (uint256 tTransferAmount, uint256 tFee, uint256 tTeam) = _getTValues(
      tAmount,
      _taxFee,
      _teamFee
    );
    uint256 currentRate = _getRate();
    (uint256 rAmount, uint256 rTransferAmount, uint256 rFee) = _getRValues(
      tAmount,
      tFee,
      tTeam,
      currentRate
    );
    return (rAmount, rTransferAmount, rFee, tTransferAmount, tFee, tTeam);
  }

  function _getTValues(
    uint256 tAmount,
    uint256 taxFee,
    uint256 TeamFee
  )
    private
    pure
    returns (
      uint256,
      uint256,
      uint256
    )
  {
    uint256 tFee = tAmount.mul(taxFee).div(100);
    uint256 tTeam = tAmount.mul(TeamFee).div(100);
    uint256 tTransferAmount = tAmount.sub(tFee).sub(tTeam);
    return (tTransferAmount, tFee, tTeam);
  }

  function _getRValues(
    uint256 tAmount,
    uint256 tFee,
    uint256 tTeam,
    uint256 currentRate
  )
    private
    pure
    returns (
      uint256,
      uint256,
      uint256
    )
  {
    uint256 rAmount = tAmount.mul(currentRate);
    uint256 rFee = tFee.mul(currentRate);
    uint256 rTeam = tTeam.mul(currentRate);
    uint256 rTransferAmount = rAmount.sub(rFee).sub(rTeam);
    return (rAmount, rTransferAmount, rFee);
  }

  function _getRate() private view returns (uint256) {
    (uint256 rSupply, uint256 tSupply) = _getCurrentSupply();
    return rSupply.div(tSupply);
  }

  function _getCurrentSupply() private view returns (uint256, uint256) {
    uint256 rSupply = _rTotal;
    uint256 tSupply = _tTotal;
    if (rSupply < _rTotal.div(_tTotal)) return (_rTotal, _tTotal);
    return (rSupply, tSupply);
  }

  function setMaxTxPercent(uint256 maxTxPercent) external onlyOwner() {
    require(maxTxPercent > 0, "Amount must be greater than 0");
    _maxTxAmount = _tTotal.mul(maxTxPercent).div(10**2);
    emit MaxTxAmountUpdated(_maxTxAmount);
  }
}

Contract Security Audit

Contract ABI

[{"inputs":[{"internalType":"address payable","name":"FeeAddress","type":"address"},{"internalType":"address payable","name":"marketingWalletAddress","type":"address"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"constructor"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Approval","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"_maxTxAmount","type":"uint256"}],"name":"MaxTxAmountUpdated","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"previousOwner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"newOwner","type":"address"}],"name":"OwnershipTransferred","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Transfer","type":"event"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"}],"name":"allowance","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"}],"name":"approve","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"account","type":"address"}],"name":"balanceOf","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"decimals","outputs":[{"internalType":"uint8","name":"","type":"uint8"}],"stateMutability":"pure","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"notbot","type":"address"}],"name":"delBot","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"manualsend","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"manualswap","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"pure","type":"function"},{"inputs":[],"name":"openTrading","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"owner","outputs":[{"internalType":"address","name":"","type":"address"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"renounceOwnership","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address[]","name":"bots_","type":"address[]"}],"name":"setBots","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"bool","name":"onoff","type":"bool"}],"name":"setCooldownEnabled","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"maxTxPercent","type":"uint256"}],"name":"setMaxTxPercent","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"symbol","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"pure","type":"function"},{"inputs":[],"name":"totalSupply","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"pure","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"recipient","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"}],"name":"transfer","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"sender","type":"address"},{"internalType":"address","name":"recipient","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"}],"name":"transferFrom","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"stateMutability":"payable","type":"receive"}]

60806040526200001a67016345785d8a0000600019620002f6565b6200002890600019620002d0565b600955600b54600d55600c54600e556012805462ffffff60a81b1916905567016345785d8a00006013553480156200005f57600080fd5b5060405162001ec938038062001ec9833981016040819052620000829162000298565b600080546001600160a01b031916339081178255604051909182917f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e0908290a350600f80546001600160a01b038085166001600160a01b031992831617909255601080549284169290911691909117905560095460026000620001023390565b6001600160a01b03166001600160a01b03168152602001908152602001600020819055506001600560006200013c6200026c60201b60201c565b6001600160a01b03908116825260208083019390935260409182016000908120805495151560ff19968716179055308152600590935281832080548516600190811790915586821684528284208054861682179055908516835291208054909216179055620001a83390565b6001600160a01b031660006001600160a01b03167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef67016345785d8a0000604051620001f691815260200190565b60405180910390a3505060066020527facb6cf0e98bf236cb816d9908b3017a117e132006173790335f83194b20039868054600160ff19918216811790925561dead6000527f1aecba4ebe7a4e0673e4891b2b092b2228e4322380b579fb494fad3da8586e228054909116909117905562000319565b6000546001600160a01b031690565b80516001600160a01b03811681146200029357600080fd5b919050565b60008060408385031215620002ac57600080fd5b620002b7836200027b565b9150620002c7602084016200027b565b90509250929050565b600082821015620002f157634e487b7160e01b600052601160045260246000fd5b500390565b6000826200031457634e487b7160e01b600052601260045260246000fd5b500690565b611ba080620003296000396000f3fe60806040526004361061010d5760003560e01c8063715018a611610095578063b515566a11610064578063b515566a146102f0578063c3c8cd8014610310578063c9567bf914610325578063d543dbeb1461033a578063dd62ed3e1461035a57600080fd5b8063715018a6146102635780638da5cb5b1461027857806395d89b41146102a0578063a9059cbb146102d057600080fd5b8063273123b7116100dc578063273123b7146101d0578063313ce567146101f25780635932ead11461020e5780636fc3eaec1461022e57806370a082311461024357600080fd5b806306fdde0314610119578063095ea7b31461015b57806318160ddd1461018b57806323b872dd146101b057600080fd5b3661011457005b600080fd5b34801561012557600080fd5b50604080518082019091526007815266526564446f676560c81b60208201525b6040516101529190611957565b60405180910390f35b34801561016757600080fd5b5061017b6101763660046117de565b6103a0565b6040519015158152602001610152565b34801561019757600080fd5b5067016345785d8a00005b604051908152602001610152565b3480156101bc57600080fd5b5061017b6101cb36600461179d565b6103b7565b3480156101dc57600080fd5b506101f06101eb36600461172a565b610420565b005b3480156101fe57600080fd5b5060405160098152602001610152565b34801561021a57600080fd5b506101f06102293660046118d6565b610474565b34801561023a57600080fd5b506101f06104bc565b34801561024f57600080fd5b506101a261025e36600461172a565b6104e9565b34801561026f57600080fd5b506101f061050b565b34801561028457600080fd5b506000546040516001600160a01b039091168152602001610152565b3480156102ac57600080fd5b50604080518082019091526007815266524544444f474560c81b6020820152610145565b3480156102dc57600080fd5b5061017b6102eb3660046117de565b61057f565b3480156102fc57600080fd5b506101f061030b36600461180a565b61058c565b34801561031c57600080fd5b506101f0610622565b34801561033157600080fd5b506101f0610658565b34801561034657600080fd5b506101f0610355366004611910565b610a19565b34801561036657600080fd5b506101a2610375366004611764565b6001600160a01b03918216600090815260046020908152604080832093909416825291909152205490565b60006103ad338484610aeb565b5060015b92915050565b60006103c4848484610c0f565b610416843361041185604051806060016040528060288152602001611b43602891396001600160a01b038a1660009081526004602090815260408083203384529091529020549190610f98565b610aeb565b5060019392505050565b6000546001600160a01b031633146104535760405162461bcd60e51b815260040161044a906119ac565b60405180910390fd5b6001600160a01b03166000908152600760205260409020805460ff19169055565b6000546001600160a01b0316331461049e5760405162461bcd60e51b815260040161044a906119ac565b60128054911515600160b81b0260ff60b81b19909216919091179055565b600f546001600160a01b0316336001600160a01b0316146104dc57600080fd5b476104e681610fd2565b50565b6001600160a01b0381166000908152600260205260408120546103b190611057565b6000546001600160a01b031633146105355760405162461bcd60e51b815260040161044a906119ac565b600080546040516001600160a01b03909116907f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e0908390a3600080546001600160a01b0319169055565b60006103ad338484610c0f565b6000546001600160a01b031633146105b65760405162461bcd60e51b815260040161044a906119ac565b60005b815181101561061e576001600760008484815181106105da576105da611af3565b6020908102919091018101516001600160a01b03168252810191909152604001600020805460ff19169115159190911790558061061681611ac2565b9150506105b9565b5050565b600f546001600160a01b0316336001600160a01b03161461064257600080fd5b600061064d306104e9565b90506104e6816110db565b6000546001600160a01b031633146106825760405162461bcd60e51b815260040161044a906119ac565b601254600160a01b900460ff16156106dc5760405162461bcd60e51b815260206004820152601760248201527f74726164696e6720697320616c7265616479206f70656e000000000000000000604482015260640161044a565b601180546001600160a01b0319167310ed43c718714eb63d5aa57b78b54704e256024e908117909155610718308267016345785d8a0000610aeb565b806001600160a01b031663c45a01556040518163ffffffff1660e01b815260040160206040518083038186803b15801561075157600080fd5b505afa158015610765573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d601f19601f820116820180604052508101906107899190611747565b6001600160a01b031663c9c6539630836001600160a01b031663ad5c46486040518163ffffffff1660e01b815260040160206040518083038186803b1580156107d157600080fd5b505afa1580156107e5573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d601f19601f820116820180604052508101906108099190611747565b6040516001600160e01b031960e085901b1681526001600160a01b03928316600482015291166024820152604401602060405180830381600087803b15801561085157600080fd5b505af1158015610865573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d601f19601f820116820180604052508101906108899190611747565b601280546001600160a01b0319166001600160a01b039283161790556011541663f305d71947306108b9816104e9565b6000806108ce6000546001600160a01b031690565b60405160e088901b6001600160e01b03191681526001600160a01b03958616600482015260248101949094526044840192909252606483015290911660848201524260a482015260c4016060604051808303818588803b15801561093157600080fd5b505af1158015610945573d6000803e3d6000fd5b50505050506040513d601f19601f8201168201806040525081019061096a9190611929565b505060128054662386f26fc1000060135563ffff00ff60a01b198116630101000160a01b1790915560115460405163095ea7b360e01b81526001600160a01b03918216600482015260001960248201529116915063095ea7b390604401602060405180830381600087803b1580156109e157600080fd5b505af11580156109f5573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d601f19601f8201168201806040525081019061061e91906118f3565b6000546001600160a01b03163314610a435760405162461bcd60e51b815260040161044a906119ac565b60008111610a935760405162461bcd60e51b815260206004820152601d60248201527f416d6f756e74206d7573742062652067726561746572207468616e2030000000604482015260640161044a565b610ab06064610aaa67016345785d8a000084611264565b906112e3565b60138190556040519081527f947f344d56e1e8c70dc492fb94c4ddddd490c016aab685f5e7e47b2e85cb44cf9060200160405180910390a150565b6001600160a01b038316610b4d5760405162461bcd60e51b8152602060048201526024808201527f45524332303a20617070726f76652066726f6d20746865207a65726f206164646044820152637265737360e01b606482015260840161044a565b6001600160a01b038216610bae5760405162461bcd60e51b815260206004820152602260248201527f45524332303a20617070726f766520746f20746865207a65726f206164647265604482015261737360f01b606482015260840161044a565b6001600160a01b0383811660008181526004602090815260408083209487168084529482529182902085905590518481527f8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925910160405180910390a3505050565b6001600160a01b038316610c735760405162461bcd60e51b815260206004820152602560248201527f45524332303a207472616e736665722066726f6d20746865207a65726f206164604482015264647265737360d81b606482015260840161044a565b6001600160a01b038216610cd55760405162461bcd60e51b815260206004820152602360248201527f45524332303a207472616e7366657220746f20746865207a65726f206164647260448201526265737360e81b606482015260840161044a565b60008111610d375760405162461bcd60e51b815260206004820152602960248201527f5472616e7366657220616d6f756e74206d7573742062652067726561746572206044820152687468616e207a65726f60b81b606482015260840161044a565b6006600b556007600c55600080546001600160a01b03858116911614801590610d6e57506000546001600160a01b03848116911614155b15610f5f576001600160a01b03841660009081526007602052604090205460ff16158015610db557506001600160a01b03831660009081526007602052604090205460ff16155b610dbe57600080fd5b6012546001600160a01b038581169116148015610de957506011546001600160a01b03848116911614155b8015610e0e57506001600160a01b03831660009081526005602052604090205460ff16155b8015610e235750601254600160b81b900460ff165b15610e8357601354821115610e3757600080fd5b6001600160a01b0383166000908152600860205260409020544211610e5b57600080fd5b610e6642601e611a52565b6001600160a01b0384166000908152600860205260409020555060015b6012546001600160a01b038481169116148015610eae57506011546001600160a01b03858116911614155b8015610ed357506001600160a01b03841660009081526005602052604090205460ff16155b15610ee657506006600b556007600c5560015b6000610ef1306104e9565b601254909150600160a81b900460ff16158015610f1c57506012546001600160a01b03868116911614155b8015610f315750601254600160b01b900460ff165b8015610f3d5750600081115b15610f5d57610f4b816110db565b478015610f5b57610f5b47610fd2565b505b505b6001600160a01b03831660009081526006602052604081205460ff1680610f835750815b9050610f9185858584611325565b5050505050565b60008184841115610fbc5760405162461bcd60e51b815260040161044a9190611957565b506000610fc98486611aab565b95945050505050565b600f546001600160a01b03166108fc610fec8360026112e3565b6040518115909202916000818181858888f19350505050158015611014573d6000803e3d6000fd5b506010546001600160a01b03166108fc61102f8360026112e3565b6040518115909202916000818181858888f1935050505015801561061e573d6000803e3d6000fd5b60006009548211156110be5760405162461bcd60e51b815260206004820152602a60248201527f416d6f756e74206d757374206265206c657373207468616e20746f74616c207260448201526965666c656374696f6e7360b01b606482015260840161044a565b60006110c8611359565b90506110d483826112e3565b9392505050565b6012805460ff60a81b1916600160a81b179055604080516002808252606082018352600092602083019080368337019050509050308160008151811061112357611123611af3565b6001600160a01b03928316602091820292909201810191909152601154604080516315ab88c960e31b81529051919093169263ad5c4648926004808301939192829003018186803b15801561117757600080fd5b505afa15801561118b573d6000803e3d6000fd5b505050506040513d601f19601f820116820180604052508101906111af9190611747565b816001815181106111c2576111c2611af3565b6001600160a01b0392831660209182029290920101526011546111e89130911684610aeb565b60115460405163791ac94760e01b81526001600160a01b039091169063791ac947906112219085906000908690309042906004016119e1565b600060405180830381600087803b15801561123b57600080fd5b505af115801561124f573d6000803e3d6000fd5b50506012805460ff60a81b1916905550505050565b600082611273575060006103b1565b600061127f8385611a8c565b90508261128c8583611a6a565b146110d45760405162461bcd60e51b815260206004820152602160248201527f536166654d6174683a206d756c7469706c69636174696f6e206f766572666c6f6044820152607760f81b606482015260840161044a565b60006110d483836040518060400160405280601a81526020017f536166654d6174683a206469766973696f6e206279207a65726f00000000000081525061137c565b80611332576113326113aa565b61133d8484846113d8565b8061135357611353600d54600b55600e54600c55565b50505050565b60008060006113666114cf565b909250905061137582826112e3565b9250505090565b6000818361139d5760405162461bcd60e51b815260040161044a9190611957565b506000610fc98486611a6a565b600b541580156113ba5750600c54155b156113c157565b600b8054600d55600c8054600e5560009182905555565b6000806000806000806113ea8761150f565b6001600160a01b038f16600090815260026020526040902054959b5093995091975095509350915061141c908761156c565b6001600160a01b03808b1660009081526002602052604080822093909355908a168152205461144b90866115ae565b6001600160a01b03891660009081526002602052604090205561146d8161160d565b6114778483611657565b876001600160a01b0316896001600160a01b03167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef856040516114bc91815260200190565b60405180910390a3505050505050505050565b600954600090819067016345785d8a00006114ea82826112e3565b8210156115065750506009549267016345785d8a000092509050565b90939092509050565b600080600080600080600080600061152c8a600b54600c5461167b565b925092509250600061153c611359565b9050600080600061154f8e8787876116ca565b919e509c509a509598509396509194505050505091939550919395565b60006110d483836040518060400160405280601e81526020017f536166654d6174683a207375627472616374696f6e206f766572666c6f770000815250610f98565b6000806115bb8385611a52565b9050838110156110d45760405162461bcd60e51b815260206004820152601b60248201527f536166654d6174683a206164646974696f6e206f766572666c6f770000000000604482015260640161044a565b6000611617611359565b905060006116258383611264565b3060009081526002602052604090205490915061164290826115ae565b30600090815260026020526040902055505050565b600954611664908361156c565b600955600a5461167490826115ae565b600a555050565b600080808061168f6064610aaa8989611264565b905060006116a26064610aaa8a89611264565b905060006116ba826116b48b8661156c565b9061156c565b9992985090965090945050505050565b60008080806116d98886611264565b905060006116e78887611264565b905060006116f58888611264565b90506000611707826116b4868661156c565b939b939a50919850919650505050505050565b803561172581611b1f565b919050565b60006020828403121561173c57600080fd5b81356110d481611b1f565b60006020828403121561175957600080fd5b81516110d481611b1f565b6000806040838503121561177757600080fd5b823561178281611b1f565b9150602083013561179281611b1f565b809150509250929050565b6000806000606084860312156117b257600080fd5b83356117bd81611b1f565b925060208401356117cd81611b1f565b929592945050506040919091013590565b600080604083850312156117f157600080fd5b82356117fc81611b1f565b946020939093013593505050565b6000602080838503121561181d57600080fd5b823567ffffffffffffffff8082111561183557600080fd5b818501915085601f83011261184957600080fd5b81358181111561185b5761185b611b09565b8060051b604051601f19603f8301168101818110858211171561188057611880611b09565b604052828152858101935084860182860187018a101561189f57600080fd5b600095505b838610156118c9576118b58161171a565b8552600195909501949386019386016118a4565b5098975050505050505050565b6000602082840312156118e857600080fd5b81356110d481611b34565b60006020828403121561190557600080fd5b81516110d481611b34565b60006020828403121561192257600080fd5b5035919050565b60008060006060848603121561193e57600080fd5b8351925060208401519150604084015190509250925092565b600060208083528351808285015260005b8181101561198457858101830151858201604001528201611968565b81811115611996576000604083870101525b50601f01601f1916929092016040019392505050565b6020808252818101527f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e6572604082015260600190565b600060a082018783526020878185015260a0604085015281875180845260c086019150828901935060005b81811015611a315784516001600160a01b031683529383019391830191600101611a0c565b50506001600160a01b03969096166060850152505050608001529392505050565b60008219821115611a6557611a65611add565b500190565b600082611a8757634e487b7160e01b600052601260045260246000fd5b500490565b6000816000190483118215151615611aa657611aa6611add565b500290565b600082821015611abd57611abd611add565b500390565b6000600019821415611ad657611ad6611add565b5060010190565b634e487b7160e01b600052601160045260246000fd5b634e487b7160e01b600052603260045260246000fd5b634e487b7160e01b600052604160045260246000fd5b6001600160a01b03811681146104e657600080fd5b80151581146104e657600080fdfe45524332303a207472616e7366657220616d6f756e74206578636565647320616c6c6f77616e6365a26469706673582212203b06ac701256817cf7a62a5761919df80eff683f30c87797353498b32b7ba09764736f6c634300080600330000000000000000000000007613cec1eaf5607bb3a37421d37b191a6218dbd80000000000000000000000006170d67e65b5237c04fd2f1a58b928912d30b642

Deployed ByteCode Sourcemap



Swarm Source

ipfs://3b06ac701256817cf7a62a5761919df80eff683f30c87797353498b32b7ba097
Block Transaction Gas Used Reward
Age Block Fee Address BC Fee Address Voting Power Jailed Incoming
Block Uncle Number Difficulty Gas Used Reward
Loading
Loading
Make sure to use the "Vote Down" button for any spammy posts, and the "Vote Up" for interesting conversations.