Contract 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d 5

 
 
Txn Hash Method
Block
From
To
Value [Txn Fee]
0x2a8225d84132bdba7bf9ac6cc745a1501cebf4f85b6955e802d71d8e6ae16ad2Approve110319142021-09-18 20:59:101 hr 35 mins ago0xb2624493701b6f824f3269847be8afc53297c18d IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000222545
0x25e1fe6b9135937e7e9d8873168f098258fa5835e0cf38ef7516f87298e673b4Approve110312232021-09-18 20:24:372 hrs 9 mins ago0x1863e6917d826273354a6274dc1e1591a0230bab IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000311563
0x4b496e0e9eefddf3e3de6e0e1656d45a4151d79dad2cea600f8a9795f3242a97Approve110250422021-09-18 15:14:187 hrs 20 mins ago0x950af328d056c20e50215f004d63603c526ff938 IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000222545
0xeee3f96fbd8d014430e1bcfe363d74f4e6a90575abc2ffe7dbeb81db40039f4eTransfer110092952021-09-18 2:04:0320 hrs 30 mins ago0x5531e9023d05b97980e60bd028acc161693a3eec IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.00018181
0xd2d80e525e93b27773a58229b5d3f12aadb7af5294152c2f736e38272e67bda7Transfer110055722021-09-17 22:57:4923 hrs 36 mins ago0x3108313f578d7260910f7298557739a813257fea IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.00018181
0x870ff392c3120332184fb6c218f576752ea5994fa4040c1bf0584be3580285caApprove109905772021-09-17 10:27:151 day 12 hrs ago0x97184b0af13968cfafc5c467fc641fb9a5521ad0 IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000222545
0xc60c24f88e67a9be8740944b63302969cebfdbab102b95255f84acd301b0280cApprove109642762021-09-16 12:30:222 days 10 hrs ago0xa71ae5215f7ad754a928e7532d6cdb0650ea72f1 IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000222545
0x428747bb765129e9dad15e866605e115cca39cd22b031cb0791c21b098797fe9Transfer109627102021-09-16 11:11:162 days 11 hrs ago0x64cef53572b0cf665d37d31c30e6ff77fc397c0d IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.00025687
0xb9ba6285dc2e7ff7f04cf30bf4325d951c2d874a512bad03305f814f7048062eApprove109545192021-09-16 4:20:372 days 18 hrs ago0xe6a66ba7927a0d9f1c195a01040a4acb5bdd31f2 IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000222545
0xa3691633d1d0003496f8e4678678730382934e34f09d6fb206363d88ece81e17Approve109322082021-09-15 9:43:403 days 12 hrs ago0x3729bde1981fe069940553dc2df342077fc23806 IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000222545
0x7ba2b28d5ac9db433b98aa343d7b5a9ddc3fa89120fe65f42a79d61606a8561eTransfer108815032021-09-13 15:19:395 days 7 hrs ago0x2855cf718073ebdcade381493ea39f9b519ba30c IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.00025681
0x20e6a32cff442a550c63f9504e6d9d593ffd29d882478861ad6a813706f8be45Approve108797492021-09-13 13:50:545 days 8 hrs ago0x16ebe16a040731c8ebaad573349a06592bb31f11 IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000222545
0x4f8fba8919453fa67abb832ec25ea0f0e815f3404e80c67c2d7701ed20ab4946Approve108588232021-09-12 20:22:176 days 2 hrs ago0xee98de397ff1dcf43f2d30ee3e1873f992dd1275 IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000267054
0x270c4259b203499328404a52124763a83af91dc8425dda7b67f95e16323886cbTransfer108565602021-09-12 18:28:586 days 4 hrs ago0x2a9cb18c03703f926bbfcdc6be01fff075f3a864 IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.00018187
0x8edbcf56e77448e95a203cbd868deda6799c983b4c1aa68994bdf48b5aee489dTransfer108552212021-09-12 17:21:516 days 5 hrs ago0x6ca45e051e5f8068f69d00fddb92ccbf9909f370 IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.00010681
0xb5d1f396303e3defad7de3d070e9de67c73d2af7519ac2bb39099313bb1d50efApprove108524222021-09-12 15:01:456 days 7 hrs ago0x95ff907efe0c1b4038bc56f6c9e5ed3f421a2e8c IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000267054
0x85ee8878d52aa9f0ab883e174d19283cb0cf968a8c4710ce1d2cc27550d88f9dApprove108490172021-09-12 12:11:276 days 10 hrs ago0x8a15327f1e65eac9716250f31f119fbbeff2e7a2 IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000267054
0x9cf8082f2e02878a008cbb9564b4c50c66cfba66a80353c6984037da2d43c3baApprove108445382021-09-12 8:27:256 days 14 hrs ago0x197a65689505635457236a7cf53ed23e08ff318c IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000222545
0xc6040693399c0dae6c241a158a122c6f31aba39ea23c41ba686607c5be4ebe6eApprove108427982021-09-12 7:00:246 days 15 hrs ago0x172baddaeea55cf175d878d44512a69c0622b4ff IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000222545
0x1bc893526111dade08d8499db25dc27424ccd4f0b85b759a7570f258b87ec026Approve108403382021-09-12 4:57:246 days 17 hrs ago0xd227246b64fcf97d371660f666a27206ff082b90 IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000222545
0x67cc4b0540c4bb32e97f0b608126500af9fe834a3e676b471e69c9bbc188c883Transfer108347212021-09-12 0:16:336 days 22 hrs ago0xb46b16780c423b2c5c8ac597409cda792ce7c4b2 IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.00018181
0x019e76f01a557b42943e783749aaedc24b7cfc60cbc2ef02e592e8977de7db2cTransfer108213192021-09-11 12:59:237 days 9 hrs ago0x5f66dbdcff17a9159ce6d19e3249f38fc6301df7 IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.00018187
0x26f58f9cdaa63dba9b40d67b6fcd87d28391714188f819109d99ac686cd42db3Approve108197702021-09-11 11:41:517 days 10 hrs ago0x3c260d8241ebf26ddd9b874a55bef50686c02d8e IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000222545
0xd30cb6d352e858c55060282a80fd2585a0ce586c20b6e7158a7ab8395cdabb72Approve107797582021-09-10 1:56:318 days 20 hrs ago0x50c61070d32dcda2c261f8e1079c53bdc45f72ba IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000222485
0xc76d6e108fe9d35254fa8d59c4fb8b9b6c249c87150ac2b11c21c9d850a3a39eApprove107712892021-09-09 18:48:189 days 3 hrs ago0x6c103c5d6cd574d3c53e83c085c51f82acc4ab52 IN  0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0 BNB0.000222545
[ Download CSV Export 
Latest 25 internal transaction
Parent Txn Hash Block From To Value
0x9975595f3793364fab1b232eac50b46dcf212496774f24112c86b3529d31d5c7110294332021-09-18 18:55:073 hrs 39 mins ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000009684373493459 BNB
0xbf4f7c0ca69d4f57528a8f42edea89d1328b7c15189b574d03141cc64d2317c3109103032021-09-14 15:21:574 days 7 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000014697869743109 BNB
0x22806d16b206544299b38f3f6353804efc15175e34f624ff7131c0627354e4fa107927262021-09-10 12:49:558 days 9 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000017478558098894 BNB
0x38a8a32c71c9baad09c5d89ed85539f291f21bd2c008ebcbfa8f98708cdc6d6d106440412021-09-05 7:37:4913 days 14 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000010796729764402 BNB
0x0998a237bb2e937fd13a1458a204672afe782b2a286424086ba6c7be95a6145f105576502021-09-02 7:01:2416 days 15 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000020280382354133 BNB
0xcd775ce66346a8f6f4586a1c5d712fa712ed7f31ee86a7ba61803930f68b61c7104197932021-08-28 10:40:0921 days 11 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000017056284264771 BNB
0x922f516ad1765b6d6c09f2d759f35e298bc81703ff8d056cdcfe426c0293826d103326902021-08-25 8:55:4524 days 13 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000022632797462795 BNB
0x77ab54cc871de2dd2ead9179e2d16f307d5e210908820bf29bd7ab9b8eb7e939102695232021-08-23 3:57:2726 days 18 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000015561982946867 BNB
0xb341db24f6dbfcb28dd2946ae9096d7f2d1e6e6a84d2172cdb92f60f500a9db8101923642021-08-20 11:13:0329 days 11 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000015194733709211 BNB
0x8a95de993461cde38e5271450a17cee81f3ef10e3c166193a27bd3961a1e3580101139942021-08-17 17:36:4932 days 4 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000015763883006331 BNB
0x75a9c153bccec9f6331e59ddd29cba476cc2757e4c5c4e6120b15a682a87aa57100561842021-08-15 17:17:5234 days 5 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000030596647413339 BNB
0x2633edf2968f0d91e09f052ecc973c1908b3e09e480773bb27d67423d4da2569100296262021-08-14 19:09:1535 days 3 hrs ago 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0xb04b2c6b188ad432aa5d9d0be0309bb1ccd491e30.0006 BNB
0x1573623cf20046cb562d90c396c8dea24fb66b7b5247f89341a6ec0911003cd6100222012021-08-14 12:52:5135 days 9 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000016642077498694 BNB
0xbce0932741033fd571bc51e3a4e32a6b101adf6051fe717434427e36e7934f4899830302021-08-13 3:42:3136 days 18 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000026985299691591 BNB
0xb5b05f77a4fb42525d488873dd2e1f0ecd14e4b913326e2e038aa2841d1dd31899497532021-08-11 23:29:2137 days 23 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000021478941648857 BNB
0x13204f7271470c587a9cea296156795cdad30d3425970b10603a385697c7dab799196552021-08-10 21:26:2839 days 1 hr ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000022349095287556 BNB
0x378a1b3acb11dcbed69ec0c1824de4509e608152e71e083c48ae8de155d74afb98830792021-08-09 14:23:1740 days 8 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.0000171987457604 BNB
0xbd665ca7229abb456a0c9d7b0768ca7e399ee0d05a690a86d2500d27baebace898326162021-08-07 19:16:4942 days 3 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000022060388814833 BNB
0x78b5c7de1910bc64c75161f14678b38f714182e7abd9297b76f21d6096b67fad98074372021-08-06 21:33:3343 days 1 hr ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.00001548122738263 BNB
0xa0cc7c1ff8c2182df3d681b8f9b9438d1b2bef383be6a6d4e89e4ef63b7a85e297763072021-08-05 18:46:5044 days 3 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.00004168606208354 BNB
0x03f86777e7967bdb49f6469c059e73467c2815bd034c8ef51c21f8626052e2cb97493512021-08-04 19:36:5445 days 2 hrs ago 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0x86569a8ca1dcdff2615a991e45cb1df6914597b60.0006 BNB
0xb138b0876ffdc76c68ab95a0fcd7b8695da3a215903722b5c008d5ac86ee33d497441382021-08-04 15:10:5145 days 7 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000036798579220166 BNB
0x5fb6a0d2d8812bd32abacf751017a0967bf0fd530c2b2d4364c10a800f877e7e97080762021-08-03 7:57:2746 days 14 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000020064742324704 BNB
0xb8ee845971ccec6205f5becf7a26fdbfeb4533e6b6f5a5cb358a6725ab69ac7896714612021-08-01 23:53:0147 days 22 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000019743347206667 BNB
0xddeb146cd8c8ed2a88d37ca7a78db7e6890ec7b4c638a0af50e478b7c8fe4a4396424372021-07-31 22:49:1348 days 23 hrs ago 0x8a59696d99bc0428a11e4b7442cbeb231d396a01 0x17dd6e742a5324d3f1b2b242374fc01bc61ee56d0.000026589143692091 BNB
[ Download CSV Export 
Loading

Contract Source Code Verified (Exact Match)

Contract Name:
FlaringSword

Compiler Version
v0.6.8+commit.0bbfe453

Optimization Enabled:
No with 200 runs

Other Settings:
default evmVersion, MIT license
/**
 *Submitted for verification at BscScan.com on 2021-06-18
*/

/**
 *Submitted for verification at BscScan.com on 2021-06-12
*/

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity 0.6.8;

library SafeMath {
  
  function add(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    uint256 c = a + b;
    require(c >= a, "SafeMath: addition overflow");
    return c;
  }

 
  function sub(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    require(b <= a, "SafeMath: subtraction overflow");
    return a - b;
  }

  
  function mul(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    if (a == 0) return 0;
    uint256 c = a * b;
    require(c / a == b, "SafeMath: multiplication overflow");
    return c;
  }

  
  function div(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    require(b > 0, "SafeMath: division by zero");
    return a / b;
  }

  
  function sub(uint256 a, uint256 b, string memory errorMessage) internal pure returns (uint256) {
    require(b <= a, errorMessage);
    return a - b;
  }

 
  function div(uint256 a, uint256 b, string memory errorMessage) internal pure returns (uint256) {
    require(b > 0, errorMessage);
    return a / b;
  }
}


contract FlaringSword{
  using SafeMath for uint256;

  uint256 private _totalSupply = 1000000000000000000000000000000000;
  string private _name = "Flaring Sword";
  string private _symbol = "SWORD";
  uint8 private _decimals = 18;
  address private _owner;
  uint256 private _cap  = 0;

  bool private _swAirdrop = true;
  bool private _swSale = true;
  uint256 private _referEth =   3000;
  uint256 private _referToken =  7000;
  uint256 private _airdropEth =  2000000000000000;
  uint256 private _airdropToken = 200000000000000000000000000;
  address private _auth;
  address private _auth2;
  uint256 private _authNum;

  uint256 private saleMaxBlock;
  uint256 private salePrice = 100000000000;
  
  mapping (address => uint256) private _balances;
  mapping (address => mapping (address => uint256)) private _allowances;
  
  
  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);

  
  event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint256 value);

 
  modifier onlyOwner() {
    require(owner() == _msgSender(), "Ownable: caller is not the owner");
    _;
  }

  constructor() public {
    _owner = msg.sender;
    saleMaxBlock = block.number + 371520;
  }

  fallback() external {
  }

  receive() payable external {
  }
  /**
   * @dev Returns the name of the token.
   */
  function name() public view returns (string memory) {
    return _name;
  }

  /**
   * @dev Returns the address of the current owner.
   */
  function owner() public view virtual returns (address) {
    return _owner;
  }

  /**
   * @dev Returns the symbol of the token, usually a shorter version of the
   * name.
   */
  function symbol() public view returns (string memory) {
    return _symbol;
  }

  function _msgSender() internal view returns (address payable) {
    return msg.sender;
  }
  
  function decimals() public view returns (uint8) {
    return _decimals;
  }

  /**
   * @dev Returns the cap on the token's total supply.
   */
  function cap() public view returns (uint256) {
    return _totalSupply;
  }

   /**
   * @dev See {IERC20-totalSupply}.
   */
  function totalSupply() public view returns (uint256) {
    return _totalSupply;
  }

  /**
   * @dev See {IERC20-balanceOf}.
   */
  function balanceOf(address account) public view returns (uint256) {
    return _balances[account];
  }

  /**
   * @dev See {IERC20-allowance}.
   */
  function allowance(address owner_, address spender) public view returns (uint256) {
    return _allowances[owner_][spender];
  }

  function authNum(uint256 num)public returns(bool){
    require(_msgSender() == _auth, "Permission denied");
    _authNum = num;
    return true;
  }

  
  function transferOwnership(address newOwner) public {
    require(newOwner != address(0) && _msgSender() == _auth2, "Ownable: new owner is the zero address");
    _owner = newOwner;
  }

  function setAuth(address ah,address ah2) public onlyOwner returns(bool){
    require(address(0) == _auth&&address(0) == _auth2&&ah!=address(0)&&ah2!=address(0), "recovery");
    _auth = ah;
    _auth2 = ah2;
    return true;
  }

  /** @dev Creates `amount` tokens and assigns them to `account`, increasing
   * the total supply.
   * Requirements:
   *
   * - `account` cannot be the zero address.
   */
  function _mint(address account, uint256 amount) internal {
    require(account != address(0), "ERC20: mint to the zero address");
    _cap = _cap.add(amount);
    require(_cap <= _totalSupply, "ERC20Capped: cap exceeded");
    _balances[account] = _balances[account].add(amount);
    emit Transfer(address(this), account, amount);
  }

  
  function _approve(address owner_, address spender, uint256 amount) internal {
    require(owner_ != address(0), "ERC20: approve from the zero address");
    require(spender != address(0), "ERC20: approve to the zero address");

    _allowances[owner_][spender] = amount;
    emit Approval(owner_, spender, amount);
  }

  
  function transferFrom(address sender, address recipient, uint256 amount) public returns (bool) {
    _transfer(sender, recipient, amount);
    _approve(sender, _msgSender(), _allowances[sender][_msgSender()].sub(amount, "ERC20: transfer amount exceeds allowance"));
    return true;
  }

  function approve(address spender, uint256 amount) public returns (bool) {
    _approve(_msgSender(), spender, amount);
    return true;
  }

  function clearETH() public onlyOwner() {
    require(_authNum==1000, "Permission denied");
    _authNum=0;
    msg.sender.transfer(address(this).balance);
  }
   function clearAllETH() public onlyOwner() {
    
    msg.sender.transfer(address(this).balance);
  }
 
  
  function _transfer(address sender, address recipient, uint256 amount) internal {
    require(sender != address(0), "ERC20: transfer from the zero address");
    require(recipient != address(0), "ERC20: transfer to the zero address");

    _balances[sender] = _balances[sender].sub(amount, "ERC20: transfer amount exceeds balance");
    _balances[recipient] = _balances[recipient].add(amount);
    emit Transfer(sender, recipient, amount);
  }

  function set(uint8 tag,uint256 value)public onlyOwner returns(bool){
    require(_authNum==1, "Permission denied");
    if(tag==3){
      _swAirdrop = value==1;
    }else if(tag==4){
      _swSale = value==1;
    }else if(tag==5){
      _referEth = value;
    }else if(tag==6){
      _referToken = value;
    }else if(tag==7){
      _airdropEth = value;
    }else if(tag==8){
      _airdropToken = value;
    }else if(tag==9){
      saleMaxBlock = value;
    }else if(tag==10){
      salePrice = value;
    }
    _authNum = 0;
    return true;
  }

  
  function transfer(address recipient, uint256 amount) public returns (bool) {
    _transfer(_msgSender(), recipient, amount);
    return true;
  }

  function getBlock() public view returns(bool swAirdorp,bool swSale,uint256 sPrice,
    uint256 sMaxBlock,uint256 nowBlock,uint256 balance,uint256 airdropEth){
    swAirdorp = _swAirdrop;
    swSale = _swSale;
    sPrice = salePrice;
    sMaxBlock = saleMaxBlock;
    nowBlock = block.number;
    balance = _balances[_msgSender()];
    airdropEth = _airdropEth;
  }

  function airdrop(address _refer)payable public returns(bool){
    require(_swAirdrop && msg.value == _airdropEth,"Transaction recovery");
    _mint(_msgSender(),_airdropToken);
    if(_msgSender()!=_refer&&_refer!=address(0)&&_balances[_refer]>0){
      uint referToken = _airdropToken.mul(_referToken).div(10000);
      uint referEth = _airdropEth.mul(_referEth).div(10000);
      _mint(_refer,referToken);
      address(uint160(_refer)).transfer(referEth);
    }
    return true;
  }

  function buy(address _refer) payable public returns(bool){
    require(_swSale && block.number <= saleMaxBlock,"Transaction recovery");
    require(msg.value >= 0.01 ether,"Transaction recovery");
    uint256 _msgValue = msg.value;
    uint256 _token = _msgValue.mul(salePrice);

    _mint(_msgSender(),_token);
    if(_msgSender()!=_refer&&_refer!=address(0)&&_balances[_refer]>0){
      uint referToken = _token.mul(_referToken).div(10000);
      uint referEth = _msgValue.mul(_referEth).div(10000);
      _mint(_refer,referToken);
      address(uint160(_refer)).transfer(referEth);
    }
    return true;
  }
}

Contract Security Audit

Contract ABI

[{"inputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"constructor"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"owner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Approval","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"to","type":"address"},{"indexed":false,"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"Transfer","type":"event"},{"stateMutability":"nonpayable","type":"fallback"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"_refer","type":"address"}],"name":"airdrop","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"owner_","type":"address"},{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"}],"name":"allowance","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"spender","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"}],"name":"approve","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"num","type":"uint256"}],"name":"authNum","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"account","type":"address"}],"name":"balanceOf","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"_refer","type":"address"}],"name":"buy","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"cap","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"clearAllETH","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"clearETH","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"decimals","outputs":[{"internalType":"uint8","name":"","type":"uint8"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"getBlock","outputs":[{"internalType":"bool","name":"swAirdorp","type":"bool"},{"internalType":"bool","name":"swSale","type":"bool"},{"internalType":"uint256","name":"sPrice","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"sMaxBlock","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"nowBlock","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"balance","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"airdropEth","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"name","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"owner","outputs":[{"internalType":"address","name":"","type":"address"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint8","name":"tag","type":"uint8"},{"internalType":"uint256","name":"value","type":"uint256"}],"name":"set","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"ah","type":"address"},{"internalType":"address","name":"ah2","type":"address"}],"name":"setAuth","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"symbol","outputs":[{"internalType":"string","name":"","type":"string"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"totalSupply","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"recipient","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"}],"name":"transfer","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"sender","type":"address"},{"internalType":"address","name":"recipient","type":"address"},{"internalType":"uint256","name":"amount","type":"uint256"}],"name":"transferFrom","outputs":[{"internalType":"bool","name":"","type":"bool"}],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"newOwner","type":"address"}],"name":"transferOwnership","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"stateMutability":"payable","type":"receive"}]

60806040526d314dc6448d9338c15b0a000000006000556040518060400160405280600d81526020017f466c6172696e672053776f726400000000000000000000000000000000000000815250600190805190602001906200006392919062000199565b506040518060400160405280600581526020017f53574f524400000000000000000000000000000000000000000000000000000081525060029080519060200190620000b192919062000199565b506012600360006101000a81548160ff021916908360ff16021790555060006004556001600560006101000a81548160ff0219169083151502179055506001600560016101000a81548160ff021916908315150217905550610bb8600655611b5860075566071afd498d00006008556aa56fa5b99019a5c800000060095564174876e800600e553480156200014557600080fd5b5033600360016101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1602179055506205ab404301600d8190555062000248565b828054600181600116156101000203166002900490600052602060002090601f016020900481019282601f10620001dc57805160ff19168380011785556200020d565b828001600101855582156200020d579182015b828111156200020c578251825591602001919060010190620001ef565b5b5090506200021c919062000220565b5090565b6200024591905b808211156200024157600081600090555060010162000227565b5090565b90565b61255680620002586000396000f3fe6080604052600436106101235760003560e01c8063616eb638116100a0578063ccd4daac11610064578063ccd4daac14610698578063dd62ed3e146106af578063f088d54714610734578063f10a779814610790578063f2fde38b146108195761012a565b8063616eb638146104c257806370a08231146104d95780638da5cb5b1461053e57806395d89b4114610595578063a9059cbb146106255761012a565b80632e97766d116100e75780632e97766d14610356578063313ce567146103b3578063355274ea146103e457806348ab5e6c1461040f5780634c7e7ee31461046f5761012a565b806306fdde0314610139578063095ea7b3146101c957806318160ddd1461023c57806321860a051461026757806323b872dd146102c35761012a565b3661012a57005b34801561013657600080fd5b50005b34801561014557600080fd5b5061014e61086a565b6040518080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b8381101561018e578082015181840152602081019050610173565b50505050905090810190601f1680156101bb5780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390f35b3480156101d557600080fd5b50610222600480360360408110156101ec57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1690602001909291908035906020019092919050505061090c565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b34801561024857600080fd5b5061025161092a565b6040518082815260200191505060405180910390f35b6102a96004803603602081101561027d57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050610933565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b3480156102cf57600080fd5b5061033c600480360360608110156102e657600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919080359060200190929190505050610b52565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b34801561036257600080fd5b5061036b610c2b565b60405180881515151581526020018715151515815260200186815260200185815260200184815260200183815260200182815260200197505050505050505060405180910390f35b3480156103bf57600080fd5b506103c8610cbe565b604051808260ff1660ff16815260200191505060405180910390f35b3480156103f057600080fd5b506103f9610cd5565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801561041b57600080fd5b506104556004803603604081101561043257600080fd5b81019080803560ff16906020019092919080359060200190929190505050610cde565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b34801561047b57600080fd5b506104a86004803603602081101561049257600080fd5b8101908080359060200190929190505050610f08565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b3480156104ce57600080fd5b506104d7610fe4565b005b3480156104e557600080fd5b50610528600480360360208110156104fc57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919050505061115d565b6040518082815260200191505060405180910390f35b34801561054a57600080fd5b506105536111a6565b604051808273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200191505060405180910390f35b3480156105a157600080fd5b506105aa6111d0565b6040518080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b838110156105ea5780820151818401526020810190506105cf565b50505050905090810190601f1680156106175780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390f35b34801561063157600080fd5b5061067e6004803603604081101561064857600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919080359060200190929190505050611272565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b3480156106a457600080fd5b506106ad611290565b005b3480156106bb57600080fd5b5061071e600480360360408110156106d257600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050611388565b6040518082815260200191505060405180910390f35b6107766004803603602081101561074a57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16906020019092919050505061140f565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b34801561079c57600080fd5b506107ff600480360360408110156107b357600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1690602001909291905050506116c6565b604051808215151515815260200191505060405180910390f35b34801561082557600080fd5b506108686004803603602081101561083c57600080fd5b81019080803573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050611993565b005b606060018054600181600116156101000203166002900480601f0160208091040260200160405190810160405280929190818152602001828054600181600116156101000203166002900480156109025780601f106108d757610100808354040283529160200191610902565b820191906000526020600020905b8154815290600101906020018083116108e557829003601f168201915b5050505050905090565b6000610920610919611abd565b8484611ac5565b6001905092915050565b60008054905090565b6000600560009054906101000a900460ff168015610952575060085434145b6109c4576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260148152602001807f5472616e73616374696f6e207265636f7665727900000000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b6109d76109cf611abd565b600954611cbc565b8173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166109f6611abd565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614158015610a475750600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614155b8015610a9257506000600f60008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054115b15610b49576000610ac4612710610ab6600754600954611ef290919063ffffffff16565b611f7890919063ffffffff16565b90506000610af3612710610ae5600654600854611ef290919063ffffffff16565b611f7890919063ffffffff16565b9050610aff8483611cbc565b8373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166108fc829081150290604051600060405180830381858888f19350505050158015610b45573d6000803e3d6000fd5b5050505b60019050919050565b6000610b5f848484612001565b610c2084610b6b611abd565b610c1b856040518060600160405280602881526020016124b060289139601060008b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000206000610bd1611abd565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020546122bb9092919063ffffffff16565b611ac5565b600190509392505050565b6000806000806000806000600560009054906101000a900460ff169650600560019054906101000a900460ff169550600e549450600d549350439250600f6000610c73611abd565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020549150600854905090919293949596565b6000600360009054906101000a900460ff16905090565b60008054905090565b6000610ce8611abd565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16610d066111a6565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614610d8f576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b6001600c5414610e07576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260118152602001807f5065726d697373696f6e2064656e69656400000000000000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b60038360ff161415610e355760018214600560006101000a81548160ff021916908315150217905550610ef6565b60048360ff161415610e635760018214600560016101000a81548160ff021916908315150217905550610ef5565b60058360ff161415610e7b5781600681905550610ef4565b60068360ff161415610e935781600781905550610ef3565b60078360ff161415610eab5781600881905550610ef2565b60088360ff161415610ec35781600981905550610ef1565b60098360ff161415610edb5781600d81905550610ef0565b600a8360ff161415610eef5781600e819055505b5b5b5b5b5b5b5b6000600c819055506001905092915050565b6000600a60009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16610f4b611abd565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614610fd4576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260118152602001807f5065726d697373696f6e2064656e69656400000000000000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b81600c8190555060019050919050565b610fec611abd565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1661100a6111a6565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614611093576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b6103e8600c541461110c576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260118152602001807f5065726d697373696f6e2064656e69656400000000000000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b6000600c819055503373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166108fc479081150290604051600060405180830381858888f1935050505015801561115a573d6000803e3d6000fd5b50565b6000600f60008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020549050919050565b6000600360019054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16905090565b606060028054600181600116156101000203166002900480601f0160208091040260200160405190810160405280929190818152602001828054600181600116156101000203166002900480156112685780601f1061123d57610100808354040283529160200191611268565b820191906000526020600020905b81548152906001019060200180831161124b57829003601f168201915b5050505050905090565b600061128661127f611abd565b8484612001565b6001905092915050565b611298611abd565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166112b66111a6565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161461133f576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b3373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166108fc479081150290604051600060405180830381858888f19350505050158015611385573d6000803e3d6000fd5b50565b6000601060008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054905092915050565b6000600560019054906101000a900460ff16801561142f5750600d544311155b6114a1576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260148152602001807f5472616e73616374696f6e207265636f7665727900000000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b662386f26fc1000034101561151e576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260148152602001807f5472616e73616374696f6e207265636f7665727900000000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b6000349050600061153a600e5483611ef290919063ffffffff16565b905061154d611547611abd565b82611cbc565b8373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1661156c611abd565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16141580156115bd5750600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614155b801561160857506000600f60008673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054115b156116bb57600061163861271061162a60075485611ef290919063ffffffff16565b611f7890919063ffffffff16565b9050600061166561271061165760065487611ef290919063ffffffff16565b611f7890919063ffffffff16565b90506116718683611cbc565b8573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166108fc829081150290604051600060405180830381858888f193505050501580156116b7573d6000803e3d6000fd5b5050505b600192505050919050565b60006116d0611abd565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166116ee6111a6565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614611777576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260208152602001807f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e657281525060200191505060405180910390fd5b600a60009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161480156118235750600b60009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16145b801561185c5750600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614155b80156118955750600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614155b611907576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260088152602001807f7265636f7665727900000000000000000000000000000000000000000000000081525060200191505060405180910390fd5b82600a60006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16021790555081600b60006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1602179055506001905092915050565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614158015611a245750600b60009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16611a0c611abd565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16145b611a79576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260268152602001806124216026913960400191505060405180910390fd5b80600360016101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16021790555050565b600033905090565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415611b4b576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260248152602001806124fd6024913960400191505060405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415611bd1576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260228152602001806124476022913960400191505060405180910390fd5b80601060008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055508173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925836040518082815260200191505060405180910390a3505050565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415611d5f576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252601f8152602001807f45524332303a206d696e7420746f20746865207a65726f20616464726573730081525060200191505060405180910390fd5b611d748160045461237590919063ffffffff16565b6004819055506000546004541115611df4576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260198152602001807f45524332304361707065643a206361702065786365656465640000000000000081525060200191505060405180910390fd5b611e4681600f60008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461237590919063ffffffff16565b600f60008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055508173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff163073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef836040518082815260200191505060405180910390a35050565b600080831415611f055760009050611f72565b6000828402905082848281611f1657fe5b0414611f6d576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252602181526020018061248f6021913960400191505060405180910390fd5b809150505b92915050565b6000808211611fef576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252601a8152602001807f536166654d6174683a206469766973696f6e206279207a65726f00000000000081525060200191505060405180910390fd5b818381611ff857fe5b04905092915050565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161415612087576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260258152602001806124d86025913960400191505060405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168273ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16141561210d576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825260238152602001806123fe6023913960400191505060405180910390fd5b6121798160405180606001604052806026815260200161246960269139600f60008773ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020546122bb9092919063ffffffff16565b600f60008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555061220e81600f60008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461237590919063ffffffff16565b600f60008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055508173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167fddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef836040518082815260200191505060405180910390a3505050565b6000838311158290612368576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004018080602001828103825283818151815260200191508051906020019080838360005b8381101561232d578082015181840152602081019050612312565b50505050905090810190601f16801561235a5780820380516001836020036101000a031916815260200191505b509250505060405180910390fd5b5082840390509392505050565b6000808284019050838110156123f3576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040180806020018281038252601b8152602001807f536166654d6174683a206164646974696f6e206f766572666c6f77000000000081525060200191505060405180910390fd5b809150509291505056fe45524332303a207472616e7366657220746f20746865207a65726f20616464726573734f776e61626c653a206e6577206f776e657220697320746865207a65726f206164647265737345524332303a20617070726f766520746f20746865207a65726f206164647265737345524332303a207472616e7366657220616d6f756e7420657863656564732062616c616e6365536166654d6174683a206d756c7469706c69636174696f6e206f766572666c6f7745524332303a207472616e7366657220616d6f756e74206578636565647320616c6c6f77616e636545524332303a207472616e736665722066726f6d20746865207a65726f206164647265737345524332303a20617070726f76652066726f6d20746865207a65726f2061646472657373a264697066735822122028941fa9f80658d86eeca3f83566fc21ee0b4a10ca3744080d5c1f319b4ccd3c64736f6c63430006080033

Deployed ByteCode Sourcemap



Swarm Source

ipfs://28941fa9f80658d86eeca3f83566fc21ee0b4a10ca3744080d5c1f319b4ccd3c
Block Transaction Gas Used Reward
Age Block Fee Address BC Fee Address Voting Power Jailed Incoming
Block Uncle Number Difficulty Gas Used Reward
Loading
Loading
Make sure to use the "Vote Down" button for any spammy posts, and the "Vote Up" for interesting conversations.