Top Accounts by BNB Balance 

A total of > 260,865 accounts found (7,273,903.65 BNB)(Showing the last 10,000 top accounts only)

Rank Address Name Tag Balance Percentage Txn Count
10x0000000000000000000000000000000000001004BSC: Token Hub169,132,657.35620665 BNB--5,890
20xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095cBinance: WBNB Token2,925,331.57864159 BNB40.21680406%20,958
30xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec1,739,974.55053834 BNB23.92078084%25
40x631fc1ea2270e98fbd9d92658ece0f5a269aa161Binance: Hot Wallet862,755.79326769 BNB11.86097362%299,389
50xf68a4b64162906eff0ff6ae34e2bb1cd42fef62d500,009.72875836 BNB6.87402188%129
60xc1db7f59d783e2d0f795b66f175b23d3834c36ee257,512.03 BNB3.54021778%3
70x1ffe17b99b439be0afc831239ddecda2a790ff3aCream.Finance: crBNB Token187,143.22387064 BNB2.57280317%18,160
80xc78248d676debb4597e88071d3d889eca70e5469131,775.8184641 BNB1.81162447%47
90x000000000000000000000000000000000000dead130,435.48260869 BNB1.79319783%11
100x468c0cfae487a9de23e20d0b29a2835dc058cdf762,374.1566419 BNB0.85750595%82
110xcac8f5daa96c11e52ef099ab145264e45e86a8a148,960.689 BNB0.67310060%85
120x6093a0b32c9fb18f61198a5fe869d3ef9549f61a27,492.99 BNB0.37796748%25
130x46b513dd578d7bbc1d86c45c9a6cc687c942704b15,977.8 BNB0.21965922%17
140xc86ba44ad1ab1d2329833a8e186b568e8729561915,785.32937865 BNB0.21701318%19
150x18913656c387613f6d0a1bff7365c335c0069e6914,640.9267534 BNB0.20128019%1,672
160x3e8734ec146c981e3ed1f6b582d447dde701d90c13,951.17109079 BNB0.19179758%1,341
170x198ad6c547d20d70f2f656a4f48e6c7cfb7b432511,448.87900171 BNB0.15739663%60
180xa78a6f3d391e272e7c0c40e8e5571558c6cf36c79,459.19089186 BNB0.13004284%23
190xe62954f61d2c5c05fe76109e1a2d0c34ed1eea2d9,008.992905 BNB0.12385362%9
200x095418a82bc2439703b69fbe1210824f2247d77c6,594.73950451 BNB0.09066300%104,358
210x56af2794fb86cc590b2da60dbd6dc6ea487544016,591.0046423 BNB0.09061166%7
220x48eef733c868afcfcac66ba635e590aeb29564536,441.70534201 BNB0.08855912%3,247
230xc11f72a39482fc4b1c16646d295bb2a302557b604,774.6294088 BNB0.06564054%11
240x578ab193a65ac0d7cd13a9df6ffb5d64a6f4a00e4,759.43256754 BNB0.06543161%404
250xc338e632a40bbd80fec7ba5921820852432398604,309.16011891 BNB0.05924137%1,583
Show Records