Top Accounts by BNB Balance 

A total of > 1,999,999 accounts found (12,588,670.57 BNB)(Showing the last 10,000 top accounts only)

Rank Address Name Tag Balance Percentage Txn Count
10x0000000000000000000000000000000000001004BSC: Token Hub163,817,890.43271435 BNB--313,396
20xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095cBinance: WBNB Token5,939,069.42838419 BNB47.17789218%392,719
30xa07c5b74c9b40447a954e1466938b865b6bbea36Venus: vBNB Token1,763,611.46093782 BNB14.00951317%109,058
40xf68a4b64162906eff0ff6ae34e2bb1cd42fef62d1,000,007.57639087 BNB7.94371074%565
50x631fc1ea2270e98fbd9d92658ece0f5a269aa161Binance: Hot Wallet706,934.9653081 BNB5.61564433%3,861,176
60x8123cafca48b37e0f4936b2388d6b8a29f8f0da5418,215.44229884 BNB3.32215733%9
70xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8288,899.99170057 BNB2.29492058%138
80xb1256d6b31e4ae87da1d56e5890c66be7f1c038eBinance: Hot Wallet 2191,237.76428053 BNB1.51912597%1,018,505
90x000000000000000000000000000000000000dead130,487.04371032 BNB1.03654348%75
100xc86ba44ad1ab1d2329833a8e186b568e8729561980,508.93947865 BNB0.63953488%45
110x1ffe17b99b439be0afc831239ddecda2a790ff3aCream.Finance: crBNB Token79,087.8181469 BNB0.62824599%36,004
120xab87c2f5fe40c7ea8b6f1a68c09f8e869b72cb5466,456.98558482 BNB0.52791107%36
130x468c0cfae487a9de23e20d0b29a2835dc058cdf762,720.9567419 BNB0.49823336%85
140xc78248d676debb4597e88071d3d889eca70e546954,884.08081791 BNB0.43597996%101
150xcac8f5daa96c11e52ef099ab145264e45e86a8a150,143.6191 BNB0.39832339%104
160xfd6042df3d74ce9959922fec559d7995f3933c55Fake_Phishing748,510.90358875 BNB0.38535367%29
170xb365fba4e6c2e13696147bbadfd73077541ece0f40,598.0818494 BNB0.32249698%27
180x46b513dd578d7bbc1d86c45c9a6cc687c942704b34,084.0501 BNB0.27075178%28
190x6868fd7f18565946fa8927cc0463b1933e59987131,900.41781975 BNB0.25340577%59
200x6093a0b32c9fb18f61198a5fe869d3ef9549f61a27,592.4901 BNB0.21918510%30
210x56979af35ddbce14f5dbba1571cafb9a35d4840126,362.33521331 BNB0.20941318%971
220xdaf66c0b7e8e2fc76b15b07ad25ee58e04a6679618,419.18040786 BNB0.14631553%65,268
230x229d35bbf979a6f98f1c96e2f362ab7a029b0ec617,758.21 BNB0.14106501%1
240xda07f1603a1c514b2f4362f3eae7224a9cdefaf916,182.77868829 BNB0.12855034%21
250x3ee8550faed8427fa4e0e5850cab553aa9154b8b15,895.948349 BNB0.12627186%22
Show Records